20. februar 1920. “Jeg var forberedt på at blive ilde omtalt i bladene…”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Den 20. februar indgav jeg min afskedsbegæring på både fransk og dansk:

”Da jeg har været og er i uoverensstemmelse med den højtærede kommission angående troppernes samvirken med politiet til at forebygge uroligheder, og da det er mig klart, at man gør mig ansvarlig for de optøjer, der har fundet sted, navnlig i Flensborg, hvilket efter min mening kunne være forhindret, om man havde efterkommet min anmodning om hjælp fra tropper i præventivt øjemed, og da man endelig har foreslået mig at tage opgaver op i zone 1., medens zone 2., hvor afgørelsen stunder til, er hovedarbejdspladsen for politidirektøren, andrager jeg herved om øjeblikkelig afsked.”

Sir Charles Marling meddelte mig min afsked den følgende dag.

Efter at have aflagt afskedsvisit hos kommissærerne kørte jeg om aftenen til Kolding, hvor jeg hilste på oberstløjntnant greve Moltke og meddelte ham, hvad der var sket. Dernæst henvendte jeg mig til Ritzaus Bureau, som modtog min korte meddelelse, næste morgen stod den i alle bladene.

Jeg var fuldkommen overbevist om at have gjort min pligt, så godt som det var mig muligt under de vanskelige forhold, og jeg følte ingen ærgrelse eller bitterhed. Jeg var forberedt på at blive ilde omtalt i bladene, og jeg blev det til dels, både i tyske og danske aviser, hvilket var mig et vidnesbyrd om, at jeg havde delt sol og vind lige.

Da jeg efter hjemkomsten hilste på commandant du Boucher i den franske legation, meddelte han mig, at franske tropper var rykket ind i Flensborg dagen efter, at jeg var afrejst derfra. ”Det er en triumf for dem”, sagde han.

Senere, da festlighederne i anledning af Genforeningen fandt sted, fik jeg indbydelse til Højtideligheden i Vor Frue Kirke, ligesom til Genforeningsfesten på Dybbøl Banke. Alle indbudte kørte med ekstratog til Sønderborg, hvor vi ankom om aftenen den 10.juli.1920. Den næste da fandt Genforeningsfesten sted på Dybbøl, hvilket var en stor oplevelse.”

Tak til Mette Elisabeth Bruun og Museum “Mellem Slesvigs grænser” i Rens for manuskriptet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *