16. februar 1920. Ernst Christiansen: “I Dansk Kirke har tyske Kirkegængere i Gaar klæbet Plakater paa Stolestaderne”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

16. Februar: Med A. Grau i Kasinoet. Kan ikke faa Bruce i Tale. Overgiver Mr. Thirsk  Klagerne; han lover Forbedringer i Ugens Løb. I Borgerforeningen er Tillidsmænd fra Landdistrikterne og Nordslesvigere samlede, som vil tage Ophold derude for at arbejde. Ret mistrøstige Skildringer fra Vesteregnen. Nordslesvigerne fordeles. C. Petersen og J. Andersen kommer fra Sild.

— Paa det danske Valgkontor i Centralhotellet i Nibøl laver Tyskerne Spektakler ved et dansk Møde (J. Gram fra. Gabøl, A. Grau). — Lysbilleder i »Sanssouci«, stor Forsamling. I Dansk Kirke har tyske Kirkegængere i Gaar klæbet Plakater paa Stolestaderne.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *