21. februar 1920. Travlhed i Mellemslesvigsk Udvalg og hos Flensborg Avis.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

21. Februar: Tyskerne pynter sig med Sløjfer i tyske Farver. En Præst uddeler dem til Konfirmanter. I Forretninger tvinges danske Handelsbetjente til at bære dem.

— Kommissionens Domstol har i Dag holdt sit første Møde og idømt et Par Bøder. De udviste Iærere har faaet Lov til at blive. —

Aktionsudvalgsmøde. I Tillidsraadets Kontor øges Personalet fra Dag til Dag, der er stor Travlhed med Lister, Tryksager, Møder. Cornelius Hansen og hans højre Haand, Chr. Petersen, Valgkontorets Leder, slider trofast i det.

I Mellemslesvigsk Udvalg saavel som paa »Flensbors Avis’s« Kontor staar Døren aldrig stille. Flensborgerne henvender sig stadig i store Antal paa Redaktionen for at faa udstedt røde Passersedler; L. P. Christensen har somme Tider tilfredsstillet halvandet Hundrede om Dagen, foruden de afviste. Da det store Rykind af rejselystne virker alt for forstyrrende for Redaktionsarbejdet, maa vil til sidst lade indrette et »Paskontor« med en særlig Hjælpekraft, Lærer P. P. Paulsen. [I alt udstedte »Flensborg Avis’s« Kontor 11,263 Passersedler med min Underskrift, medens Bankdirektør Thomsen besørgede 4917, Grosserer L. Poulsen før sin Død flere Hundrede.]

— Aftensmad i Teaterkafeen for Pressehjemmets Gæster. Jeg har Frøen til Bords og taler for de Normænd, der er komne til Flensborg. Frøen kom som Tvivler og er en næsten mere dansk end nogen af os.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *