17. februar 1920. Ernst Christiansen: “man mærker tydeligt, at Folk undres og lytter”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. Februar: Claudel og Verrier tager til de vestslesvigske Landdistrikter for selv at orientere sig.

— Med P. Grau hos Bruce, nedslaaende Indtryk; han kræver Bevis ført for de enkelte Klager. Men Tillidsmændene tør paa Grund af tyske Trusler ikke optræde som Vidner. —

I Aften i Avtomobil med Advokat Andersen og A. Grau til vort Møde i Munkbrarup. Vi taler i lydløs Tavshed; man mærker tydeligt, at Folk undres og lytter. Saa kommer Muuss, Iversen, Drescher. Sidstnævnte søger at oppiske Lidenskaberne ved voldsomme Udfald. Truende Holdning, dog intet sket.

— I Flensborg Møder i Logehuset (Zachariassen leder) og Borgerforeningen (P. Thomsen leder), Pastor Moos, KIoppenborg, Fru Martha Ottosen, Chr. E. Christensen begge Steder.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *