24. november 1916 – Ribe Stiftstidende: dødsmærket

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hvor der hersker nød

I fredagsnummeret af det tyske blad i Sønderborg Sonderburger Zeitung, skriver en bekymret moder: Byens varer er for længst udsolgt. Der er intet at faa hos nogen købmand. Hvor kan der nu købes hvedegryn, havreflokker eller byggryn? Man bliver afvist hos enhver købmand. Hvormed skal vi ernære vore smaa børn? Det er absolut nødvendigt, at der stilles havreflokker og hvedegryn til raadighed for børn. Kunde der ikke her (i Sønderborg), som i andre byer, hver uge blive bekendtgjort, hvad enhver kan faa, og i hvilke forretninger det kan faas?

En vigtig anordning

Det tyske krigsministerium har anordnet, at der ved mandskabets anvendelse skal tages hensyn til familieforholdene i familier, som allerede er bleven haardt ramt af tunge blodofre, og at familiefædre, som har mange børn, saa vidt muligt ikke maa anvendes varigt i forreste linie.

Jernbanemyndighederne

har anordnet, at kvindekupeerne skal bortfalde i persontog. Pladsen skal derved bedre udnyttes, da det har vist sig, at kvindekupeerne ofte er tomme eller kun lidet benyttet. Af samme grund skal der heller ikke indrettes kupeer med rejsende med hunde.

Seminariet i Tønder

har maattet bringe meget tunge krigsofre; over 50 seminarister har fundet døden i krigen.

Dødsmærket

For at kunde genkende de faldne er der nu blevet indført et nyt dødsmærke. som ved en gennemhullet linie er delt i 2 halvdele, der bærer samme nummer og indskrift. Den nederste halvdel afrives og indleveres til regimentet, medens den øvre halvdel forbliver paa den faldne, som saaledes altid kan genkendes.

Faldne

Christian Iversen, søn af enke Iversen i Tørsthoved paa Kegnæs er falden i Makedonien, 23 aar gl. Fru Iversen har endnu otte sønner med i krigen. En af dem var hjemme og holdt bryllup. Da moderen kom fra brylluppet, ventede dødsbudskabet hende i hjemmet.

Gaardejer M. Madsen og hustru i Rejsby har efter to aars uvished modtaget budskab om, at deres søn Holden er falden i Rusland den 19. november 1914, 23 aar gl.

Ifølge tabslisten er Chr. Thomsen fra Frederikshof paa Als, Th. Petersen fra Skovby paa Als, Nis Bruun fra Arrild, Lauritz Licht fra Kastrup ved Gram, Peter Tychsen fra Dynt Mark ved Broager, Frederik Sivertsen fra Sønderborg, Peter Hansen fra Bøjskovskov ved Graasten og Theodor Ottsen fra Løjtkirkeby, faldne.

Brøndborer og maskinsmed Hans Skade fra Kliplev er død paa lazaret i Stettin.

Ifølge tabslisten er Emil Struve fra Stursbøl ved Oksenvad og Andreas Christensen fra Vollerup paa Als faldne.

Snedker Andreas Schumacher i Aabenraa er død paa et feltlazaret.

Saarede

Thomas Hoier fra Nordby(?), Theodor Madsen fra Hjerting og underofficer Hermann Hollsteiner fra Sønderborg, der alle har været opført som savnede, opføres i tabslisten som saarede, medens Pari Paulsen fra Rinkenæs, Jørgen Petersen 8. fra Skrydstrup ved Vojens og Hans Chr. Frandsen fra Kastrup Mark ved Gram opføres som haardt saarede.

Gardist Chr. Thomsen, søn af landmand H. Thomsen i Bodum bed Aabenraa, ligger saaret paa et lazaret i Bonn.

I tabslisten meddeles, at Iver Nissen Bendiks fra Lintrup er haardt saaret.

 

I fangenskab

Peter Maag fra Gennerstrand er i fangenskab.

Jep Chr. Petersen fra Søst Mark ved Aabenraa har meddelt at han er i engelsk fangenskab.

Landmand Hans Jasper i Gabøl er i engelsk fangenskab.

Chr. Petersens søn Peter fra Bylderup er i russisk fangenskab tillige med Bonnik Nicolajsen fra Sottrup og Rasmus Heisel fra Bolderslev.

 

Savnede

Som savnede opføres i tabslisten bl.a. Ebbe Jørgensen fra Sønder-Ønlev ved Rødekro, Hans Lorenzen fra Dynt Mark ved Broager, Johannes Desbjerg fra Aabenraa, Fritz Rosenwold fra Aabenraa, Lorenz Johannsen fra Røllum, Hans Lock fra Felsted Mark, Mathias Foder fra Agerskov, Jørgen Lyck fra Vester Sottrup, Philip Thomsen fra Bolderslev, Hans Wilhelmsen fra Bjerndrup og Peter Christensen 2. fra Varnæs.

Joakim Rosenwold, søn af slagter R. i Aabenraa savnes; ligesaa snedker Fr. Rossen fra Rurup, der deltog i kampene ved Somme, og Hans Midtgaard i Mejlby.

 

Jens Hansen fra Friskmark ved Gram, der under krigen er bleven saaret i den ene arm, er bleven hjempermitteret med pension.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *