12. maj 1916. Udmærkede retter af krager, stære og spurve

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Udmærkede retter af krager, stære og spurve.

Det prøjsiske landbrugsministerium har udstedt en anordning. Hvori det gør opmærksom på de unge krager og anordner, at de skal skydes. Kragerne giver en absolut velsmagende kødret, som endog skattes meget af kendere.

Den tilskyndelse, der er given fra flere sider, at benytte også stære til folkeernæringen i større omfang, kan ministeren ikke gå med til, da den vinding af kød, der opnås derved ikke står i noget rimeligt forhold til den nytte, stæren gør landbruget.

Der bemærkes imidlertid, at der kan laves en fortrinlig suppe af stære og ligeså af spurve, og at der derfor ikke behøves fedt til deres tilberedelse.

En forordning om samfærdslen i det tysk-danske grænseområde

offentliggøres i en særudgave af kredsbladet for Tønder kreds. Derefter er forordningen af 28. december 1914 B ophæves og en ny udstedt, der i hovedsagen indeholder de samme bestemmelser. Enhver skal have sit pas hos sig, så snart han forlader sit stedlige politidistrikt, sin bopæl eller opholdssted, og man må til enhver tid efter forlangende fremvise det for sikkerhedsorganerne. Politimyndigheden må kun udstede indenlandspas til tyske undersåtter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *