Tag-arkiv: hjemmesiden

Over 100.000 sidevisninger i april måned 2018

I april måned 2018 havde vi for første gang over 100.000 sidevisninger på én måned, nærmere bestemt 103.418.

Tallet i april er genereret af 14.330 brugere, der har gennemført 29.472 sessioner.

Vi har to gange tidligere været lige i underkanten af 100.000 på en måned, men denne gang gennembrød vi loftet.

Det seneste år har hjemmesiden haft lige knap én million sidevisninger. Tallet dækker over, at i alt 124.230 brugere har besøgt hjemmesiden til sammen 301.091 gange og ved hvert besøg på hjemmesiden har læst lidt over 3 indlæg eller sider i gennemsnit.

I første halvår af 2015 lå vi typisk mellem 30.000 og 40.000 sidevisninger om måneden. Interessen for Første Verdenskrig ser altså ud til at stige.

Vi har haft i alt 2.569.306 sidevisninger siden slutningen af august 2014, da vi begyndte at tælle. Da havde hjemmesiden dog allerede været i gang siden juni 2014.

Statistik over sidevisninger de seneste tre år. Det store fald i juli 2015 (helt til venstre på grafen) skyldes et længere sidenedbrud. Som det ses, er interessen for hjemmesiden stadigt stigende. Toppe og dale afspejler begivenhederne på slagmarken – når der er en offensiv i gang, så kommer der flere indlæg og interessen stiger, Når der derimod er roligt på fronterne, så falder antallet af indlæg og interessen daler også smule.

Når vi mon at runde de 3.000.000 sidevisninger inden 11. november 2018? Det er svært at sige! Det gode sommervejr har i hvert fald betydet, at antallet af sidevisninger er dalet temmelig drastisk. Og eftersom en meget betragtelig del af vore læsere tilsyneladende er skole- og gymnasieelever, så kan man vel også imødese et fald hen over sommerferien.

Nedenfor ses en graf over de seneste 30 dages sessioner. Der er et helt fast mønster (som har kunnet ses i hvert fald det seneste halvandet år), at antallet af sessioner, brugere og sidevisninger falder drastisk lørdag-søndag og stiger igen mandag. Vi kan ikke vide det med sikkerhed, men jeg tror, det hænger sammen med, at skoler og gymnasier i stigende grad bruger hjemmesiden.

Jeg ville ønske, at vi havde bedre muligheder for at gøre hjemmesiden mere undervisningsegnet (hvilket den desværre slet ikke er nu). Men her ligger en spændende udfordring at tage fat på, når de daglige opdateringer fra krigen vil ebbe ud fra november 1918.

 

Ny månedsrekord i antallet af sidevisninger

Hjemmesiden denstorekrig1914-1918.dk satte i august måned 2017 ny rekord i antallet af sidevisninger (page views): 84.685 gange klikkede besøgende på én af hjemmesidens artikler.

Hjemmesiden gik on-line i juni 2014. Vi begyndte at tælle sidevisninger i slutningen af august 2014. Vi forventer at runde 2 millioner sidevisninger i løbet af efteråret 2017.

Den store krig 1914-1918 har Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot som tovholder, men med bidrag fra en lille gruppe frivillige fordelt over hele landet. Uden deres store indsats kunne det ikke lade sig gøre.

1,3 millioner sidevisninger passeret

Hjemmesiden www.denstorekrig1914-1918.dk passerede i går 1.300.000 sidevisninger. Den tilhørende Facebookside havde samme dag 4.865 følgere.

Hjemmesiden blev etableret i juni 2014 som optakt til 100-året for Første Verdenskrigs udbrud i 1914. Sønderjylland var dengang en del af Det tyske Kejserrige og har derfor en fundamentalt anden krigshistorie end Danmark, der forblev neutral under hele krigen.

Hvis man ønsker at beskæftige sig med Første Verdenskrig på dansk og som en dansk krigserfaring, så er det derfor Sønderjylland, man skal se på.

Fra Sønderjylland deltog ca. 35.000 mænd, hvoraf ca. 6.000 faldt.

De kæmpede på næsten alle krigens fronter: Vestfront, Østfront, Balkan, Mellemøsten, Afrika og Fjernøsten, i krigsskibe og ubåde på og under havet, i fly og zeppelinere i luften og under jorden i minekrigene. Og der er bevaret forbløffende meget skriftligt materiale, både fra udefront og hjemmefront i form af feltpost, dagbøger, erindringer, fotos, genstande og meget mere.

Det materiale forsøger vi at samle og systematisere på hjemmesiden. Det samme materiale danner grundlag for vores daglige “nyhedsopdateringer”, hvor vi hver dag bringer 3-4 små historier om, hvad en sønderjyde oplevede på dagen i dag – for netop 100 år siden.

Museum Sønderjylland er tovholder på hjemmesiden og flere andre institutioner bidrager. Den største indsats på siden ydes dog af de ca. 20 frivillige medarbejdere.

Siden kunne etableres i 2014 takket være et bidrag på 60.000,- kr. fra Sydbank Fonden. Alving Fonden har netop givet tilsagn om 30.000,- kr til næste år. Det takker vi mange gange for! Flere private har bidraget med mindre bidrag – også dem takker vi mange gange for!

skaermbillede-2016-12-09-08-40-02
Antallet af sidevisninger passerede den 8. december 2016 1,3 millioner. Den hidtil bedste måned har været august 2016 med 83.439 sidevisninger, med oktober 2016 på 2. pladsen med 79.579 sidevisninger. Da vi begyndte at måle sidevisninger i september 2014 lå det månedlige tal på mellem ca. 43.000 og 53.000 sidevisninger. Det store drop i juli 2015 skyldes et sidenedbrud.
skaermbillede-2016-12-09-09-14-14
Antallet af månedlige brugere er steget støt. I september 2014 besøgte ca. 2.400 brugere siden. I august 2016 var det lige knap 11.000. Det seneste halve år har det ligget mellem ca. 8.000 og ca. 10.000.

skaermbillede-2016-12-09-08-53-46

Vores brugere kommer alt overvejende fra Danmark, hvilket ikke bør undre, alene af den grund, at siden er skrevet på dansk. Men som det ses af kortet har vi haft besøg fra næsten alle lande i verden. Flest fra Tyskland, USA, Sverige, Norge, Storbritannien og Frankrig.

René Rasmussen

Én million sidevisninger på Den store Krig 1914-1918!

Onsdag den 3. august 2016 rundede hjemmesiden www.denstorekrig1914-1918.dk én million sidevisninger (page views). Det vil sige, at hjemmesidens enkeltsider tilsammen er blevet set i alt én million gange.

Strengt taget er det nu nok allerede sket for nogen tid siden. Vi begyndte nemlig først at tælle sidevisninger i slutningen af august 2014 – og hjemmesiden gik on-line allerede i juni.

Den 2. august ved midnatstid stod tælleren på 999.050 sidevisninger. Man kan kan se bevægelserne i figuren neden for – et sidenedbrud i juli 2015 ses tydeligt. (Det tilsyneladende bratte fald til sidst skyldes alene, at optællingen for august måned 2016 jo kun omfatter tal fra månedens først to dage..)

Skærmbillede 2016-08-03 22.07.09

Millionen blev rundet midt på formiddagen den 3. august. Og dagen blev sluttet på komfortable 1.003.799 sidevisninger.

Skærmbillede 2016-08-04 06.12.13_millionen-passeret

Vi blev hjulpet godt på vej af et kort indslag på DR1’s program “Vores vejr”, der blev sendt om aftenen fra Sønderborg kl. 18:55.

Nedenfor ses en figur over bevægelserne på hjemmesiden i går, den 3. august (screendump taget kl. 21:00, altså før dagen var helt endt).

Skærmbillede 2016-08-03 21.03.51_DR1_Vejret

Vi plejer at have et forøget besøgstal lige efter spisetid, men det er helt klart TV-omtalen, der får grafen til at peake med 1.804 sidevisninger kl. 19:00.

Vi har tidligere haft flere peaks på omkring 3.500 sidevisninger på en dag, men gårsdagen var den hidtil mest velbesøgte dag med 4.749 sidevisninger. Den tidligere dagsrekord blev forresten nået en martsdag i 2016, vi var i DR4-SYD. Det beviser, hvor vigtigt Radio- og TV-mediet stadig er, selv i disse digitale tider! Vi kan også tydeligt registrere vækst, når JydskeVestkystens sønderjyske lokalsektioner omtaler siden.

Over én million sidevisninger på under to år er ikke så ringe. Navnlig når man tager i betragtning, at hjemmesiden stort set drives ved frivilligt arbejde.

Skærmbillede 2016-06-04_Hjemmeside_forsidewww.denstorekrig1914-1918.dk

Det er Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, der er tovholder på projektet. Men ansatte og frivillige på en række af landsdelens øvrige institutioner bruger også fritid og ferier på hjemmesiden. Og andre frivillige fordelt over hele landet bidrager med en stor indsats. I alt 10-15 frivillige bidrager løbende til hjemmesiden. Hvem vi er, kan ses under fanen “Om“.

På en almindelig  dag besøger typisk mellem 500 og 1.000 brugere hjemmesiden og følger dagens “nyheder” fra Første Verdenskrig – eller går på opdagelse i de mange undersider. Brugerne ser typisk ca. 3-4 sider pr. besøg. En almindelig dag i 2016 har mellem 2.000 og 3.000 sidevisninger.

Antallet har løbende været stigende. Nogle af brugerne følger siden hver eneste dag, mens andre kun lejlighedsvis er inde og kigge. Vi har brugere, der erklærer, at mens de tidligere begyndte dagen med at læse avisen, så skal de nu først lige ind på hjemmesiden og se, hvad der er sket i Første Verdenskrig! Større kompliment kan man ikke få!

Næsten 100.000 brugere har siden haft de seneste to år. Tallet dækker dog sikkert over færre individer. En bruger kan nemlig blive talt flere gange, hvis han eller hun den ene dag besøger siden på sin pc og den næste fra sin smart phone eller tablet – eller hvis brugeren med jævne mellemrum sletter sine cookies. Men nu blev det vist lidt teknisk …

Skærmbillede 2016-08-03_Hjemmeside_lande_år
Hvor bor vore brugere (det seneste år).

Hvem er vores gæster så? Som det fremgår, så bor langt de fleste i Danmark. Men vi har faktisk følgere over hele verden. Kun i store dele af Afrika, Centralasien og Mongoliet har vi slet ingen brugere.

Den store Krigs tilhørende Facebookside har over 4.500 følgere. Den er med afstand den mest fulgte af alle Museum Sønderjyllands Facebooksider. Faktisk har siden flere følgere end de to mest populære Facebooksider (Sønderborg Slot og Historiecenter Dybbøl Banke) – til sammen!

Skærmbillede 2016-08-03_Facebook_personer
Facebook-brugerne fordelt på køn, alder og bopæl

69% af Facebooksidens følgere er mænd.

Det er ikke så mærkeligt, for er det noget, der kan lokke mænd ind på museerne (hvor kvindelige gæster ellers plejer af være i overtal), så er det krigs- eller militærhistorie! Det gælder også for hjemmesider!

44% af alle følgerne på Facebook (både mænd og kvinder) er i aldersgruppen 35 til 54 år. Ca. 33% er fra 55 år og opefter, mens resten (23%) er under 34 år.

4100 ud af de 4500 følgere bor i Danmark. Men siden har følgere over hele verden, på Facebook flest i USA, derefter følger Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannien, Italien, Spanien, Canada, Frankrig og Australien. På hjemmesiden ligger Tyskland foran USA. Det skyldes muligvis, at tyskere ikke er på Facebook i helt samme omfang som amerikanere.

Hvor mange af dem, der er danskere, bosiddende i udlandet, er svært at sige. Men vi får faktisk ikke helt få henvendelser fra tysk-, fransk- og engelsktalende følgere, der bruger Google Translate til at læse de sønderjyske krigsdeltageres beretninger. Og vi kan se, at ikke helt få følgere bruger tysk, engelsk, fransk og nederlandsk som hovedsprog. Det kræver en helt særlig interesse for et emne, hvis man vil bruge kræfter på at læse en hjemmeside på et sprog, man ikke forstår. Men f.eks. Zeppelinbasen i Tønder er ganske velkendt blandt Første Verdenskrigsinteresserede i Storbritannien og Tyskland.

Inden for Danmarks grænser har Facebooksiden flest følgere i Sønderborg (517) og København (474). Derefter følger Aarhus, Esbjerg, Odense, Kolding, Tønder og Haderslev. Aabenraa kommer først lidt længere nede af listen.

Hjemmesiden har flere formål. Den skal naturligvis først og fremmest formidle et væsentligt historisk emne til et bredt publikum. Men den skal også gerne samle og tilgængeliggøre kildemateriale for bevaring, forskning og undervisning.

Siden bringer dagligt ”nyheder” fra ude- og hjemmefront. Inspirationen var hjemmesiden www.1864live.dk , der igennem to år (2013-2014) fulgte optakten til og forløbet af krigen i 1864. 1864live.dk opnåede på de to år ca. 250.000 sidevisninger.

Nyhederne til denstorekrig1914-1918.dk er først og fremmest ”plukket” fra samtidens aviser, feltpostbreve, dagbøger og erindringer, således at siden har et nogenlunde fast (men ganske stort!) persongalleri, hvis skæbner vi følger gennem krigen – eller indtil de falder.

Men siden bringer også mange andre ting. De mange lister over krigsdeltagere (faldne, tabslister, desertører, krigsfanger, DSK-medlemmer etc.) er meget populære og anvendelige, ikke mindst for slægtsforskere.Og samlingen af digitaliseret litteratur vokser støt.

Også mange studerende bruger efterhånden siden, og vi får en del henvendelser fra specialestuderende på historie. Det er vi glade for – og nogen af dem kaprer vi til hjemmesiden som frivillige …

Der er også et enormt forsknings- og undervisningspotentiale i de mange indlæg, lister og scannede kilder. Vi har indledt et samarbejde med HistorieLab og med Aarhus Universitet om udvikling af disse dele af siden, men det er stadig på et meget foreløbigt stade. og det kniber med tiden og økonomien. Ressourcerne rækker desværre heller ikke til et udvidet samarbejde med de mange lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland. Men her ligger et fremtidigt arbejdsfelt.

Man kan altså som bruger forvente en fortsat udvikling af siden her.

Med tiden vil den give et mangefacetteret billede af en landsdel i verdenskrigen og kunne danne grundlag for forskning og fordybelse, hvad enten man beskæftiger sig med slægts,- lokal- eller verdenshistorie!

Og det giver enhver mulighed for at beskæftige sig med et verdenshistorisk emne – på dansk!

René Rasmussen, Sønderborg Slot

 

Mindebladene på Rigsarkivet i Aabenraa er nu indtastet og tilgængelige

Vælgerforeningen for Nordslesvig påbegyndte under 1. verdenskrig en systematisk indsamling af mindeblade over de sønderjyder, som faldt i 1. verdenskrig.

Mindebladene indeholder en levnedsbeskrivelse af de faldne og kan også indeholde breve, som den afdøde havde sendt fra fronten.

Samlingen omfatter ca. 1.500-1.600 navne.

Statens Arkivers crowd sourcing-projekt er nu færdig med indtastningen og alle mindebladene fra Rigsarkivet i Aabenraa kan nu søges og læses her: Mindeblade.

Verdenskrigens spor i Sønderjylland

Det gode sommervejr indbyder til en tur rundt i Sønderjylland.

Har du prøvet vores app og hjemmeside Verdenskrigens spor?

På hjemmesiden www.verdenskrigensspor.dk præsenterer Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot et udvalg af steder, hvor Første Verdenskrig 1914-1918 har sat sig spor i det sønderjyske landskab.

Her kan man lade sig inspirere til ture, hente den tilhørende app, og med sin mobil i hånden tage ud og opleve historien de steder, hvor den fandt sted.

Appen indeholder ligesom hjemmesiden informationer om stederne, historiske kort og fotos, samt en database over de faldne soldater fra Sønderjylland.

Appen kan hentes til smart phone i App Store og Google Play (søg efter: verdenskrigensspor) – eller den kan tilgås på hjemmesiden www.verdenskrigensspor.dk

Hjemmeside og app er muliggjort takket være en venlig donation fra 15. Juni Fonden og P.J. Schmidt-Fonden.