Buchard, Thor Greve (1884-1916)

Thor nederst til højre

Persondata
Født:   08/08-1884, Egernsund, Broager Sogn
Død:   28/04-1916, Hénin Liétard, Frankrig
Uddannelse: 
Erhverv:   Kaufmann
Bopæl:   Toftlund, Toftlund Sogn
Hustru:   Ugift
Børn (før krigsafslutningen):   –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   August 1914
Udtrådt:   Faldet. Døde på ”Reserve-Feldlazarett 44” af kvæstelser
Enhed(er):   9. Reserve-Sanitets-Kompagnie, IX Reserve-Korps
Rang:   Krankenträger
Såret:    Natten mellem 25. og 26. april 1916
Udmærkelser:   –

Andet:   Thor Buchard var født i Egernsund. Han voksede op i Øster Løgum, hvor hans forældre, Christian Friedrick Buchard og Anne Catharine (f. Johansen) var lærerpar.

Thor Buchard kom i koloniallære hos Callesen i Aabenraa. Her var han udlært i 1903, men han blev hos Callesen endnu et år, indtil han skulle aftjene sin værnepligt i Flensborg. Værnepligten varede to år.

Thor Buchard fik efter militærtiden arbejde i Sønderborg hos Th. Mørk. Fra 1908 gik han igen i lære. Nu hos broderen Johannes, der havde en manufakturforretning i Rødding.  I 1912 blev den store manufakturforretning på Søndergade 10 i Toftlund sat til salg, og Thor Buchard købte den af Søren Storgaard.

Det var en god forretning, Thor Buchard havde købt, og han fik hurtigt gang i den, men han fik kun glæde af den i meget få år. Da krigen brød ud, blev han straks indkaldt. Han blev sygebærer.

Thor Buchard var ugift, så han havde ikke en kone, der kunne afløse han i butikken. Faderen fra Øster Løgum trådte til og bestyrede forretningen, mens sønnen var indkaldt.

Thor Buchard var hjemme på orlov i juni 1915. Han var på Vestfronten, og natten mellem den 25. og 26. april 1916 blev han såret i skyttegraven. Man var netop ved at afhente soldater, der skulle tilbage fra skyttegraven, da han fik begge ben skudt af.

Thor Buchard kom på Reserve-Feltlazarett 44 ved Henin-Liétard i Frankrig. Her døde han 2 dage senere den 28. april 1916 kun 32 år gammel.  Han blev begravet på soldaterkirkegården i Billy-Montigny i Frankrig. Hans ejendele blev sendt hjem til Toftlund, hvor faderen modtog dem.

Den 17. maj 1916 blev Thor Buchard posthumt tildelt Jernkorset II. klasse.

Faderen bestyrede forretningen resten af krigen, men den var nu ejet af alle Thor Buchards søskende. I 1919 købte Marius Buchard sine søskende ud. Han slog sig ned i Toftlund som gartner.  Marius Buchard ejede Søndergade 10 til 1925, hvor den blev købt af Clausen Roost.

Kilder
Dødsbiregisteret, Toftlund, LAA
Kirkebog, fødte, Broager, LAA
Mindetavle, Toftlund Kirke
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer
Dan Obling, Carl Erik Christensen og Lis Mikkelsen: “Fra Vestergade til Vestfronten”, Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914-1918

Hjemmeside: www.toftlund-lha.dk

Fotos
Foto af mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle, Toftlund Kirke
Mindetavle, Toftlund Kirke. Thor Buchard står i venstre spalte

Indlæg 8. maj 1916 i Ribe Stiftstidende:
Købmand Thor Buchardt fra Toftlund, yngste søn af pensioneret degn Buchardt i Øster Løgum, der på vestfronten efter at været blevet såret natten mellem den 25. og 26. april den følgende dag afgået ved døden på et feltlazaret, 32 år gl.

Dødsattest
Thor Buchards gravsted

 

Indlæg 17. juni 1918 i Hejmdal:

Eftermæle (om Thor Greve Buchards far)

Fra Øster-Løgum skrives der til os:

I Torsdags stedtes de fordisse Levninger af forhenværende Degn og Lærer i Øster-Løgum Chr. Buchardt under stor Deltagelse fra Beboernes Side til Hvile paa den herværende Kirkegaard.

Gamle Buchardt havde mange Venner her i Sognet; han havde vundet dem ved sin bramfri Færd og sin pligtopfyldende Virksomhed. Som Følge deraf havde han ogsaa faaet overdraget adskillige Tillidshverv: Han var saaledes bl. a. Regnskabsfører ved Sparekassen i Øster-Løgum og Forligsmægler, og disse Hverv røgtede han med stor Avlor og Dygtighed.

Han var Lærer i Øster-Løgum i 13 Aar. Efter at være bleven pensioneret købte han et Landbosted her i Byen, og efter at hans Hustru var død, opholdt han sig hos sin Søn paa det nævnte Landbosted. Sønnen var Gartner, og den Gamle hjalp ham da ved Gartneriet og Landvæsenet og var altid i Virksomhed.

Lærer Buchart blev velsignet med en stor Børneflok, deriblandt 6 Sønner, som under indeværende Verdenskrig alle blev indkaldte. Den ene af Sønnerne havde grundlagt en Købmandsforretning i Toftlund; da han midlertid faldt i Krigen, drog den Gamle derhen for at overtage Forretningen, og her blev hans Livsvirksomhed afbrudt.

Hans Minde vil leve længe her i Sognet.    

2 tanker om “Buchard, Thor Greve (1884-1916)”

 1. I anledning af 11/11 fandt jeg disse oplysninger vedr. Thor Buchard og vil gerne supplere:
  På fotoet af Thor Buchards gravsted ses hans bror – min farfar Jes Gottfried Buchard. Også han blev såret, idet han blev ramt i sin ene skulder/arm og hjemsendt til Abild, hvor han og min farmor afstod deres bageri. Først 1924 genoptog han sit erhverv. Da som bagermester i Jels. 1947 overdrog han bageriet til sin søn, min far, Christian.

  1. Til Aksel Buchard.

   Tak for din kommentar med oplysninger om din farfar.

   Vi vil gerne oprette sider på flere krigsdeltagere, men det kniber med tiden. Det skyldes at der pt. kun er 3 frivillige, der arbejder med at oprette nye og redigere / supplere eksisterende personsider. Til gengæld er der fortsat mange, der indsender oplysninger, personskemaer og fotos.

   Du er velkommen til at lave personskemaer for krigsdeltagere i din familie og sende mig det via mail. Se mere på dette link.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918