Buchard, Thor Greve (1884-1916)

Thor nederst til højre

Persondata
Født:   08/08-1884, Egernsund, Broager Sogn
Død:   28/04-1916, Hénin Liétard, Frankrig
Uddannelse: 
Erhverv:   Kaufmann
Bopæl:   Toftlund, Toftlund Sogn
Hustru:   Ugift
Børn (før krigsafslutningen):   –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   August 1914
Udtrådt:   Faldet. Døde på ”Reserve-Feldlazarett 44” af kvæstelser
Enhed(er):   9. Reserve-Sanitets-Kompagnie, IX Reserve-Korps
Rang:   Krankenträger
Såret:    Natten mellem 25. og 26. april 1916
Udmærkelser:   –
Andet:  

Øvrige oplysninger:  Thor Buchard var født i Egernsund. Han voksede op i Øster Løgum, hvor hans forældre, Christian Friedrick Buchard og Anne Catharine (f. Johansen) var lærerpar.

Thor Buchard kom i koloniallære hos Callesen i Aabenraa. Her var han udlært i 1903, men han blev hos Callesen endnu et år, indtil han skulle aftjene sin værnepligt i Flensborg. Værnepligten varede to år.

Thor Buchard fik efter militærtiden arbejde i Sønderborg hos Th. Mørk. Fra 1908 gik han igen i lære. Nu hos broderen Johannes, der havde en manufakturforretning i Rødding.  I 1912 blev den store manufakturforretning på Søndergade 10 i Toftlund sat til salg, og Thor Buchard købte den af Søren Storgaard.

Det var en god forretning, Thor Buchard havde købt, og han fik hurtigt gang i den, men han fik kun glæde af den i meget få år. Da krigen brød ud, blev han straks indkaldt. Han blev sygebærer.

Thor Buchard var ugift, så han havde ikke en kone, der kunne afløse han i butikken. Faderen fra Øster Løgum trådte til og bestyrede forretningen, mens sønnen var indkaldt.

Thor Buchard var hjemme på orlov i juni 1915. Han var på Vestfronten, og natten mellem den 25. og 26. april 1916 blev han såret i skyttegraven. Man var netop ved at afhente soldater, der skulle tilbage fra skyttegraven, da han fik begge ben skudt af.

Thor Buchard kom på Reserve-Feltlazarett 44 ved Henin-Liétard i Frankrig. Her døde han 2 dage senere den 28. april 1916 kun 32 år gammel.  Han blev begravet på soldaterkirkegården i Billy-Montigny i Frankrig. Hans ejendele blev sendt hjem til Toftlund, hvor faderen modtog dem.

Den 17. maj 1916 blev Thor Buchard posthumt tildelt Jernkorset II. klasse.

Faderen bestyrede forretningen resten af krigen, men den var nu ejet af alle Thor Buchards søskende. I 1919 købte Marius Buchard sine søskende ud. Han slog sig ned i Toftlund som gartner.  Marius Buchard ejede Søndergade 10 til 1925, hvor den blev købt af Clausen Roost.

Kilder
Dødsbiregisteret, Toftlund, LAA
Mindetavle, Toftlund Kirke
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer
Dan Obling, Carl Erik Christensen og Lis Mikkelsen: “Fra Vestergade til Vestfronten”, Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914-1918

Hjemmeside: www.toftlund-lha.dk

Fotos
Foto af mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle, Toftlund Kirke
Mindetavle, Toftlund Kirke. Thor Buchard står i venstre spalte

Indlæg 8. maj 1916 i Ribe Stiftstidende:
Købmand Thor Buchardt fra Toftlund, yngste søn af pensioneret degn Buchardt i Øster Løgum, der på vestfronten efter at været blevet såret natten mellem den 25. og 26. april den følgende dag afgået ved døden på et feltlazaret, 32 år gl.

Dødsattest
Thor Buchards gravsted

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918