9. maj 1916. Rationering og grænsepassage

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Tilladelse til at passere grænsen.

De beboere i Fæsted-Harreby kommune, i Hygum sogn, der, som bekendt, har en mængde både eng og mose på den nordre side af grænsen, har nu gennem landråden fået tilladelse til i sommertiden at passere grænsen frem og tilbage til deres grundstykker.

En distriktscentral til indkøb af levnedsmidler

for Slesvig- Holsten er blevet dannet på overpræsidentens foranledning.

Dens opgave er ifølge ”Hejmdal” i første række at tjene centralindkøbsstedet i Berlin og at sørge for, at provinsen får tildelt en tilsvarende del af levnedsmidler, som dette selskab råder over; men den skal i anden række også have ret til at købe levnedsmidler til provinsen i indlandet og, for så vidt det er tilladt, i udlandet.

Distriktscentralen har fået form af et selskab med begrænset hæftelse, som provinsens by- og landkredse bliver delagtige i efter størrelsen af deres interesse i levnedsmiddelforsyningen. Selskabet har sæde i Kiel; dets kapital udgør 300.000 mark, hvoraf 50.000 mark falder på byen Altona. Overpræsidenten er selskabets formand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *