28. april 1916. Skærpet sikring af Tønder Zeppelinbase

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Mod fremtidige fjendtlige flyverbesøg.

Der går i disse dage rygter om, at der har været engelske flyvere over Sild natten mellem 1. og 2. påskedag, og den omstændighed, at en tysk flyvemaskine blev transporteret ind til Tønder 2. påskedags morgen i havareret tilstand, satte yderligere rygterne i bevægelse.

Det er dog næppe andet end rygter – uden tilstrækkelig grundlag.

For øvrigt har der siden det mislykkede engelske flyvertogt mod Sild og luftskibshallerne ved Tønder d. 25. marts været udfoldet en livlig virksomhed for at give eventuelle lignende besøgende en varm modtagelse. På Sild er militæret således blevet forøget, og ved Skærbæk og Ballum skal anbringes artilleri, ligesom der er lagt militær på Rømø. Og for ikke at blive overrasket eller rettere for at kunne træffe de fornødne forholdsregler i tide også overfor fjendtlige luftbesøgende er der opført station for trådløs telegrafi ved Tønder, ligesom en station for gnist-telegrafering indrettes ved Skærbæk. I det hele taget sørger tyskerne med den sædvanlige fremsynethed for at have deres sager i orden for alle tilfældes skyld.

Ca. 75.000 krigsfanger

er for tiden anbragt inden for 9. Armékorps’ område.

Sukkerkort i Åbenrå Amt.

Der forestår indførelse af sukkerkort i Åbenrå Amt, hvorefter der fremtidig kun må udleveres ¾ kilo (1½ pund) sukker pr. måned til hver person.

 Mangel på mel i regeringsbyen.

Allerede før påske havde bagerne i byen Slesvig ikke mel, så at det i flere dage i hele byen næppe nok var muligt at opdrive et brød. I onsdags havde der efter forlydende enhver bager fået to sække groft rugmel, hvormed brødnøden nogenlunde turde være ophævet til månedens slutning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *