10. april 1916. Afgang til Feltham-lejren

Søren Krab, Gram, blev taget til fange af britiske tropper i Marne-slaget den 9. september 1914. Efter ophold i bl.a. Frimly, Templemore og Leigh, kom han i april 1916 til Feltham-lejren.

Den 13. februar 1915 gik turen altså tilbage igen, over Dublin-Liverpool til byen Leigh i Lancashire, hvor vi blev indkvarteret i en stor fabriksbygning. Den var som ny og ikke taget i brug, da krigen begyndte.Læs videre

9. april 1916. Kresten Andresen: “Jeg har det meget bedre her i det ny kompagni”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i foråret 1916 befandt sig ved Montigny.

Søndag den 9. april 1916

Kære forældre! Mange tak for brev og pakke. Det vil knibe lidt at få æggene kogt, da vi ingen varme holder os her; men jeg tror, jeg går ind til en fransk madam og får hende til at koge mig dem.

Læs videre

9. april 1916. FR86 i Champagne – roligt på Vestfronten

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i foråret 1916 ved Somme Py i Champagne.

Den 3. april blev der efter et artillerinedslag registreret en stærk detonation hos fjenden. Et stort ammunitionsdepot var åbenbart gået i luften.

Den 9. skulle nabokorpsenes tunge artilleri trækkes tilbage. Dagen i forvejen blev der af det samlede artilleri til afsked gennemført en kraftig effektskydning mod de fjendtlige grave, der var ved at blive anlagt foran vor front.Læs videre

9. april 1916. Arrestation og understøttelse

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Udbetaling én gang for alle i stedet for årsrente.

Der er ifølge ”Hejmdal” forelagt Rigsdagen et lovforslag om, at personer, der har krav på krigsførelse, efter andragende kan blive affundet med en kapital til at erhverve sig eller sikre sig egen grundejendom i byen eller på landet.Læs videre

8. april 1916. Jens Clausen: “…Hobe af Lig”

Jens Clausen ankom i november 1915 for anden gang til østfronten, og kom til at gøre tjeneste på den nordlige del af fronten i Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 99.

Rusland, d. 8/4-16.

Kjære Hr. Pastor!
Kjærlig Tak for Deres kjære Brev fra d. 22/3 og Bladene, to Numre som jeg alt har modtaget paa én Gang. Posten var en lang Tid udebleven, da vi her har havd en ustadig Ophold i den senere Tid.
Læs videre

8. april 1916. M. Andresens jordefærd

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

M. Andresens jordefærd

Torsdag eftermiddag jordedes under stor deltagelse Sprogforeningens mangeårige formand, tobaksfabrikant M. Andresen.

Det var en talrig skare, der samledes i Frimenighedskirken i Åbenrå, slægt og venner fra hele Nordslesvig. Og rundt omkring, i øst og vest har nok mange flere ønsket at være med til at vise M.Læs videre

7. april 1916. På høpreskommando i Auvergne

Hans Petersen fra Skodsbøl gjorde krigstjeneste i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86. I sommeren 1915 blev han taget til fange og kom i fransk krigsfangenskab.

HØPRESNING

Vi havde det godt i Massiac, og Befolkningen var os meget venligsindet. Vort daglige Arbejde bestod i at presse hø i Knipper for et Konsortium, der sendte Høet som Hestefoder til Fronten.Læs videre

6. april 1916. Krigsenke med 6 små børn og andre nyheder fra Sønderjylland

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Dr. Thomsen

I Skærbæk er kommet hjem på orlov i 10 dage.

Gårdejer Eskild Wind fra Gastrupgårde ved Rødding, der siden krigens begyndelse har været indkaldt som underofficer ved landeværnet og har været med i mange hårde kampe, kom i mandags aftes hjem på 3 ugers orlov.Læs videre

6. april 1916. Indtil nu mindst 2.316 faldne fra Nordslesvig

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

Faldne nordslesvigere.

Landråden i Sønderborg har nogle gange offentliggjort ”Mindetavler” over de døde fra hans embedsdistrikt, af hvilke følgende ikke er fundet hidtil i aviserne. Det er mest tjenestekarle og røgtere, hvis død er gået ubemærket hen:

Thies Hansen og Georg Petersen fra Sønderborg, Jørgen Hofstadt fra Ragebøl i Dybbøl sogn, Frederik Arnold, Joh.Læs videre

5. april 1916. Er der fredstegn at spore eller er det blot foråret der får folk til at se lyst på tingene? Brev fra Inger til Jørgen.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup d. 5. april 1916

Min egen kære Jørgen!

Tak for dit kort fra Locksted, som jeg fik i formiddags.Læs videre

5. april 1916. Mangel på kartofler og vævede stoffer

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Kartoffelforsyningen.

Rigskansleren har udstedt en ny bekendtgørelse om landmændenes pligt til efter forlangende at aflevere alle uundværlige forråd af kartofler.

Producenternes har, for så vidt de ikke kan nøjes med mindre, lov til at beholde: 1) i det højeste 16 dobbeltcentner læggekartofler pr.Læs videre

4.april 1916. Der laves adressemærker til hele kompagniet. Brev fra Jørgen til Inger

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Locksted d. 4.4.16

Kære kære Inger!

Jeg har nok gjort dig bange i går med mit brevkort her fra lejren.Læs videre

3. april 1916 – De faldne

Bollmann, Gottlieb Heinrich (RIR86/7) – Givenchy, Frankrig.
Genz, Albert Ernst Martin (IR92/6) – Chevregny, Frankrig.
Hansen, Peter Iversen (RIR86/7) – Givenchy, Frankrig.
Jørgensen, Henrik (FR86/10) – Sedan, Frankrig.
Hans Nielsen (RIR86/7) – Givenchy, Frankrig.
Nielsen, Peter Christian (IR67/1) – Borrieswalde, Frankrig.
Olsen, Thomas (RIR86/7) – Givenchy, Frankrig.
Petersen, Peter Johnsen (RIR86/7) – Givenchy, Frankrig.… Læs videre

3. april 1916. Stor sorg ved 86. Reserveinfanteriregiment: Fem kammerater dræbt

Mandagen den 3. April, Aften Klokken 6, ramtes vi Nordslesvigere her ved … [86. Reserveinfanteri-]Regiment af en stor Sorg, idet fem af vore bedste Venner blev revne bort fra os. En engelsk Mine slog ned paa Dækningen, hvori de laa, og begravede dem fuldstændig. De ramte er Peter I. Petersen af Tornskov, Hans Nielsen af Mjøls, Thomas Olsen af Ravsted, Gefrejter Henrik Bollmann af Haderslev og Peter Nissen af Nørre Hostrup.Læs videre

3. april 1916. Gummi, bly og russere i underbukser

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Beslaglæggelse af gummi.

En bekendtgørelse om beslaglæggelse og tælling af gammelt gummi, gummiaffald og regenerater [genanvendelige produkter, RR] er trådt i kraft den 1.april. På grundlag af denne bekendtgørelse beslaglægges et større antal i de enkelte opførte slags af gammelt gummi og gummiaffald samt regenerater.Læs videre

2. april 1916. Kresten Andresen: “Nu er jeg fuldkommen rask igen…”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i foråret 1916 befandt sig ved Montigny.

Den 2. april 1916

Kære forældre!
Tak for brevet. Af det, som også af Hejmdalen i dag, ser jeg, at englænderne har kastet bomber ned ude på Slesvigs vestkyst; dermed har krigen jo på en måde fået en ny udvidelse; og der vil jo sikkert følge mere af den slags.

Læs videre

1.april 1916. Jørgen sendes til Locksted. Er det nu han skal til fronten? Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Locksted d.3.4.16

Min kære Inger!

Du skal have et par ord fra mig, nu da jeg er kommet herop.Læs videre

1. april 1916. “Han var oversprøjtet med blod og hjernemasse fra en kammerat …”

Søren P. Petersen, Rødding, gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 84. Han lå i foråret 1916 ved Loretto.

Når vi lå i denne første reservestilling, bestod vort arbejde mest i at bære mad, post og materiel ud i forreste linie. Efterhånden blev dog nætterne kortere og kortere, og vi måtte begynde med transporten, før det blev mørkt. Så strøg modstanderens flyvemaskiner hen over os og beskød os med maskingeværer.Læs videre

1. april 1916. Nød blandt faldne sønderjyders efterladte

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Nød blandt faldne nordslesvigeres efterladte.

For nogle måneder siden foranstaltedes gennem etatsråd, stiftsskriver Hiort-Lorenzen i Roskilde, en indsamling herhjemme til faldne nordslesvigeres efterladte. Vi har hidtil kun lejlighedsvis omtalt denne indsamling, da vi havde grundet formodning om, at nordslesvigerne selv ønskede at klare den nød, der opstod mellem deres dårligst stillede.Læs videre