27. april 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Passene.

Med hensyn til den forleden bragte meddelelse om, at der på passene skulle stå ”prøjsisk undersåt”, kam ”Dybbøl Posten” efter forespørgsel på landrådskontoret i Sønderborg oplyse, at det ikke er nødvendigt at få en sådan tilføjelse indført, da det er en selvfølge, fordi de hjemlige myndigheder kun kan udstede pas til prøjsiske undersåtter.

Derimod skal de såkaldte ”Grenzausweise”, altså de pas, der giver tilladelse til at passere grænsen, indeholde den pågældende bemærkning.

Udførselsforbud.

Bestyrelsen for ”Slesvig-Holstensk kvæghandelsforbund” har den 22. april 1916 forbudt udførsel af grise af enhver alder og af drægtige ungsvin fra forbundsdistriktet. Dette forbud er straks trådt i kraft.

Bestyrelsen kan tillade undtagelser fra forbuddet.

Overtrædelser straffes med fængsel af indtil 6 måneder eller pengebøder af op til 1500 mark.

Ny optælling af kartoffelforrådene.

Over præsident v. Molkte i Slesvig bekendtgør, at der den 26. april vil finde en ny optælling af kartoffelforrådene sted, da der foreligger grund til at antage, at disse ved optællingen den 24. februar ikke er blevet angivet rigtigt.

Overpræsidenten retter den alvorlige formaning til befolkningens indsigt og fædrelandskærlighed efter bedste evne at bidrage til, at der opnås et nøjagtigt, til de virkelige forhold svarende resultat.

På visse steder, som f.eks. i Haderslev, er der blevet uddelt blanketter, på hvilke opgøret for hver husholdning skriftligt skal indsendes til rådhuset, oplyser ”Hejmdal”.

På andre steder, som i Åbenrå Amt, har gods- og kommuneforstanderne henholdsvis magistraten i Åbenrå fået ordre til at sørge for et tilstrækkeligt antal tællere i de enkelte tællingsdistrikter.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

Der er indløbet efterretning til J.P. Møller i Bodum om, at hans stedsøn, Hans Christensen, er faldet i Frankrig.

L. Iversen og hustru i Blansskov i Sundeved har modtaget efterretning om, at deres søn Claus er faldet i Rusland den 18. marts, 31 år gl.

Enke Cathrine M. Gregersen i Brunsnæs ved Broager har modtaget efterretning om, at hendes søn Peter er faldet den 9. april, 27½ år gl.

Marius Jørgensen og hustru på Egebjerggård ved Østerholm på Als har modtaget efterretning om, at deres søn Hans Jensen Jørgensen, er faldet den 7. april, 21 år gammel.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Karl Prasse fra Haderslev [?], Mads Madsen fra Kalø, August Schrøder fra Åbenrå og Hans Hoffmann fra Haderslev, Christian Haar fra Skodborg Østerskov og Broder Christiansen fra Nustrup er faldet samt at Christian Iversen (ikke landeværnsmand Iver Iversen) fra Jordkær, Peter Sørensen fra Årø, Heinrich Niemann fra Jels og Peter Asmussen fra Kværs er døde på lazaret.

Maler August Fynsk, søn af politibetjent F. i Åbenrå, er ved Verdun blevet såret af et skud i hovedet.

Hans Mathiesen fra Hørup (Højrup eller Hyrup?) i Haderslev Amt og Jørgen Henningsen fra Lintrup er hårdt såret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *