26. april 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Om krigssavnedes dødserklæring

skriver ”Norddeutsche Allgemeine Zeitung”: Forbundsrådet har den 18. april udstedt en forordning om krigssavnedes dødserklæring. Muligheden for en sådan dødserklæring, der i mange af de efterladtes retsforhold danner en økonomisk nødvendighed, er allerede givet ved den borgerlige lovbog. Men allerede ved dennes udstedelse har man været klar over, at der ligesom tidligere, således også i fremtiden under en større krig, ikke ville kunne undværes særlige forskrifter. Noget nyt ved forordningen er det hovedsagelig, at den tillader dødserklæringen allerede før krigens afslutning. En opsættelse af den retslige uvished til efter fredsslutningen også i de tilfælde, hvor en krigsdeltagers død i henhold til alle omstændigheder og erfaringer må anses for fastslået, kan under de nuværende forhold ikke forenes med en ordnet rettergang.

Noget nyt er desuden forskrifternes udvidelse til civilfanger og gidsler, der er faldne i fjendens vold. Med hensyn til rettergangen er de væsentlige forskrifter ligeledes allerede til stede i civilprocesordningen. Foruden nogle simplifikationer og foruden fritagelsen for retsomkostninger er der sørget for en lettere udnyttelse af de af anvisningskontorerne samlede efterretninger om savnede  samt for, at en mulig indsnegen fejl kan skaffes af vejen på den hurtigset og simplest mulige måde. Udstedelsen af en sådan forordning er i offentligheden blevet krævet som en tvingende nødvendighed.

Den udførlige begrundelse, hvormed forordningen er blevet forelagt for forbundsrådet, findes aftrykt i ”Reichsanzeiger”.

Lukkede smedjer.

Hvilken gribende betydning krigen har for håndværket, fremgår af den omstændighed, at smedjerne i 42 landsbyer i Angel har måttet lukkes.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

Karl Marschalle fra Egernsund er faldet den 26. marts.

Heinrich Lensch, medindehaver af firmaet Lensch og Bertram i Sønderborg, er den 8. april faldet ved Verdun.

Provisor August Schneider fra Sønderborg er faldet den 7. april.

Arbejdsmand Paul Grau og hustru i Slotsgade i Haderslev modtog ifølge ”Dannevirke” i fredags den sørgelige meddelelse, at deres søn Anton Grau den 29. februar har fundet døden i krigen.

Peter Kruhl fra Høgsbro ved Hvidding er efter længere tids sygdom den 21. april afgået ved døden på et lazaret i Kønigsberg. Den afdøde, der var sine forældres eneste barn, blev 29 år gammel.

Hans Jessen, søn af Adolf Jessen i Skærbæk, der i længere tid har ligget garnison i Flensborg, er efter forudgående sygdom afgået ved døden på et herværende lazaret.

Fiskerøger Henrik Tietje fra Stranderød ved Rinkenæs er under de sidste dages kampe i Frankrig blevet såret af granatsplinter både i arme og ben.

Frederik Warming fra Terp ved Øster Lindet, der er med ved vestfronten, er i begyndelsen af april blevet såret i det ene lår af en granatsplint.

Peter Damm fra Gramby, der fornylig under et stormangreb ved Dünaburg blev temmelig alvorligt såret i den ene skulder, er nu kommet på lazaret i Deutsch-Eylau.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *