Kategoriarkiv: Sønderjyder

Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.
I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Denne uges udfordring er et brev skrevet af Asmus Jochimsen Schmidt (1895-1978) i 1918, hvor han opholdt sig i Feltham, England. Brevet er januar 2024 i privateje og scanning er indsendt til Sønderborg Slot.

Brev sendt af Asmus J. Schmidt (1895-1978) fra Feltham i 1918.
Brev sendt af Asmus J. Schmidt (1895-1978) fra Feltham i 1918.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Campradt, Christian (1894-1956)   – født i Vor Frue sogn, Haderslev. Krigsfange i bl.a. Aurillac, Frankrig.
Eberhardt, Bernhard Friedrich Ludwig (1870-1921)   – født i Arnis, Kappeln, Kreis Schleswig.   Interneret i Philadelphia under krigen.   Bosat i Aabenraa.
Jacobsen, Hans (1892-1984)    – født i Emmerlev sogn. Krigsfange i England.
Rasmussen, Hans (1887-1940)   – født i Egen sogn.
Ziewitz, Hans Conrad (1898-1918)    – født i Rise sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.
I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Denne uges udfordring er et brev sendt af Berthel Marcus Schmidt (1889-1932) i 1917, hvor han opholdt sig i Feltham, England. Brevet er januar 2024 i privateje og scanning er indsendt til Sønderborg Slot.

Adresse på modtager af brev skrevet af Berthel Marcus Schmidt (1889-1932). Original i privateje, 2024.
Brev skrevet af Berthel Marcus Schmidt (1889-1932). Original i privateje, 2024.

5 udvalgte krigsdeltagere – nr. 150

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider. Dette er indlæg nr. 150 i denne række.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Beuschau, Hans Friedrich (1895-1969)    – født i Holbøl sogn. Fik 1930 navneændring til Hans Frederik Bøjskov.
Falk, Conrad Marluf (1885-1949)    – født i Rømø sogn.
Lange, Ernst Waldemar Max (1888-1918)   – født i Toftlund sogn.
Ohrt, Peter Christian (1896-1959)    – født i Lysabild sogn.  Krigsfange i England.
Sandholdt, Christian Nissen (1898-1917)    – født i Vilstrup sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Asmussen, Daniel (1894-1971)   – født i Arrild sogn.  Krigsfange i Aurillac.
Gemuseus, Rudolf Hermann Theodor (1893-1915)   – født i Tyrstrup sogn.
Nicolaisen, Valdemar (1892-1914)   – født i Broager sogn.
Rose, Christian (1885-1963)     – født i Rinkenæs sogn.
Tychsen, Otto Nicolaus Heinrich (1898-1917)     – født i Jegerup sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.
I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Denne uges udfordring er et fotos af Kriegsstammrollen-Auszug for Jens Jensen Klindt (1889-1968).  Kriegsstammrollen-Auszug findes i nogle, men ikke alle ansøgninger om Invaliderente i Invalidenævnets Arkiv på Rigsarkivet Aabenraa.

Fotos er indsendt til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot i 2023 af en privatperson uden oplysninger om, hvor originaldokumentet findes.
Indsender er særligt interesseret i de mange forkortelser i teksten på side 3.  Bagsiden er formodentligt uden tekst, da der ikke er indsendt foto af denne side.

Oplysninger fra transskriptionen vil senere blive tilføjet på personsiden.

Forside:

Kriegsstammfollen-Auszug for Jens Jensen Klindt (1889-1968), privatfoto 2023.

Side 2:

Kriegsstammfollen-Auszug for Jens Jensen Klindt (1889-1968), privatfoto 2023.

Side 3:

Kriegsstammfollen-Auszug for Jens Jensen Klindt (1889-1968), privatfoto 2023.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Bötzau, Mads Christian (1897-1947)     – født i Ullerup sogn.
Callesen, Peter Nissen (1876-1916)    – født i Burkal sogn.
Kalke, Gustav (ca. 1891-1915)      – født i Gustin, Russisk Polen.   Bosat i Hjerndrup sogn.
Mikkelsen, Nicolai Peter (1886-1972)    – født i Rise sogn.
Schack, Otto (1898-1981)   – født i Roager sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Denne uges udfordring er et Nytårskort dateret november 1915. Brevet er skrevet af Hans Wolff (1877-1961), der var i russisk krigsfangenskab, til vennen Christian Petersen i Mølmark, Broager sogn. Kortet er del af en brevsamling overdraget til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Kort fra Hans Wolff (1877-1961), dateret november 1915.
Kort fra Hans Wolff (1877-1961), dateret november 1915.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Damm, Frederik (1900-1984)   – født i Tirslund sogn.
Faurholm, Christen Jørgensen (1888-1914)   – født i Tandslet sogn.
Gyge, Max Emil (1900-)   født i Tyskland eller Schweiz. Bosat i Hørup og Lysabild sogne.
Ingwersen, Siegfried Marius (1893-1915)   – født i Hostrup sogn.
Termannsen, Jørgen (1883-1917)       – født i Adsbøl sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

Thomas Kaufmann om nordslesvigere, julesange og julefred i 1914

Væver Thomas Jørgensen Kaufmann (1877-1971) fra Bovrup, Varnæs sogn, udgav en lang række artikler, kronikker og bøger med primært historisk og hjemstavnspræget indhold.

I efteråret 1914 begyndte Thomas J. Kaufmann at skrive breve til “Hejmdal” om oplevelserne med fronten. Her gengives et brev dateret 26/12-1914 og som blev bragt i Hejmdal den 05/01-1915:

Fra Felten.  Efterretninger fra Nordslesvigere.
Hoslagt følger Feltpostbrev Nr. 2 fra en nordslesvigsk Landeværnsmand, der efter at have gjort Tjeneste ved forskellige Kystbatailloner herhjemme for nogen Tid siden afgik til fronten. 

                                                                                        Fort S., den 26. Decbr. 1914.
Som I vil vide af mit sidste Brev, har jeg nu befundet mig en hel Maaned her ved Fronten i Nordfrankrig.  Vi kom hurtigere end ventet ud i Ildlinjen, men heldigvis har vort Kompagni intet Tab haft endnu.   Vi  er kun udsat for Artilleriets Ild, og de fleste Granater er jo heldigvis “Forbiere”.
Af de mange Breve fra vore kære nordslesvigske Kammerater i Felten, som har været offentliggjort i “Hejmdal”, vil I have set, hvordan Livet former sig for os her i Felten.  Det er jo intet Herrelevned, vi fører her, men trods alt er det store Flertal ved godt Humør.   Og Nordslesvigerne er i Grunden gennemgaaende helstøbte Mænd; de er altid ved godt og frejdigt Mod, der opfyldte af Pligttroskab, som deres Foresatte ogsaa stedse paaskønne, og saa er de ogsaa præget af Alvor.   Den Egenskab, der ellers betegnes som jydsk Stædighed, viser sig her som Mod og Beslutsomhed, noget som vi jo allerede har hørt og set flere Eksempler paa under dette Felttog. Og Nordslesvigerne bindes sammen her i Felten, saa fast som aldrig før.  Kammeratskabet mellem Nordslesvigerne er noget, som næsten bliver misundt os af de øvrige.
Naar jeg her giver denne korte Karakteristik af vore Brødre i Felten, saa vil jeg ingenlunde rose dem paa de øvrige Soldaters Bekostning, men blot saa sandhedstro som muligt meddele, hvordan vore nordslesvigske Brødre er som Krigere.

Der har ellers i de sidst Par Uger hvilet en ejendommelige Stemning over Nordslesvigerne her; Julen stod jo for Døren, og Tanken drog derfor ofte paa Langfart til vor kære Hjemstavn.
Aaa, hvor ofte har Jonas Lies Sang ikke ringet for vore Øren!

                      “Ind under Jul, hvor er det trist!”

Men saa har man ogsaa gaaet og nynnet på gamle Boyes Vers.

                      “Lad Solen korte af sin Vej,
                      og Natten vokse til,
                      Guds Vældes Arm forkortes ej,
                      hans Visdom for ej vild”.

Det er underligt, som man gaar og øser af den rige Skat, vi ejer i vore dejlige Salmer og Sange,  Det er en Rigdom, som aldrig svinder, og dobbelt stor er denne Rigdom for dem, som er velsignet med Sangens Gave.
I Forgaars oprandt Juleaften, vi traadte om ved Klokken 5 an til Appel, Kaptajnen holdt en kort Tale, under hvilken flere af de gamle Soldater stod med Taarer i Øjnene, og saa blev Julegaverne fordelt blandt Kompagniet.  Altsammen Gaver, som var sendt til os til Julefesten, de fleste fra Kiel, det store Flertal af Mandskaberne er fra Kiel.  Derefter gik vi ind i de tætbelagte Kassematter, hvor der var pyntet op med Gram og smaa Juletræer.
Vi Nordslesvigere satte os tæt sammen i en Klynge, Pladsen var jo kneben, og saa sang vi vore dejlige Julesalmer, alt mens man spillede paa Tromme og sang Soldatersange ved siden af os.  Da vi var til Ende med Julesalmerne, sang vi andre “Tænk naar en Gang, den Taage er forsvunden” og “Saa langt, saa langt rækker Tanken frem, til gamle Mor og mit Barndomshjem“.  Særlig denne Sang greb os dybt, hver tænkte paa sine Kære derhjemme. Men ved Tanken om dem derhjemme blev Sindet ogsaa saa underlig roligt og fredeligt stemt. En stemte i med “Og Kjesten og jeg“, og Selskabet sang ogsaa denne Sang med Liv og Lyst; det hele var saa hjemligt og hyggeligt.  Vi sluttede saa med en af vore dejlige Aftensange, og hver søgte sit Leje.  Vi havde Orde til at holde os rede til hurtig Udrykning den Nat, i Fald der foretoges et fjendtligt Angreb.  Der var vist ingen af os, der lagde sig til Hvile den Nat uden at have sendt en stille Bøn til Julens Herre og bedt ham om at sende Fred paa Jorden.  Saa sov vi saa roligt og trygt, som laa vi hjemme i vor Families Kreds og ikke nogle Hundrede Meter fra Fjendens Skyttegrave.

Julemorgen var jeg oppe Kl. 5 for at forrette min Tjeneste i Køkkenet.  Det var bleven stille, stjerneklart Frostvejr, og jeg studsede, stod som forstenet, ikke et eneste Skud hørtes. Lydløs Stilhed over hele Slaglinjen saa vidt jeg kunde høre!  Opad Dagen kom nogle af vore Folk og fortalte aandeløst om noget højst mærkeligt, de havde været nede i vore Skyttegrave, og ingen af Parterne løsnede et Skud.  Englænderne spillede Fodbold oven for deres Skyttegrave, man raabte over til hinanden og enkelte besøgte endog Modstanderne i deres Skyttegrave.  Stiltiende var man bleven enige om at holde Julefred. Det var som i Selma Lagerløfs Legende om “Juleroserne”, Julefreden havde sænket sig over den blødende Jord.
Jeg havde bagt Pandekager hjemme, og høstede af Kammeraterne megen Anerkendelse for denne min Ydelse paa Madlavningens Omraade.  Juledag forløb saa fredeligt og idyllisk her i Fortet.
Anden Juledag var vort Kompagni atter paa Skansearbejde. Først paa Dagen hørtes endnu ingen Skydning, men lidt op ad Formiddagen saa man en Flyver kredse hen over vore Hoveder, og det varede ikke længe, før Kanonerne atter tordnede, og Granater fløj hid og did, Julefreden var til Ende.
Nu gaar vi atter de kedsomme Dage i Møde, alligevel taknemmelige for den Julefred vi har haft. Vi haaber stedse at kunne vende hjem til vor kære Hjemstavn, inden vore Bøgetræer grønnes. Men indtil Gensynets Dag vil vi holde Humøret oppe og ikke tabe Modet.

Vor Skæbne ligger i Guds Haand, intet Haar krummes paa vort Hoved uden hans Vilje.                                                                                          Th. K.

23. december 2024. Julekalender: Sølvbæger fra fodboldkamp 1919

Senest ændret den 24. december 2023 8:51

Traditionen tro bringer vi i december en julekalender, der primært består af en række indlæg med genstande, arkivalier og fotos med mere som findes i Museum Sønderjyllands samlinger. Men indlæggene kan også indeholde f.eks. afskrifter af avisartikler, bogomtaler, diverse nyheder, uddrag af litteratur, beretninger eller breve til / fra hjemmet.

Dagens julekalender viser et lille sølvbæger, der markerer venskabskampen mellem de hjemvendte krigsfanger fra Feltham og den københavnske fodboldklub Akademisk Boldklub i marts 1919.

Bægeret har inskriptionen: “Til Erindring fra Fodboldkampen mellem Sønderjyderne og AB Akademisk Boldklub) 23.3.1919“.

Bæger af sølv, der er erindring om fodboldkampen mellem sønderjyske krigsfanger fra Felthamlejren og AB i København 1919. Bægeret mm. er overdraget til Museum Sønderjylland.

Bæger har to stempler: Oval med tre tårne med 18 under, København i 1918. Bægeret er fremstillet i 1918 og indgraveret i 1919. Andet stempel er fra Stadsguardein Christian Frederik Heise, København.

Bægeret har tilhørt krigsfange Mads Peter Frandsen (1896-1958), der var i Felthamlejren, England, fra 1918-19. Lejren var en krigsfangelejr for dansksindede sønderjyder der var soldater i den tyske hær under 1. verdenskrig, 1914-18. Den blev oprettet i april 1916 og var i brug til 1919. Feltham i grevskabet Middlesex umiddelbart vest for London.

Efter hjemkomsten til Danmark, først til København, havde fodboldholdet fra Feltham en venskabskamp med Akademisk Boldklub den 23. marts 1919. De besøgte bagefter restaurant Nimb, hvor der er taget et gruppefoto (eksternt link til foto på arkiv.dk) sammen med spillere fra AB.  De sønderjyske krigsfanger bærer armbind med dannebrogsflag om venstre arm. Mads Peter Frandsen (1896-1958) sidder i midten på første række.

Bæger og foto er sammen med andre genstande overdraget til Museum Sønderjylland.

Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Kort sendt til Nicolai Petersen, Hundslev, Notmark sogn, i september 1918. Del af brevsamling på Sønderborg Slot.

Denne uges udfordring er et julekort, der er sendt i september 1918 til Nicolai Petersen, Hundslev, Notmark sogn. Afsenderen har overstreget ordene “Fröhliche Weihnachten” på forsiden af kortet.

Kortet er del af en samling af breve og postkort sendt af familie og venner til Nicolai Petersen, som er overdraget til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

 

Kort sendt til Nicolai Petersen, Hundslev, Notmark sogn, i september 1918. Del af brevsamling på Sønderborg Slot.

22. december 2024. Julekalender: Opbevaring af fødevarer

Traditionen tro bringer vi i december en julekalender, der primært består af en række indlæg med genstande, arkivalier og fotos med mere som findes i Museum Sønderjyllands samlinger. Men indlæggene kan også indeholde f.eks. afskrifter af avisartikler, bogomtaler, diverse nyheder, uddrag af litteratur, beretninger eller breve til / fra hjemmet.

I breve, erindringer og fortællinger spiller maden hjemmefra ofte en stor rolle. Men har du også overvejet, hvordan al den mad, der omtales blev transporteret og opbevaret?

Dagens julekalender viser en hjemmelavet kasse til transport og opbevaring af fødevarer under 1. verdenskrig.
I efteråret 2023 fik Museum Sønderjylland tilbudt en “madkasse” brugt under 1. verdenskrig. Giver overdrog siden en række arkivalier, erindringer, fotos samt en “madkasse som de fik med når de skulle af sted“.

Kasse til opbevaring af madvarer brugt af Jørgen Hansen Skov (1884-1981). Findes på Museum Sønderjylland.

Kassen har været brugt som madkasse eller til opbevaring af madvarer af Jørgen Hansen Skov (1884-1981) fra Hjerndrup sogn ved Haderslev, mens han var indkaldt som tysk soldat under 1. verdenskrig fra 1915.

Kassen er fremstillet af tynde træplader og har et metalnet på den ene side, samt lukkemekanisme og hank på oversiden.
Kassen måler 40 x 25 cm. og har en dybde på 20 cm. Kassen er fremstillet af mørke træplader, der er tappet sammen. På forsiden er et fintmasket metalnet påsat med smalle lister, der er sømmet på sider og bund.
Øverst er kassen forsynet med en hank af groft flettet garn, der er omviklet med lærred.
Bagsiden af æsken er forsynet med 2 lister, så kassen kan ligge uden at berøre underlaget. Denne side er indvendigt fæstnet til kassens bund med 2 hængsler. Øverst på bagsiden er en simpel lukkemekanisme, hvori der kan sættes en lås.
På bagsiden står med blæk: “Skov, IV Korporalschaft“.

Bagside af kasse til opbevaring af madvarer brugt af Jørgen Hansen Skov (1884-1981). Findes på Museum Sønderjylland.
Kasse til opbevaring af madvarer brugt af Jørgen Hansen Skov (1884-1981). Findes på Museum Sønderjylland.

21. december 2023. Julekalender: December 1914 i “Villa Hesteben”

Traditionen tro bringer vi i december en julekalender, der primært består af en række indlæg med genstande, arkivalier og fotos med mere som findes i Museum Sønderjyllands samlinger. Men indlæggene kan også indeholde f.eks. afskrifter af avisartikler, bogomtaler, diverse nyheder, uddrag af litteratur, beretninger eller breve til / fra hjemmet.

Dagens julekalender er et uddrag af ”Et Aar i Krig” ved Hans Petersen (1888-1974) fra Broager sogn.  Uddraget fortsætter kort efter at afdelingen (50 mand, hvoraf ca. 20 var dansktalende) i november 1914 er ”flyttet ind” på en større gård. Her har Hans Petersen indrettet sig med mange bekvemmeligheder som borde, tapet, spejle og en kakkelovn i en hestestald ”Villa Hesteben” sammen med 3 andre. Et tidligere uddrag fra samme bog om december 1914 blev bragt den 20. december 2023.

“Den 18. december 1914. Nætterne med Storm og Regn i Skyttegraven var højst uhyggelig. Vi befordrede af og til for et Par Rigsmark Kugler histover. “Frands” svarede forleden med at skyde en Granat ned på Hjørnet af Gaarden, saa Sten og Kalk røg ind til mig i “Villa Hesteben”, hvor jeg netop sad og skrev et Brev. Hvis jeg kunde have sendt Brevet til “Frands”, vilde jeg have skrevet, at han næste Gang ikke maatte skyde saa uforsigtigt; thi her boede jo Folk.
Vi havde nu faaet en Bom opsat midt paa Gaardspladsen og lavede Gymnastik, det bedste vi kunde; men vi var kommen ud af Træning og Maven var ogsaa blevet for stor. – Russeren Lehr havde konstrueret en Minekaster af Træ, som vor Kompagnifører fornøjede sig meget over, da den kun kunde kaste en lille Sten en halv snes Meter.
Mens Storm og Regn gjorde det surt i de mørke Aftener for “de gamle”, som stod Vagt ude ved Porten, sad jeg inde ved den lille, varme Kakkelovn.  “De gamle” var Landstormsmænd, mange af dem gode danske Mænd derhjemmefra; der havde vi baade Christian Lydiksen og hans Svoger Christian Lorenzen, ligeledes Marius Scherrebeck og Jørgen Refshauge. Naar de havde Vagt, kiggede de gerne ind ad Døren til mig i “Villaen”; saa fik jeg Kaffegryden over Ilden og bryggede dem en god, varm Kognakspunch. Naar de havde faaet den og tændt en Cigar, sagde de gerne: “Saa nu kan vi sagtens holde ud i to Timer”.  Vi andre, som havde gjort Krigen med fra Begyndelsen, kaldtes gamle Krigere, endskønt vi var meget yngre end de gamle Landeværnsmænd, vi lige havde faaet. Men i Virkeligheden saa vi ældre ud, da vi havde ladet Fuldskægget staa, og det hade antaget de underligste Former og struttede mere eller mindre ud til alle Sider.
Her følger en beskrivelse af Hans Petersens første fuldskæg, inden han fortsætter med:
Ja, Krigen var sikkert forbi til Jul. Forleden Aften, da Fjenden skød med Artilleri, stod Andreas Andresen fra Hovslund og jeg og talte 23 Granater efter hinanden, som ikke eksploderede. Nu skød han naturligvis Resten af Granaterne bort. Det kunde jo heller ikke lønne sig at slæbe disse uduelige Tingester med hjem, naar Krigen var endt. I Fjerde Kompagni troede man ogsaa, at det snart var forbi; der fortaltes om en Mængde Spaadomme, som alle sagde, at det var Slut til Jul“.

Den 21. december 1914 kom der ordre til at flytte – turen gik herefter til St. Paul og siden videre til Noyon, Frankrig.

“Weihnachtsfeier auf der Feldwacht” efter en akvarel af Theo Matajko. Trykt i “Illustrirte Zeitung” i december1916

20. december 2023. Julekalender: December 1914 i “Villa Hesteben”

Traditionen tro bringer vi i december en julekalender, der primært består af en række indlæg med genstande, arkivalier og fotos med mere som findes i Museum Sønderjyllands samlinger. Men indlæggene kan også indeholde f.eks. afskrifter af avisartikler, bogomtaler, diverse nyheder, uddrag af litteratur, beretninger eller breve til / fra hjemmet.

Dagens julekalender er et uddrag af ”Et Aar i Krig” ved Hans Petersen (1888-1974) fra Broager sogn.  Uddraget fortsætter kort efter at afdelingen (50 mand, hvoraf ca. 20 var dansktalende) i november 1914 er ”flyttet ind” på en større gård. Her har Hans Petersen indrettet sig med mange bekvemmeligheder som borde, tapet, spejle og en kakkelovn i en hestestald ”Villa Hesteben” sammen med 3 andre.

Søndag, den 6. December 1914. Vi gik og havde det meget godt og følte os efter Omstændighederne hjemme her. Gaarden laa ogsaa smukt mellem en stor Frugthave og en Køkkenhave.  Ude ved Dammen bagved stod der høje Popler med vældige Kroner, utallige Vintergrøntranker bugnede op ad de mægtige Stammer. Rundt om laa frugtbare Marker. Et Par grønne Enge havde endnu ikke mistet deres Friskhed. Omtrent 50 Meter foran Skyttegraven var der anbragt Pigtraadsforhindringer. Lidt længere fremme strakte der sig en Højderyg fra Nord til Syd. Paa denne havde der ligget 7 Hjem, dels Huse, dels Bøndergårde; de var nu nedskudt og totalt jævnet med Jorden. Naar man i de stille, stjerneklare Nætter stod på Vagt i Graven og stirrede ud over disse Ruindynger, søgte Tankerne altid mod Hjemmet, hvor godt, at ikke Krigen rases derhjemme. Man hørte ogsaa de klare Toner fra Kirkeuret ovre hus Fjenden. De lød saa fredeligt og saa rene, saa man tænkte uvilkaarligt paa Freden. – Ja, bare der snart maatte bliver Fred! Man fik ikke Lov at dvæle længe ved denne Tanke, i det samme fløj en Ugle forbi og udstødte sit lange og klagende Skrig, et Par Skud knaldede derovrefra, og et Par Kugler suste hvislende forbi. I Sandhed! Endnu var der krig! Vi stod her Morgen og Aften i Skumringen, rede til at tage imod Fjenden.
I Vinkælderen paa en af de nedskudte Gaarde havde vi vor Feltvagt. Skønt vi ikke var langt fra Fjenden, var vi dog ved godt Mod. Ewald Schwiede fra Flensborg spillede paa Mundharpe, og Friseren Paul Johansen sang de smukke frisiske Sange.
Jeg havde mærket længe, at jeg blev foretrukket for mine Kammerater, og jeg anede, at det, jeg ikke gerne vilde, var ved at blive forberedt, hvilket ogsaa fremgik af Feldwebel Jensens fortrolige Henvendelse til mig;
Hør, Petersen, De har nu været Underkorporal siden 1910, ikke sandt?”.
Jo, Hr. Feldwebel”.
Og De har den Gang og nu i Krigen opført Dem godt, derfor har vi besluttet, at De skal være Korporal til Jul”.
Jeg – jeg – nej, det kan jeg ikke, jeg kan ikke føre mine Kammerater frem i denne Krig, og desuden vil jeg hellere komme tilbage til mit kære Nordslesvig som Musketer end falde i denne Krig som Kaptajn”.
Jensen blev meget vred. ”Nu ved jeg, hvad De er. De er jo af den rette Sort” snerrede han med bidende Ironi, ”og det skal jeg huske Dem”. Saa vendte han omkring og gik“.

I morgen følger endnu et uddrag af samme bog.

“Weihnachtsfeier auf der Feldwacht” efter en akvarel af Theo Matajko. Trykt i “Illustrirte Zeitung” i december1916

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Autzen, Johann Friedrich (1888-1969)    – født i Felsted sogn. Kaldes ofte “Frederik Autzen”.   Krigsfange i Aurillac, Frankrig.
Hannibal, Niels Nielsen (1893-1916)    – født i Øsby sogn.
Lange, Magnus Georg (1886-1970)   – født i Løgumkloster sogn.
Starup, Rudolph Paulsen (1878-1953)     – født i Aabenraa sogn.
Weggersleff, Jørgen (1894-1967)    – født i Broager sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

19. december 2023. Julekalender: Gravkors 1917

Traditionen tro bringer vi i december en julekalender, der primært består af en række indlæg med genstande, arkivalier og fotos med mere som findes i Museum Sønderjyllands samlinger. Men indlæggene kan også indeholde f.eks. afskrifter af avisartikler, bogomtaler, diverse nyheder, uddrag af litteratur, beretninger eller breve til / fra hjemmet.

Dagens julekalender-indlæg viser et kors af træ, som stod på Rinkenæs kirkegård over Elmer Hans Henningsen (1895-1916), der faldt ved Somme, Frankrig. Han blev 02/03-1917 begravet på Rinkenæs sogns kirkegård.

Korset er fremstillet af umalet egetræ og de tre af enderne er afsluttet med et aftrappet endestykket stiftet på.
Den tværgående korsarm måler 52,5 cm. Alle yderkanter på korset har en udskåret trekantet bort langs kanten. På korsets midte er tappet en kvadratisk plade, hvor siderne måler 21,5 cm. Pladen har en afrundet profileret kant. Korset er dekoreret med udskåret tekst og motiver.
Øverst på den lodrette del af korset er skåret en laurbærkrans med teksten: “RUHE IN FRIEDEN“.
På venstre korsarm er skåret et rundt motiv med en stålhjelm og blomster. På højre korsarm ses ligeledes et rundt motiv, hvori et sværd står som et kors på en halvkrans af blade.

På midterstykket ses teksten: “MUSKT. ELMER HENNINGSEN  RES. JNF. REG. 215. GEB. 12.9. 1895. GEFALLEN AN DER SOMME AM 21. 10. 1916“.

Gravkors fra Rinkenæs kirkegård, der blev sat over Elmer Hans Henningsen (1895-1916). Korset er overdraget til Museum Sønderjylland.

18. december 2023. Julekalender: “Fire gange jul 1914-18”

Senest ændret den 20. december 2023 19:53

Traditionen tro bringer vi i december en julekalender, der primært består af en række indlæg med genstande, arkivalier og fotos med mere som findes i Museum Sønderjyllands samlinger. Men indlæggene kan også indeholde f.eks. afskrifter af avisartikler, bogomtaler, diverse nyheder, uddrag af litteratur, beretninger eller breve til / fra hjemmet.

Dagens julekalender er en afskrift, der er indsendt til Sønderborg Slot. Herunder gengives et indlæg i dagbladet ”Dannevirke” fra den 18. december 1940 af Jens Peter Jacobsen (1886-1941):

Fire gange jul 1914-18
Nu er det snart jul igen – men det bliver en beklemt jul under disse forhold, og dog må vi takke Gud, når vi tænker tilbage på julene, vi oplevede under krigen 1914 -18.

Jeg blev indkaldt og var adskillige steder ind mod jul i 1914. Vi var spændt på, om vi kom hjem til jul, eller om vi skulle opleve den dér. Det rygtedes snart, at vi, der var gift, skulle rejse hjem til jul, de andre til nytår, og rygtet talte sandt. Glæden var stor, da jeg kom hjem til mine kære, men der var noget trykkende over det hele, da man hele tiden havde den tanke: du må bort igen, og dette alene tog noget af den rigtige juleglæde. Hjemme var man dog, og det var det bedste man kunne ønske sig.

Julen 1915 lå jeg i Frankrig. Vi var kommen tilbage fra skyttegraven og lå længere tilbage på en kaserne. Julen blev forberedt flere dage forud, der skulle gøres rent og pænt alle steder, juletræ skulle skaffes til veje og pyntes. Jeg troede det skulle blive en rigtig julefest. Meningen var god nok, men – dagen kom, vi var forsamlede kompagnivis i den store kaserne. Obersten talte pænt om julen og hjemmet, der blev sunget og gaver uddelt, ja, mange endda den gang.  Det var festligt og stemningsfuldt, men det blev snart ødelagt, for da lysene var nedbrændt, blev der båret øl og snaps ind, og så gik det løs på en anden tone. Vi var flere Sønderjyder, der sad for os selv og talte om hjemmet og sang vores julesalmer; der blev mangt et vådt øje blandt de gamle soldater. Vort lille selskab blev snart forstyrret af de andres skrig og skrål og dermed sluttede denne juleaften.

Julen 1916 tilbragte jeg på et lasaret i Flensborg. Jeg havde været syg af difteritis, men var i god bedring. Julen blev også forberedt, vi var for os selv, vi difteripatienter. Vi lå nemlig 12 -14 mand på en stue, og der måtte vi kønt blive Flere havde været der meget længe, jeg lå på 7. uge. Vi skulle være smittefri, inden vi kom ud – men blot drikke af en anden sygs kop, så havde vi baciller nok til næste prøvetagning. Forplej-ningen var allerede dårlig dengang, men min kone Sørine kom lillejuleaftensdag fra Bovlund med god julemad til mig. Hun måtte naturligvis ikke komme ind til mig, men måtte stå ude på gangen og tale til mig. En jernkæde skilte os.

Juleaften var vi overladt til os selv, så der blev ingen fest. Ja, vi havde kun en mand til vor opvartning, alle andre undgik os, selv lægen så vi ikke ret ofte. Denne juleaften blev der hverken talt eller sunget, kun et juletræ var blevet sat ind på stuen. Enhver lå med sine egne tanker – hjemmet og vore kære.

Julen 1917 var jeg for 4. gang kommet til Frankrig og juleaften gik vi i skyttegraven. Det er den tristeste jul jeg nogensinde har oplevet, men tillige den stemningsfuldeste. Julepakkerne hjemmefra havde vi endnu ikke modtaget, så jeg måtte nøjes med det tørre brød. Når vi blev afløst fra vagten, havde vi kun et granat- hul eller en såkaldt ”Schwalbennest” (et hul  ind i siden af skyttegraven) at ligge i. I sådan et hul lå vi to mand og holdt jul med det tørre brød og et lillestump lys. Kammeraten var en sydtysker. Da vi havde spist vort brød og talt om hjemmet, og hver af os fortalte om hjemmets skikke i julen, begyndte kammeraten at synge ”Stille Nacht” og jeg stemte i med og det så højt, at hele skyttegraven stemte i med. Det var mørkt, lidt sne var falden, men ganske stille vejr, så sangen kunne høres over til fjenden, thi de begyndte også at synge.

En stemningsfuldere jul har jeg aldrig oplevet og vil aldrig glemme den Men hvor længe var Adam i Paradis? Kl.12 præcis begyndte artilleriet fra begge sider at skyde, alt hvad det kunne og vi blev purret ud til gevær. Det gamle ord fred på jorden varede kun en kort stund.

Det var mine julefester under krigen, nu må vi atter opleve en jul i krig, men vi vil håbe, at det er den første og sidste i denne krig, og at vi næste år må holde jul i et frit og selvstændig Danmark.

Hermed ønskes alle D.S.K. kammerater en glædelig jul.

Jens P. Jacobsen.
Bakkely, Bovlund, den 18. dec. 1940“.

Postkort der viser soldater, der fejrer juleaften.

Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Denne uges udfordring er et brev sendt oktober 1916 til Nicolai Petersen, Hundslev, Notmark sogn. Brevet er del af en samling af breve og postkort sendt af familie og venner til Nicolai Petersen, som er overdraget til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Brev sendt til Nicolai Petersen, Hundslev, Notmark sogn, i oktober 1916. Del af brevsamling på Sønderborg Slot.
Brev sendt til Nicolai Petersen, Hundslev, Notmark sogn, i oktober 1916. Del af brevsamling på Sønderborg Slot.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Carstensen, Hans Peter (1877-1955)     – født i Hellevad sogn.
Jacobsen, Christian (1899-1971)      – født i Nybøl sogn. Krigsfange i Feltham, England.
Nagel, August Carl Emil (1882-1915)     – født i Tønder.
Rygaard, Niels Peter (1874-1933)  – født i Nordborg sogn.
Skøtt, Marius Petersen (1898–1965)    – født i Haderslev.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

12. december 2023. Julekalender: “Julehilsen fra Fronten”, 1914

Traditionen tro bringer vi i december en julekalender, der primært består af en række indlæg med genstande, arkivalier og fotos med mere som findes i Museum Sønderjyllands samlinger. Men indlæggene kan også indeholde f.eks. afskrifter af avisartikler, bogomtaler, diverse nyheder, uddrag af litteratur, beretninger eller breve til / fra hjemmet.

Dagens julekalender er en “Julehilsen fra Fronten” dateret 12/12-1914 og bragt i Hejmdal den 24. december 1914:

Julehilsen fra Fronten.
Lothringen, d. 12. Decbr. 1914.
Kære “Hejmdal”!

Vi beder “Hejmdal” bringe vore Venner en Hilsen fra os Nordslesvigerer, som nu har opsagt Forpagtningen af Borgmesterens Hestestald i Breny.

Idyllen blegnede. Just da vi havde det allerbedst indrettet efter hjemligt Mønster, maatte vi rykke ud med 2 Timers Varsel til Lejren og ud i Skyttegravene, vi var der i 10 Dage; kom dernæst over Grænsen igen ved Nattetid, blev i R…. 1 Dag, atter over Grænsen som Reserveforstærkning. 2 Dage efter tilbage til F. R., hvor vi nu opholder os. Vi venter at faa Lov til at hvile ud, og maaske kan vi fejre den kære Julefest her.

Vi ønsker Jer alle en glædelig Julefest. Alle er sunde og ved godt Mod.
J. H.

“Julehilsen fra Fronten”, trykt i Hejmdal 24. december 1914.

Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Denne uges udfordring er et brev sendt 19/10-1915 fra Johannes Bjørn Lorenzen (1885-1966) til sin hustru.

Feltpostbrev sendt 19. december 1915 fra Johannes Bjørn Lorenzen (1885-1966) til hustruen. Brevet er i 2023 overdraget til Sønderborg Slot.
Feltpostbrev sendt 19. december 1915 fra Johannes Bjørn Lorenzen (1885-1966) til hustruen. Brevet er 2023 overdraget til Sønderborg Slot.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Calle, Hans Petersen (1888-1915)   – født i Nørre Løgum sogn.
Gram, Hansine Marika (1883-1962)    – født i Skrydstrup sogn. Sygeplejerske og diakonisse.
Hansen, Chresten (1887-1950)    – født i Ulkebøl sogn.  Navngivet “Chresten Hansen”, men kaldes i nogle kilder “Christen Hansen”.
Rossle, Joseph (1884-1915)     – født i Freiburg. Bosat i Flensborg. Enken var 1921 bosat i Tinglev sogn.
Thomsen, Christian (1885-1971)    – født i Felsted sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Denne uges udfordring er en side af en notesbog, der har tilhørt Anton Christian Petersen (1873-1963).  Meget af dagbogen er desværre skrevet med en meget tynd blyant, hvilket gør den svært læselig og vanskelig at scanne/affotografere.

Dagbogsnotat fra notesbog, der har tilhørt Anton Christian Petersen (1873-1963). Notatet er dateret 14. juli 1915. Notesbogen findes på Sønderborg Slot.

1. december 2023: Julekalender: Pibe fra julen 1918

Traditionen tro bringer vi i december en julekalender, der primært består af en række indlæg med genstande, arkivalier og fotos med mere som findes i Museum Sønderjyllands samlinger. Men indlæggene kan også indeholde f.eks. afskrifter af avisartikler, bogomtaler, diverse nyheder, uddrag af litteratur, beretninger eller breve til / fra hjemmet.

Dagens julekalender viser en 27 cm. lang pibe, der har tilhørt Hans Marius Bøttger (1898-1989). Piben blev 2021 overdraget til Museum Sønderjylland af en efterkommer, der oplyser:

Min farfar var tysk soldat i 1. verdenskrig. Han blev sendt på artilleriskole i Polen i 1914 – og kom hjem til afstemningsdagen i 1920. Han tilbragte nogle år i krigsfangelejr, først fransk (det var OK) så engelsk (de kunne man overleve) og til sidst amerikansk (det var det meningen, man skulle dø af). Han holdt jul i 1918 i den engelske lejr og byttede sig til et pibehoved, hvortil han snittede og udborede en pilekvist og satte sit eget gamle mundstykke på. Så kunne han få en pibe til jul“.

Piben hang senere på et pibestykke / pibebrædt i familiens stue, og piberne blev pudset ugentlig af Hans Marius Bøttgers hustru.

Pibe fra 1918, der har tilhørt Hans Marius Bøttger (1898-1989). Piben er overdraget til Museum Sønderjylland.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Egtved, Christen Petersen (1876-1934)   – født i Grarup sogn.   Krigsfange i Rusland.
Gotthardsen, Niels Jørgen (1876-1969)    – født i Daler sogn.
Hansen, Hans (1876-1946)  – født i Asserballe sogn.
Jacobsen, Hans Jensen (1882-1914)    – født i Kliplev sogn.
Paulsen, Anton Christian (1895-1918)     – født i Burkal sogn.  Krigsfange.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Asmussen, Thomas (1888-1944)   – født i Varnæs sogn.
Olesen, Peter Hansen (1886-1916)    – født i Brede sogn.
Rasmussen, Christian (1897-1981)     – født i Svenstrup sogn. Fra 1919 bosat i Præstø amt.
Schmidt, Nicolai Nielsen (1881-1914)    – født i Jels sogn.
Weerts, Hermann Johannes Karl (1881-1915)     – født i Aurich, Ostfriesland.  Bosat i Flensborg. Dødsfaldet er indført i Aabenraa kirkebog.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

Personside nr. 13.000 er oprettet

For få dage siden rundede antallet af personsider 13.000, heraf er ca. 550 nye personsider, der er oprettet i 2023.  Og der kommer fortsat flere til,  idet der fortsat indsendes oplysninger om enkeltpersoner til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.
Men også frivillige, der gennemgår f.eks. én kilde eller finder oplysninger om krigsdeltagere med tilknytning til ét sogn, bidrager med oplysninger til nye personsider.  Et eksempel på det sidste er, at én af de frivillige pt. er i gang med at oprette over 200 personsider for krigsdeltagere fra Lysabild sogn, som en anden frivillig har fundet oplysningerne til.  Tak for jeres indsats.

Derudover er mange andre personsider fra forskellige sogne blevet offentliggjort det seneste år, ligesom en lang række sider er blevet redigeret og opdateret med supplerende oplysninger fra både slægtninge og “nye” kilder. Hvis du er interesseret i udviklingen i antallet af personsider, kan du se dette på siden “Krigsdeltagere fra Sønderjylland” under “knapperne” med efternavnenes begyndelsesbogstav.

Fremtiden
De 13.000 svarer til, at lidt mere end 1/3 af de mellem 30.-35.000 indkaldte krigsdeltagere fra det sønderjyske område nu har fået en personside. Det er således noget af en milepæl siden sidens start i 2014, der nu er nået.
Men vi stopper ikke der …. for der er mange flere personsider på vej til websitet.

De frivilliges arbejde
Der er pt. 3 frivillige, der arbejder direkte på websitet med at oprette personsiderne, så der kan desværre gå nogen tid fra indsendelse til personsiden offentliggøres.
De 3 ovennævnte bakkes op af en gruppe flittige frivillige, der laver og forbereder personskemaer til at lægge på websitet.
De frivillige inddrager og gennemgår mange forskellige kilder som f.eks. oplysninger om krigsdeltagere, der er indsendt til Sønderborg Slot, kirkebøger, folketællinger, affotograferede gravsten, alfabetiske lister (= tyske lægdsruller), digitaliserede kilder på Rigsarkivet (f.eks. krigsfangekort og desertørlister), scannede postkort fra 1914-1918 som er sendt til Sønderborg Slot,  samt  litteratur af forskellig art (herunder erindringer, avisomtaler, lokalhistoriske udgivelser, stater over enkelte erhverv som f.eks. købmænd, Post- og Telegrafvæsenet, sømænd med flere), omtale af afdøde medlemmer i DSK Årbøgerne og meget andet.

Der skal fra hovedredaktionens side lyde en meget stor tak til både tidligere og nuværende frivillige, der har arbejdet med og fortsat arbejder med mange forskellige opgaver, herunder med at gennemgå originale kilder og bøger, med at afskrive kilder, udarbejde personskemaer og lægge oplysningerne på hjemmesiden.
Se f.eks. på siden “Om“, hvem der er eller har været tilknyttet hjemmesiden som frivillig.

Uden jeres store indsats havde projektet med indsamling og registrering af så mange krigsdeltagere ikke kunnet gennemføres.

Indsendte oplysninger:
Mange slægtninge og lokalhistorisk interesserede har også indsendt oplysninger og fotos til Sønderborg Slot om enkelte krigsdeltagere. Den interesse og opbakning skal der også lyde en tak for.

De mange indsendelser giver travlhed hos de 3 frivillige, der arbejder direkte på personsiden. Der kan derfor gå nogen tid fra indsendelse af oplysningerne og til disse kommer på websitet.

Vi håber, at indsendere har forståelse for, at det kan tage tid at oprette en personside, redigere de indsendte oplysninger og evt. bilag, samt evt. søge supplerende oplysninger og at lægge oplysningerne på websitet.

Har du også oplysninger om en krigsdeltager, der endnu ikke har fået en personlig side?
Det er fortsat muligt at indsende supplerende oplysninger og personskemaer til museet via mail, hvorefter museet koordinerer og sender oplysningerne videre til de frivillige.
Læs mere på siden ”Indsend oplysninger” om, hvordan bedst du kan bidrage med oplysninger.

Man kan stadigt melde sig som frivillig – kontakt da venligst Hanne C. Christensen via mail, der koordinerer arbejdsopgaver mellem de frivillige, så der mindst muligt dobbeltarbejde.

Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Denne uges udfordring er et brev skrevet juni 1915 af Iver Mørck (1890-1962) til hans senere hustru. Scanningen er indsendt til Sønderborg Slot i november 2023 af brevets nuværende ejer.

Første side af brev fra Iver Mørck (1890-1962) i 1915. Original i privateje 2023.
Side 2 og 3 af brev fra Iver Mørck (1890-1962) i 1915. Original i privateje 2023.
Sidste side af brev fra Iver Mørck (1890-1962) i 1915. Original i privateje 2023.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Andersen, Lorenz (1873-1932)   – født i Kegnæs sogn.
Byriel, Lauge Christensen (1876-1950)     – født i Branderup sogn.
Langholz, Hans Christian (1872-1921)   – født i Graasten sogn.
Neumann, Hermann (1891-1914)    – født i Klein-Dregsen, Fislaun, Preussen. Bosat i Rinkenæs sogn.
Thiim, Christen Hansen (1892-1966)     – født i Rejsby sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.