Kategoriarkiv: Sønderjyder

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Eriksen, Erik (1888-1964)     – født i Oksbøl sogn.
Gammelgaard, Hans Iversen (født 1899)     – født i Halk sogn.
Hansen, Wensel (1889-1968)     – født i Gram sogn.
Nielsen, Fritz Marius (1878-1916)     – født i Løgumkloster sogn. Bosat i Gelting sogn.
Nissen, Paul (1892-1975)     – født i Bylderup sogn.  Fra 1930´erne bosat i Fredericia.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

14. december 2022: Julekalender: Hans Knudsen mindes julen 1916

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

I krigsårene blev der udgivet 4 små hæfter kaldet “Julehilsen til Soldaterne“. Det første hæfte blev udgivet 1914 og de næste i de følgende krigsår 1915, 1916 og 1917. Alle hæfterne er udgivet af Thade Hans Marius Petersen (1866-1949), der var præst i Haderslev fra 1905-1940.
1914-hæftet er indbundet i et stift blåligt lærredsomslag og er en lille smule større end de senere udgivelser. De andre 3 er i grønt omslag af karton. Det første hæfte er trykt i Kolding, mens de andre er trykt i Aabenraa (i 1915) og Haderslev (i 1916 og 1917).

Mens hæftet fra 1914 primært indeholder kristelige og opbyggelige tekster og illustrationer, indeholder de senere hæfter også en række tekster med hilsner til soldaterne fra hjemmet og soldaterkammerater imellem. Troen og håbet om en snarlig krigsafslutning præger de fleste bidrag til hæfterne.
Der er desværre sjældent angivet oplysninger, der entydigt kan identificere bidragsyderne.

Her følger en afskrift af Hans Knudsens beretning om julen 1916, der er trykt i hæftet fra 1917:

Vi, som er herude, veed, hvad gode, lyse Minder er værd. Savn og Farer, Lidelse og Nød, Raahed og Grusomhed er den mørke Baggrund, hvorpaa disse Minder tegner sig for os.  Somme Tider kommer de over éen med en Magt, saa man kunde synke sammen og hulke i Graad af bare Længsel.   Til andre Tider er Hjertet som forstenet.   Man er træt, sløv, kan ikke mere, saa kommer Minderne og indgyder en Mod paa ny.  Men stærkest virker Mindernes Magt dog om Jul.  Enkelte lyse Minder har man da ogsaa herudefra.  Sidste Aar om Jul var vi nogle Landsmænd samlede på min Stue i en lille fransk By ved Aisne-Floden.  Hvor havde vi det rart!  Vi sang vore dejlige Julesange, læste Juleevangeliet, holdt fælles Bøn og læste saa nogle Julefortællinger.  Vi havde et lille Juletræ, og der var mange gode Sager paa Bordet fra forskellige Egne i Nordslesvig, nede fra Flensborg Fjord saa vel som oppe fra Grænsen, fra Als og ude fra Vestkysten.  Men mest mærkeligt var, at gamle Orgelbygger Jakobsen havde sendt Jakob Bork fra Kastrup et Kompas, som der af os blev gjort forskellige Bemærkninger til: Naalen viste altid mod Nord, mod Hjemmet o.s.v.; men ingen af os anede, at vor kære gamle Jakobsen allerede holdt Jul hjemme hos Herren.  Alle haabende vi paa, at vi næste Aar om Jul kunde være hjemme.   Ja, en af os – Lebæk fra Tirslund – er ogsaa hjemme, d.v.s. hos Herren.  Han bukkede under for Sygdom, svagelig som han var, og døde herude blandt Fremmede og blev begravet i Fremmed Jord. Men, saa vidt jeg veed, er alle vi andre endnu herude, splittede for alle Vinde, og vil sandsynligvis komme til at fejre Jul igen herude.  Det er strengt, men Herren giver Kraft, og Haabet om en god Fremtid for os og Jer derhjemme holder Modet oppe.   Vi vil ikke forsage, ikke bukke under for Sorgen og Savnet, naar vi tænker paa alle dem, som blev herude, men stille gaa vor Gang gennem disse Trængsels Tider.
Og vor kære Frelser vil hjælpe os, at vi ogsaa i Aar maa faa en god og velsignet Jul, saa vi ogsaa i Aar i sandhed kan synge:

“Nu vil vi glemme Sorg og Savn
og holde Jul i Jesu Navn!“.

13. december 2022: Julekalender: En mors sorg

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

I krigsårene blev der udgivet 4 små hæfter kaldet “Julehilsen til Soldaterne“. Det første hæfte blev udgivet 1914 og de næste i de følgende krigsår 1915, 1916 og 1917. Alle hæfterne er udgivet af Thade Hans Marius Petersen (1866-1949), der var præst i Haderslev fra 1905-1940.
1914-hæftet er indbundet i et stift blåligt lærredsomslag og er en lille smule større end de senere udgivelser. De andre 3 er i grønt omslag af karton. Det første hæfte er trykt i Kolding, mens de andre er trykt i Aabenraa (i 1915) og Haderslev (i 1916 og 1917).

Mens hæftet fra 1914 primært indeholder kristelige og opbyggelige tekster og illustrationer, indeholder de senere hæfter også en række tekster med hilsner til soldaterne fra hjemmet og soldaterkammerater imellem. Troen og håbet om en snarlig krigsafslutning præger de fleste bidrag til hæfterne.
Der er desværre sjældent angivet oplysninger, der entydigt kan identificere bidragsyderne.

Her følger en afskrift af Marie Finks beretning om sønnen Johannes Pedersen Fink (1892-1915), der blev trykt i hæftet fra 1916:
Bemærk at anvendelsen af “aa” og “å” varierer ligesom brugen af stort begyndelsesbogstav i navneord.

Da krigen brød ud, havde vi fire sønner, som blev indkaldte de allerførste dage; den 5te og yngste, Johannes, blev indkaldt i Oktober 1914 til uddannelse i Berlin. Han var sin fars og mors gode medhjælp, da vore andre sønner havde hjem selv, og han var sit hjem og sine søskende inderlig hengiven. Først i December skrev Johannes, at nu skulde de afgå til fronten. Hans far og en bror rejste straks til Berlin og fik sagt ham det sidste farvel. Vi befalede vor kære dreng i Guds hånd, og vor store trøst var, at vi vidste, Johannes var hans barn. Johannes kom til Østfronten, i nærheden af Warschau og kom i skyttegraven den 23. December. Der holdt han sin sidste Jul her på jorden. Han skrev da, “der var den største kontrast mellem menneskenes fjendskab og Englenes sang”. Efter kort tids forløb blev de flyttede til Galicien og kom op i Karpaterbjergene, der led de forfærdeligt. Han havde ingen kammerater fra sin hjemstavn, ingen åndsbeslægtede i sit Gudsforhold, og 6 uger varede det, fra han rejste fra Berlin, til han begyndte at faa breve fra hjemmet, så han var meget ensom. I hans dagbogsoptegnelser og hans næsten daglige breve var der altid vidnesbyrd om, at han følte sig lykkelig som Guds barn, og over alt det gode, han havde fået del i her på Jorde, og midt i kugleregnen havde han Guds fred i sit hjerte. Den 7. marts gik hans far og jeg til Herrens bord, vi havde skrevet til Johannes, at vi tog ham med i vor Bøn, med al vor kærlighed, og den dag blev den sidste. Så kom budet, at han var falden den 7. marts; men ikke et ord om hans sidste dage har vi kunnet få opspurgt. Først lige nu har jeg fået brev fra en af hans landsmænd, som har søgt og har fundet hans grav.
I vor store sorg over vort kære barns lidelser, såvelsom over savnet af ham, måtte vi dog takke Gud, at vi havde været ham betroet, og for den velsignelse, det havde været for os.
Efter den tid blev atter en søn, plejesøn og svigersøn indkaldte. Al den sorg, som krigen bragte over vort hjem og folk, ja over hele verden, tog meget paa min mands kræfter. Midt i August i år tog vor Far i Himlen min trofaste og trosstærke mand hjem til sig. Måtte vi af al denne nød bedre lære, hvertenkelt menneske, ja folkeslagene, at kende vor besøgelsestid og opdrages til at blive Guds tro tjenere, hver i sin gerning, saa er denne tid ikke lidt forgæves.
Det vil blive en svær Jul; men vi håber en velsignet, saa vi maa prise og love Gud for al hans nåde og kærlighed. Og I der ude, som nu skal fejre den 3. Jul i det frygtelige verdensopgør, vær forvisset om, at vi tænker paa Jer og beder for Jer og ønsker fred i hjerterne og fred på jorden.

Marie Fink, Stubbum.”.

12. december 2022: Julekalender: Cigarer til IR164

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

Dagens genstand er et cigaretui af orangebrunt presset pap. Overfladen er dekoreret så det ligner læder. Siderne er limede sammen. Etuiet består af 2 halvdele, der hver måler 10,5 cm. i længden. Bredden er henholdsvis 8,5 og 9,5 cm., således at den smalleste del kan skubbes ind i den anden.
På den ene side af etuiet er trykt “3. Komp. 164 / Weihnachten / 1915”. Inskriptionen har været trykt med guldfarve.

Etuiet har tilhørt Hans Hermann Friedrich Esmarch (1889-1969), der i december 1915 var Offiziers-Stellvertreter ved Infanterie-Regiment 164, 3 Kompagni.  Han gav etuiet til museet på Sønderborg Slot i 1954 og oplyste, at det blev givet som julegave til soldaterne sammen med 5 cigarer.

Cigaretui, der i julen 1915 blev givet som gave til soldater ved Infanterie-Regiment 164.

11. december 2022: Julekalender: “Mødre i Bøn”

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

I krigsårene blev der udgivet 4 små hæfter kaldet “Julehilsen til Soldaterne“. Det første hæfte blev udgivet 1914 og de næste i de følgende krigsår 1915, 1916 og 1917. Alle hæfterne er udgivet af Thade Hans Marius Petersen (1866-1949), der var præst i Haderslev fra 1905-1940.
1914-hæftet er indbundet i et stift blåligt lærredsomslag og er en lille smule større end de senere udgivelser. De andre 3 er i grønt omslag af karton. Det første hæfte er trykt i Kolding, mens de andre er trykt i Aabenraa (i 1915) og Haderslev (i 1916 og 1917).

Mens hæftet fra 1914 primært indeholder kristelige og opbyggelige tekster og illustrationer, indeholder de senere hæfter også en række tekster med hilsner til soldaterne fra hjemmet og soldaterkammerater imellem. Troen og håbet om en snarlig krigsafslutning præger de fleste bidrag til hæfterne.
Der er desværre sjældent angivet oplysninger, der entydigt kan identificere bidragsyderne.

Her følger en afskrift af “Mødre i Bøn”, trykt i hæftet fra 1916:

Mødre i Bøn.

“Vor første Tanke hver Morgenstund,
vor første Bøn fra vort Hjertes Grund,
den sender enhver for sin egen Søn;
han bæres i skælvende, knælende Bøn
for Faders Fod i det høje,
om han med sit evige Øje
vil følge vor Dreng,
vil lyse ham hjem,
vil frelse hans Sjæl fra det onde.

Vort sidste Suk i den sene Kvæld,
naar hvile vi maa fra Arbejdets Væld,
det gælder igen vore elskede Børn,
som færdes blandt Kugler og flængende Tjørn,
i talløse giftige Farer,
blandt Djævlens tusinde Snarer.
Til brændende Bøn,
da formes i Løn
vort Suk for den højestes Trone.

I fik jo vort Hjertes, vor Ungdoms Kraft,
i jer er vort Hab og vort Arbejde lagt,
for jer har vi savnet, for jer har vi lidt,
for jer har vi kæmpet, vaaget og stridt.
– Vor Søn var vort skønneste Smykke,
hans Liv var vor jordiske Lykke,
hans Velfærd vort Bud –
O Himmelens Gud,
vi kan ham for evigt ej miste.

For Gud vi da stævnede alle frem,
vi Mødre, hver med sin egen Dreng,
og lagde i Bøn til hans Hjerte ind,
mens Taarene væded´ vor blege Kind,
den største af Jordens Skatte,
den, ene en Moder kan fatte.
Og da fik vi Ro,
da hvisked´ vor Tro:
Han er Barn, din Søn, i Guds Huse.

– Saa har kun vi kun eet da: at bede frem
jer til Barnets Sted i Guds store Hjem,
til Barnets Plads ved vort Juletræ,
til Synderens Skjul under Korsets Læ,
den Plads kan ingen jer tage,
med den kan intet jer drage
for evigt fra Mo´r –
den Glæde stor
paany tænder Julelyset.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Christensen, Claus Hansen (1896-1973)    – født i Havnbjerg sogn.  Amerikansk soldat fra 1918.
Iversen, Hans Peter (1872-1917)   – født i Gram sogn.
Jørgensen, Hans (1892-1969)    – født i Tyrstrup sogn. Krigsfange i England.
Lassen, Laust Hansen (1879-1970)     – født i Ballum sogn.
Thaysen, Asmus Lauritz (1897-1918)      – født i Felsted sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

6. december 2022: Julekalender: Kort fra Peter

I julemåneden vil vi bringe et lille udvalg af de genstande, fotos og andet, vi har i vore samlinger i Museum Sønderjylland, men som for tiden ikke er udstillet.

I november 2022 kom der Sønderborg Slot en gæst, som after aftale gerne ville overdrage en lille brevsamling fra 1914-1915 til museet.
Brevene – eller rettere – postkortene var sirligt indsat kronologisk i et album og giver havde afskrevet kortene.
Kun få af postkortene har motiver, men er primært af tyndt karton, som på grund af alderen er blevet gulligt, og med skrift på begge sider.

Her vises den ene side af ét af kortene:

Postkort skrevet 7. december 1914 af Peter Christian Hanssen (1892-1978) til forældrene.

Afskrift:
Feldpostkarte
Poststempel 8.12.14

Fam. H.P. Hanssen,
Hejmdal,
Apenrade,
Schleswig-Holstein.

Dr …. 7.12.14.
Kære alle sammen

Mange tak for jeres Breve af 25. f. M., som jeg først modtog i gaar. Pakken med Uldtøjet har jeg faaet, jeg tror bestemt, at jeg allerede tidligere har takket for den. Pakken med gode Raad i har jeg ogsaa modtaget, de smagte ganske fortræffeligt. Igaar viste min aktive Feldwebel mig et Udtog af mit sidste Brev, som var oversat i Flensburger Norddeutsche Zeitung. Han mente at kunne genkende Personerne. Iforgaars fik jeg Brev fra Far i Berlin. Far skrev, at 10 pund Pakkerne sandsynligvis først kom efter jul, det vil vi da ikke haabe.

Her er det Regnvejr og ganske pløret af den Grund. Det er meget rarere med tørt Frostvejr. Skyttegravene er saa ikke nær saa ufremkommelige.

Mange hilsener til jer alle.
Eders Peter.

For de der ikke har gættet det, så er afsenderen Peter Christian Hanssen (1892-1978), der skriver hjem til forældrene Helene og Hans Peter Hanssen, Aabenraa.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Falck, Carl Heinrich Robert (1888-1918)   – født i Sommersted sogn.
Jørgensen, Hans (1881-1962)    – født i Havnbjerg sogn.  Amerikansk krigsfange i Frankrig.
Nissen, Rasmus (1877-1958)     – født i Rise sogn.
Olesen, Christian (1898-1917)     – født i Mjolden sogn.
Pikrot, Walter Fritz Carl (1874-1953)    – født i Greifenhagen, Pommern. Gift i Toftlund sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Dahl, Hans Ottesen (1878-1973)    – født i Vodder sogn. Krigsfange i Rusland.
Elholm, Thomas Hansen (1878-1961)     – født Egen sogn.
Hynding, Ingeburg Christine (1888-1972)    – født i Bylderup sogn.  Sygeplejerske 1915-1918.
Marcussen, Hans (1896-1915)      – født i Varnæs sogn. Krigsfange i Frankrig.
Petersen, Morten (1897-1917)     – født i Bevtoft.  Døde i krigsfangenskab i Rumænien.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Andersen, Carl (1876-1917)    – født i Øster Løgum sogn.
Gammelgaard, Christian Hansen (1877-1942)   – født i Halk sogn.
Lasota, Heinrich Friedrich (1898-1992)    – født i Hostrup sogn.
Møller, Kristian (1894-1984)     – født i Tyrstrup sogn.
Weber, Claus Christensen (1886-1973)       – født i Nordborg sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Bagger, Jes Wilhelm (1885-1958)   – født i Ballum sogn.
Hansen, Hans Christian (1878-1930)    – født i Hajstrup, Øsby sogn.
Karberg, Holger (1881-1918)      – født i Augustenborg sogn.
Steffen, Hans Nicolaus (1891-1980)      – født i Stutebüllfeld, Kreis Flensburg.     Fra ca. 1910 bosat i Haderslev.  Krigsfange i Aurillac, Frankrig.
Tastesen, Ketel Christian (1891-1917)     – født i Løjt sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Andersen, Hans Friedrich (1895-1915)   – født i Egvad sogn.
Hansen, Andreas Peter (1895-1980)     – født i Burkal sogn.
Henriksen, Jørgen (1887-1965)     – født i Dybbøl sogn.
Jensen, Eduard Julius (1898-1917)      – født i Spandet sogn.
Prüss, Heinrich (1884-1957)     – født i Schuby, Kreis Eckernförde.  Fra 1907 bosat i Vonsbæk sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Colmar, Christian Knudsen (1891-1918)   – født i Øsby sogn.
Eriksen, Peter (1900-1981)     – født i Notmark sogn.
Keller, Johann Christian (1877-1941)    – født i Døstrup sogn.
Olsen, Hans (1892-1952)    – født i Rise sogn.
Paulsen, Marius Jørgen (1898-1970)      – født i Hejsager, Halk sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Agerley, Matthias Jensen (1883-1978)    – født i Ullerup sogn.
Carstensen, Peter Hansen (1897-1918)    – født i Holm, Kreis Tondern. Var 1915 bosat i Sønderborg.
Kaadtmann, Gustav Ludvig (1887-1958)   – født i Haderslev sogn.
Otsen, Jørgen Peter Andreas (1889-1959)    – født i Egvad sogn.
Thamsen, Jens Jacob (1880-1915)      – født i Højer sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Bagger, Jes Wilhelm (1885-1958)   – født i Ballum sogn.
Jacobsen, Andreas (1898-1984)    – født i Uge sogn.
Keck, Friedrich Carl (1896-1966)  – født i Hammelev sogn.
Petersen, Nis (1889-1914)    – født i Kværs sogn. Krigsfange i Frankrig.
Wrang, Christen Clausen (1900-1996)     – født i Asserballe sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Freygang, Adolf (1890-1914)   – født i Schleswig.   Elev på Haderslev Katedralskole.
Gregersen, Andreas (1891-1949)  – født i Sottrup sogn.   Krigsfange i Frankrig og Tunis.
Ottsen, Peter (1892-1954)   – født i Ubjerg sogn.  Krigsfange i Aurillac, Frankrig.
Rasmussen, Jørgen (1884-1918)     – født i Maugstrup sogn. Døde i engelsk krigsfangenskab i Frankrig.
Volkmann, Georg Gottlieb Emil (1889-1962)  – født i Tyskland. Bosat i Løjt sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Buthmann, Heinrich Christian (1884-1968)     – født i Bangkok, Siam.  Fra 1909 bosat i Haderslev.
Dall, Otto Johannes (1895-1916)   – født i Felsted sogn.
Jacobsen, Andreas (1881-1958)   – født i Notmark sogn.
Madsen, Jørgen (1894-1921)       – født i Hørup sogn.  Krigsfange i Sibirien og Rusland.
Schmidt, Jes Gottfriedsen (1888-efter 1962)    – født i Vedsted sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Boysen, Johannes (1888-1916)    – født i Højrup sogn.
Erichsen, Hans (1888-1962)   – født i Oksbøl sogn.
Hansen, Harald Alfred (1889-1918)   – født i Rise sogn.
Langballe, Niels Thomsen (1890-1969)   – Jedsted, Vilstrup sogn, Ribe amt.  Flyttede 1913 fra Flensborg til Hviding sogn.
Winther, Asmus Petersen (1890-1960)        – født i Halk sogn. Krigsfange i Marokko og senere i Aurillac, Frankrig.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Christensen, Laurits Ernst (1884-efter 1939)   – født i Sønderborg sogn.  Krigsfange i Indien.
Hansen, Hans Jørgensen (1887-1918)   – født i Ensted sogn.
Nielsen, Laurits (1891-1941)    – født i Haderslev.
Rahr, Hans Lauridsen (1872-1944)   – født i Roager sogn.
Theis, Ferdinand Jakob (1894-1918)      – født i Augustenborg sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Andresen, Carl Friedrich (1878-1917)   – født i Aabenraa sogn.
Dau, Nicolai Jensen (1859-1940)    – født i Ullerup sogn.
Feddersen, Hans (1878-1918)   – født i Emmerlev sogn.
Nicolaisen, Jørgen Peter (1895-1982)    – født i Halk sogn.
Stahl, Ernst Jasper (1882-1951)    – født i Schwabstedt, Kreis Husum. Bosat i Haderslev.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Dahl, Jens Jensen (1892-1920)     – født i Vor Frue sogn, Haderslev.
Jacobsen, Asmus (1890-1915)   – født i Varnæs sogn.
Kastesen, Rudolf (1882-1956)    – født i Ravsted sogn.
Plath, Nis Henrik (1890-1962)   – født i Nybøl sogn. Kaldes også ”Nis Heinrich Plath”.
Schau, Anders Bennedsen (1883-1946)    – født i Ballum sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Carstensen, Christian (1882-1917)    – født i Ubjerg sogn.
Huusmann, Valdemar Alexander (1889-1962)   – født i Bevtoft sogn.
Kapitulska, Wilhelm (1896-1917)      – født i Felsted sogn.
Navngivet “Wilhelm Kapitulska”, men blev kaldt “Carl Heinrich Kapitulska”.   Efternavnet staves også Kapitolska og Kapitulski.
Larsen, Paul Rudolf Theodor (1876-1918)  – født på Jamaica.
Rasmussen, Christoffer Peter Konrad (1870-1933)    – født i Nordborg sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Andersen, Jep Peter (født 1893)     – født i Tinglev sogn.  Var 1912 bosat i Ratzeburg.
Junker, Peter Sørensen (1890-1963)    – født i Nustrup sogn. Var ca. 1911-1919 bosat i Flensborg. Fra 1919 bosat i Haderslev.
Passauer, Karl Heinrich (1897-1916)     – født i Bov sogn.
Schmidt, Enewald Christensen (1888-1915)    – født i Abild sogn.
Voigt, Christian Hansen (1890-1964)  – født i Asserballe sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Bartram, Christian Friedrich (1898-1919)   – født i Egede, Strøby Sogn, Præstø Amt, Danmark.   Bosat i Ullerup sogn.
Jensen, Jens Christian (1898-1951)   – født i Haderslev.
Matzen, Christian Paulsen (1897-1977)    – født i Løgumkloster sogn.
Nielsen, Otto (1892-1916)      – født i Ballum sogn.
Petersen, Andreas Lars (1877-efter 1924)    – født i Aabenraa.  Civilt interneret i Frankrig fra krigsudbruddet.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Andersen, Hans Karl (1892-1915)   – født i Løjt sogn.
Berking, Carl Theodor (1885-1915)    – født i Haderslev. Var 1906 bosat i Rinteln, Niedersachsen.
Nissen, Nicolaj Christian (1889-1953)     – født i Burkal sogn. Lærer bl.a. i Haderslev.
Redlefsen, Peter Jürgen Nicolai (1894-1917)      – født i Klanxbüll, Kreis Tondern.  Bosat i Emmerlev sogn.
Uhler, Adolf Hermann (1887-1970)   – bosat i Sønderborg.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Dahl, Hans Knudsen (1897-1931)    – født i Hviding sogn.
Ingwersen, Johann Friedrich (1889-1949)   – født i Leck.   Bosat i Toftlund sogn.
Madsen, Eskild (1877-1915)       – født i Uge sogn.
Ohlsen, Christian (1876-1945)    – født i Broager sogn. Krigsfange i Rusland.
Tiedemann, Peter August (1896-1915)    – født i Augustenborg sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Dahl, Jens Herlov (1874-1918)      – født i Vor Frue sogn, Haderslev.
Fallesen, Jes Matthias (1898-1918)   – født i Kliplev sogn.
Jacobsen, Andreas (1889-1918)   – født i Abild sogn.  Krigsfange i Feltham, England.
Lagoni, Christian Lausen (1893-1984)    – født i Døstrup sogn.
Paulsen, Christian Ernst (1891-1968)  – født i Asserballe sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Senest ændret den 28. juli 2022 17:48

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Hankammer, Hermann Adolf (1883-1918)   – født i Ohren, Kreis Limburg.    Døde i Haderslev.
Jacobsen, Johann Peter (1877-1962)    – født i Flensborg. Kaptajn i Aabenraa. Blev 1914 interneret i Kina.
Kahl, Paul Nielsen (1875-1917)       – født i Aastrup sogn.
Nicolaisen, Lorenz (1900-1966)   – født i Oksbøl sogn.
Warming, Antonius Knudsen Eliazer Claudius (1877-1945)   – født i Rödenäs, Kreis Tondern.  Flyttede 1903 til Brøns sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der ca. 1 gang pr. uge oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1. verdenskrig.

Denne uges 5 personsider:
Andersen, Waldemar (1899-1954)    – født i Skast sogn. Fra 1919 bosat i Horsens.
Bilsenack, Hans Ferdinand Gottfried (1888-1915)   – født i Vor Frue sogn, Haderslev.
Jensen, Jens Andersen Boesen (1880-1960)    – født i Tyrstrup. Meldte sig 1914 til fremmedlegionen. Sidst bosat i København.
Riege, Fritz Hermann (1893-1983)    – født i Kürtow, Kreis Arnswalde. Fra 1919 bosat i Aabenraa.
Thomsen, Hans (1871-1959)   – født i Ullerup sogn.

Supplerende oplysninger, rettelser og evt. fotos kan som sædvanligt sendes til Sønderborg Slot. Se mere på siden ”Indsend oplysninger”.