28. februar 1916 – Flensborg Avis: Mindeblade

Tysk mindeblad for Jens Petersen (Tønder Zeppelin- og Garnisonsmuseum)
Tysk mindeblad for Jens Petersen (Tønder Zeppelin- og Garnisonsmuseum)

Mindebladene for faldne Soldater.
Der meddeles officielt: I den senere Tid har der oftere lydt Klage over, at de faldne eller afdøde Krigsdeltageres paarørende først lang Tid efter den paagældende Soldats Død har faaet det af Kejseren stiftede Mindeblad. Disse Klager beror for største Delen paa Ukendskabt il Forholdene. De første Efterretninger om Tabene skal først nøje prøves, da Mindebladet først maa udstedes, efter at Døden er fastslaaet, uden at der kan foreligge Tvivl. Kun Forstærkningstroppedelene er berettigede til at udstede og afsende Mindebladene; derfor maa alle mulige Spørgsmaal desangaaende rettes til dem.

En tanke om “28. februar 1916 – Flensborg Avis: Mindeblade”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *