8. oktober 1914. Kampene ved Aisne: “Rundt omkring mig faldt de som Harer!”

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten. Efterretninger fra Nordslesvigere.

Fra Kampene ved Aisnefloden.

… For ca. 3 Uger siden overskred vi Floden Aisne. Der var imidlertid vist meldt “stærke kræfter kommende fra Paris”, thi vi trak os langsomt tilbage over Aisne igen, fulgt i Hælene af Franskmændene.

Ca. 15 Km. paa den nordlige Side af Aisne gjorde vi Holdt og gravede Skyttegrave.Læs videre

8. oktober 1914. Jeppe Østergaard syd for Warszawa

Jeppe Østergaard fra Stursbøl gjorde krigstjeneste ved 5. grenadérregiments 2. kompagni på Østfronten.

Radom, 8—10—1914.

Kære allesammen!

Når undtages Margrethes Flensborg-kort har jeg ikke hørt fra jer siden den 10. September. Dog ved jeg, at skylden ikke træffer jer, da I nok ugentlig har sendt mig mindst een hilsen. Alle institutioner har i krigstid omtrent gjort fyldest, kun feltposten har måttet melde pas.Læs videre

8. oktober 1914. FR86’erne kommer til Dreslincourt

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Den 8. Oktober 1914.

Om Morgenen K l . 5 fik vi den kedelige Meddelelse, at nu gik det af Sted igen. Vi gik langs Landevejen til Blérancourt. Ved en Skov gjorde vi Holdt, og Postsagerne blev fordelt. Her fik jeg det første Brev fra min Søster Katrine, et dejligt, opmuntrende Brev.Læs videre

8. oktober 1914. Hemming Skov i kamp foran Warzawa

IR176’eren Hemming Skov fra Københoved deltog i kampene på østfronten.

8. Oktober gik det imod Warka, en større By ved Floden Pilitza lige før dennes Udløb i Weichsel.

I nogle Timer marcherede vi igennem en Skov, og endnu inden vi var ude af Skoven, begyndte Artilleriet at beskyde Byen, Infanteriet sværmede ud og fordrev de russiske Forposter.Læs videre

7. oktober 1914. Sådan forsynes millionhærene

Hejmdal

Millionhærens Forplejning.

Med Etappevæsen forstaar man – populært defineret – alle de Anstalter, det maa etableres i Arméens Ryg for at besørge alle Tilførsler til og Tilbageførsler fra Arméen. Det har endvidere til Opgave at beskytte, vedligeholde og udbedre Kommunikationer, Telegraf, Telefon etc., komplettere Arméens Forsyninger af alle Slags m.m. Man maa specielt have studeret Etappevæsenet for til fulde at forstaa, hvilket stor Apparat det repræsenterer.Læs videre

7. oktober 1914. Hemming Skov på østfronten: March mod Radom ad elendige veje

Hindenburg undslipper de russiske styrkers forsøg på at omgå og udslette den tyske nordfløj og flytter i ilmarch tropper til et fremstød mod Warszawa.

Hemming Skov’s regiment 176 skiftede front og var ankommet til den russiske by Tschenstochau på den modsatte side af grænsen til provinsen Schlesien. Her så de frem til at udforske nogle af byens seværdigheder.… Læs videre

7. oktober 1914. Faldne, sårede, tilfangetagne

Hejmdal

Fra felten. Efterretninger fra Nordslesvigere.

Dyrlæge J.P. Schmidt fra Aabenraa, der er med paa den vestlige krigsskueplads ved Noyon som Overstabsveterinær, meddeler i et Brev til sit Hjem, at han den 29. September har talt med Bager Hansen paa Nørretorv i Aabenraa, Thomas Schmidt fra Hovslund, Thiedemann fra Stenhøj og Møller fra Rebbøl. De var alle i bedste Velgaaende.Læs videre

7. Oktober 1914 – De faldne

Carl August Lorenz Christensen (1879-1914) Elstrup, Egen
Carl August Lorenz Christensen (1879-1914) Elstrup, Egen

Brodersen, Hans.
Christensen, Carl August Lorenz (RIR86) – St. Aurin, Frankrig.
Christensen, Hans (FR86/3) – St. Aurin, Frankrig.
Freyburg, Karl von (GR4) – Frankrig.
Hansen, Chresten (IR86/1) – St. Aurin, Frankrig.
Heiselberg, Iwer Jørgensen (JB9) – Lievin, Frankrig.
Johansen, Jens Peder (RIR86/2) – Roye, Frankrig.
Juhler, Nis Peter (GR4//4) – Gommecourt, Frankrig.… Læs videre

6. oktober 1914 – de faldne

Jens Peter Thomsen (1892-1914) Notmarkskov, Notmark
Jens Peter Thomsen (1892-1914) Notmarkskov, Notmark

Hansen, Hans Jørgen Ratzer – Kamienka.
Lassen, Jes (FR86/1) – Blaye, Frankrig.
Paulsen, Hans (LIR5/8) – Bakalaschewo, Russisk Polen.
Refslund, Peter (GGR3/6) – Hebuterne.
Sandvei, Hans Hansen (RJB9/3) – Noyon, Frankrig.
Schmidt, Nicolai Nielsen (LIR31/3) – Rusland.
Schmidt, Gerhard Reinhard (IR79) – Trier.
Thomsen, Jens Peter (IR140/1) – Frankrig.… Læs videre

5. oktober 1914. Faldne og sårede – og pakker til soldaterne.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Den tyske Krigsplan for Russisk-Polen. Berlin, Mandag.

“Times”‘ Korrespondent i St. Petersborg melder, at vigtige militære Begivenheder er nær forestaaende. Efter den russiske Militærsagkyndig Oberst Schumski Bedømmelse var Polen udset til at blive Skuepladsen for det største Slag i denne Krig. Det var Tysklands Hensigt at tvinge Russerne til enten at rømme Galizien eller levere at afgørende Slag.Læs videre

5. oktober 1914 – de faldne

Christen Iversen Marcussen (1892-1914) Sønderby, Kegnæs
Christen Iversen Marcussen (1892-1914) Sønderby, Kegnæs

Andersen, Jens Erik Søberg (IR86/8) – Roye, Frankrig.
Jepsen, Rasmus.
Jørgensen, Jørgen (IR84/7) – Laucourt, Frankrig.
Lycke, Holger (IR140/5) – Les Loges, Marne, Frankrig.
Marcussen, Christian Iversen (IR140/9) – Rue del’Abbaye, Marne, Frankrig.
Nielsen, Jes Madsen (GRR1/7) – Bogdonow, Kamienna, Polen.
Petersen, Christian Peter (IR86/6) – St. Aurin, Frankrig.… Læs videre

4. oktober 1914. Landwehr-Division Goltz skifter navn

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Einem (tidligere Goltz), som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Den 3. oktober skiftede også Landwehr-Divisionen øverst befalende og kom til at hedde Landwehr-Division Einem.Læs videre

4. oktober 1914. “Der var straks en lille, spinkel, rødhåret fyr, som spurgte, om han måtte være kammerat med mig.”

FR86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller:

Den 4. Oktober 1914.

Vi rykkede ud af vor Stilling og hen bag en Skov i Nærheden af Byen Nampcel. Her fik vi 72 frivillige til Undsætning i vort Kompagni. Der var straks en lille spinkel, rødhaaret Fyr, som spurgte, om han maatte være Kammerat med mig. Han hed Frits Wolf, han var 19 Aar og Jernbaneembedsmand fra Hamborg.Læs videre

3. oktober 1914. Jeppe Østergaard mangler strømper.

Jeppe Østergaard fra Stursbøl gjorde krigstjeneste ved 5. grenadérregiments 2. kompagni på Østfronten.

Kæreste søster!

Tak for dit Flensborgkort. I lang tid har vi nu været uden forbindelse med feltposten, så næste gang vil der nok være mere til mig. Et par korte, uldne strømper vilde jeg også være taknemlig for. Strømperne sidder på benene en 14 dage, så trækker man støvlerne af, og strømperne er da omtrent ødelagte af fodsved.Læs videre

3. Oktober 1914. Nyt fra Hejmdal: Alle venter paa Udfaldet af det galiciske Slag

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Bliver Krigen langvarig? Berlin, Fredag.

Det italienske Blad “Corriera della Sera”s Korrespondent i Paris har kun ringe Haab om en afgørende fransk Sejr over Tyskerne. De faa, som i forrige Uge ansaa en Omgaaelse af højre Fløj for sikker, var nu overbevist om Umuligheden af en hurtig Løsning ved et Hovedslag mod Tyskerne, og forudsaa en lang Varighed af Kampen indtil Udmattelse.Læs videre

2. oktober 1914. Hæren fraråder at hente faldne hjem: “For soldaten er slagmarken det smukkeste gravsted!”

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

En Hær paa 5 Millioner. Zsaren i Spidsen. Rom, Fredag

Efter Telegrammer fra St. Petersborg er man i Rusland i Færd med at organisere en stor Armé paa 5 Millioner Mand, som skal staa under Zsarens Overbefaling og til Foraaret koncenteres i Wilna, Warschau, Lubin og Rovna. Disse Arméer skal feje al fjendtlig Modstand bort og samtidig gaa frem imod Wien og Berlin.Læs videre

2. oktober 1914. Kadaverdisciplin i den preussiske hær: Bundet til et træ i ildlinjen!

FR86’eren Hans Petersen fortæller:

Den 2. Oktober 1914.

Vi havde hver faaet 3 Cigaretter. Nogle røg kun en halv ad Gangen. Resten svøbtes i et Stykke Papir og gemtes i Lommen til en anden Gang.

Den Dag saa vi da nogenlunde ud i Ansigtet, naar undtages Skægget, der for Resten saa lidt bisseagtigt ud, da det havde groet vildt og uden Behandling, lige siden vi drog ud fra Flensborg.Læs videre

2. Oktober 1914 – de faldne

Jørgen Nielsen Bonde siddende til højre med sine soldaterkammerater fra Füsilier-Regiment Nr. 86, 6. Kompagnie
Jørgen Nielsen Bonde siddende til højre med sine soldaterkammerater fra Füsilier-Regiment Nr. 86, 6. Kompagnie

Bonde, Jørgen Nielsen (FR86/6) – Palais Belle Isle(Morbihan), Frankrig.
Clausen, Fritz (IR86/8) – Roye, Frankrig.
Eigenwillig, Wilhelm (RIR86).
Hansen, Johann Christian.
Hansen, Peter Emil – Beuvraignes, Frankrig.
Iversen, Hans (IR86/6) – Beuvraignes, Frankrig.
Kastbjerg, Andreas Madsen (IR86/8) – Noyon, Frankrig.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918