26. juli 1916 – Ribe Stiftstidende: faldne og saarede

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

En søn af Jørgen Nissen fra Søst Mark ved Aabenraa, er falden i Frankrig. En anden søn af Jørgen Nissen faldt allerede for et aars tid siden, og en tredje søn er interneret i Sydvest-Afrika.

Jørgen Jørgensen, ældste søn af gaardejer Jørgensen paa Stangled i Varnæs er falden ved Vestfronten, 26 aar gl. Gaardejer Jørgen Jørgensen har endnu 3 sønner i felten.

Nis Bladt, søn af landmand Bladt i Snurom ved Graasten, er falden ved Vestfronten, 24 aar gl.

Gaardejer Peter Thygesen fra Skallebæk ved Haderslev er falden.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jørgen Jørgensen fra Fæsted, Andreas Jensen fra Horsbyg og Christian Simonsen fra Kastrup er faldne.

Desuden meddeles, at Peter Hansen fra Ragebøl, der er tidligere er meldt savnet, er død.

Købmand Christian Meiland og hustru i Haderslev har modtaget meddelelse om, at deres yngste søn Peter er død den 15. juli, 22 aar gammel.

Landmand Jørgensen fra Rygaard i Barsmark er falden.

Landstormsmand Mathias Chr. Schultz fra Aarslev ved Aabenraa er falden i Frankrig den 4. juli, 27 aar gl.

Enke Marie Krog i Rinkenæs har modtaget meddelelse om, at hendes søn Andreas er falden ved Verdun. Hun har endnu 3 sønner i felten.

Gaardejer og kommuneforstander Peter Festersen og hustru i Avnbøl i Sundeved har modtaget efterretning om, at deres søn Jørgen er falden paa den vestlige krigsskueplads, 27 aar gl.; han efterlader hustru og et lille barn.

Jep Enemark og hustru i Haderslev har modtaget meddelelse om,  at deres nygifte søn Christian er falden den 15. juli, 22 aar gl.

Hans Hesselberg og hustru i Kolstrup ved Stepping har modtaget efterretning om, at deres næstældste søn Jørgen er falden den 11. juli, 27 aar gl.

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jacob Møller fra Ris, Hans Hansen fra Raahede, Jørgen Juhl fra Sønder Vilstrup, Peter Andresen fra Dybbøl Mark og Peter Møller fra Elstrup er haardt saarede.

Johannes Hansen fra Hellevad, Asmus Asmussen fra Løjt Kirkeby og Karl Mortensen fra Varnæs er saarede.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *