28. juli 1916 – Ribe Stiftstidende: faldne og saarede

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Falden

Gaardejer Peter Thygesens hustru, Skallebækhave ved Haderslev, har i tirsdags faaet meddelelse fra sin mands kompagnifører, at han er falden den 11. juli, ramt af en granat. Han efterlader sig ifølge Dannevirke hustru og 2 smaa børn paa 8 og 4 aar. Peter Thygesen, der har været med helt siden krigens begyndelse, var en særdeles flink og tiltalende ung mand, der for en halv snes aar siden overtog sin fædrenegaard. I flere vintre har han været gymnastikleder for Svensk Gymnastikforening i Haderslev. Hans død er et tungt tab for hans familie, og hans mange venner og bekendte vil med beklagelse modtage budskabet om hans alt for tidlige bortgang.

Faldne

En søn af landmand Clausen i Sønderskov ved Aabenraa er falden.

Smed Anton Brodersen i Haderslev er falden, 21 aar gammel.

Hjulmager Schultz i Gram er falden ved Østfronten, 35 aar gl.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jørgen Hansen fra Nordborg og Lauritz Andersen fra Vester Lindet er falden.

Saarede

Gaardejer Jens Hansen fra Skodsbølrejs ved Broager er blevet saaret ved Vestfronten og er nu paa et rhinsk lazaret.

Gaardejer Hans Dahl fra Skjoldager ved Gram er bleven saaret ved Østfronten og ligger paa et lazaret i Tilsit.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Petersen fra Hjortholm paa Als og Knud Mathiesen 1. fra Ris-Hjarup er haardt saarede, og at Hans Dall fra Als og Ludvig Peckruhn fra Haderslev er let saarede.

Endvidere meddeles, at Karl Iversen fra Tarup-Svenstrup er bleven saaret den 2. oktober 1914.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *