27.oktober. 1915. Der synges på dansk i lejren i Husum. Brev fra Jørgen.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Husum. d. 27.10.1915

Min kære gode hustru! …

I går var vi henne at få nyt tøj, og i dag har vi »passet tøjet på« samt syet navn i hvert stykke.Læs videre

Den 27. Oktober 1915: Afdød Sygeplejerske

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Christian Nielsen Hoffmann, Søn af Simon Hoffmann i Brabæk ved Kristiansfelt, er den 14. Oktober falden i Vogeserne, 22 Aar gammel. En Sørgegudstjeneste for ham finder Sted lørdag den 30. Oktober om Eftermiddagen Klokken 3½ i Aller Kirke.
Arbejdsmand Peter Hansen i Jels har ifølge “Dv.” faaet det Sørgebudskab, at hans Søn er falden.
Læs videre

26. oktober 1915. Dansksindede og socialdemokrater til fronten!

Jørgen Hansen fra Kolstrup ved Aabenraa gjorde krigstjeneste ved Regiment 75.

Det var i August 1915, jeg blev indkaldt og fik min Uddannelse i Rendsborg. (…) var vi syv dansksindede Sønderjyder sammen, og vi har tabt mange Sveddraaber paa Eksercerpladsen Øst for Rønfeld ved Rendsborg. Vi syv holdt sammen og fulgtes ad til Fronten.

Sidst i Oktober blev vi opstillet paa Kasernegaarden, og Feldwebelen med et Par Skrivere mødte frem, hvorefter vore Navne blev læst op.Læs videre

26. Oktober 1915: Faldne, stigende Mælkepriser og Russiske Krigsfanger i Roemarken

Dagen nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne
Richard Brettschneider fra Stenderup ved Østby er den 8. Oktober falden i Belgien, 29 Aar gammel. En Sørgegudstjeneste afholdes Søndag den 31. Oktober i Grarup Kirke.
Pastor Jørgen Andersen og Hustru i Moltrup har modtaget den sørgelige Efterretning, at deres Søn Hans, der tjente som Reserveløjtnant, den 16. Oktober er falden i Nordfrankrig.
Læs videre

26. oktober 1915 – De faldne

Abrahamsen, Andreas (IR118/10) – Cernay, Frankrig.
Friedrichsen, Nis (RIR86) – Laon, Frankrig.
Greisen, Ole Jacobsen (RIR31) – Lens, Frankrig.
Hansen, Hans Christian – Altona.
Hölzer, Paul Emil (RIR86/3) – Thelus, Frankrig.
Jensen, Thomas (RIR86/3) – Thelus, Frankrig.
Jepsen, Niels (RIR86/3) – Thelus, Frankrig.
Krause, Friedrich Gustav (RIR86/7) Liévin, Frankrig.
Køcks, Christian Jørgensen – Arras, Frankrig.
Schmidt, Marinus Christian (RIR209/7) – Wiothuis, Frankrig.… Læs videre

26. oktober 1915 – J.N. Jensen: En luftkamp.

Den 10. november bragte Flensborg Avis et feltbrev fra en af deres indkaldte journalister. Han havde den 26. oktober oplevet en luftkamp mellem en britisk og franskmaskine syd for Arras.

En Flyverkamp.
Frankrig, i Oktober. Der er stadig intet at bestille for Flyverne, hed det engang imellem, og det var ikke saa mærkeligt, at de blev savnede, for de hører med til Hverdagsbilledet.Læs videre

25.oktober 1915. Hvornår vil de gode tider komme igen? Brev fra Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, mandag d. 25.10.1915

Kære, kære Jørgen!

Ja, bedrøvet blev jeg rigtignok, da jeg i aften fik dit brev.Læs videre

25. oktober 1915. Regiment 86 ved Somme-Py

I begyndelsen af oktober 1915 tog Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 afsked med Moulin-sous-Touvent og blev forlagt til Somme-Py i Champagne.

Regimentet bliver nu echelonneret dybt svarende til den nu større angrebs- og gennembrudsrisiko. II bataljon besatte fronten, bag ved den III bataljon som indsatsreserve, mens I bataljon gik i hvilekvarter i St. Etienne, en landsby 10 km nord for fronten.Læs videre

Vær med, når en søn af sdj. krigsfange, indvier den sønderjyske samling

Rigsarkivet og Sønderborg Slot er gået sammen om at skabe den sønderjyske samling, en sand guldgrube af oplysninger for folk med interesse for Sønderjyllands historie.
Samlingen åbnes onsdag den 28. oktober 2015 på Rigsarkivet, Aabenraa.
Alle er velkomne til åbningen, hvor der vil være foredrag ved René Rasmussen og der bydes på gratis kaffebord som afslutning.… Læs videre

24.oktober 1915. Jørgen håber Inger kan nå et sidste besøg før han sendes til fronten. Brev fra Jørgen

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Husum, søndag d. 24.10.1915

Min kære Inger og småpiger!

Mange tak for dit brev, hvori du fortæller om Th.Læs videre

24. oktober 1915 – Enkefru Røgind: “hier wird nur Deutsch gesprochen”

Enkefru Røgind var på sommerbesøg hos sin broder på Damager, Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for ikke at vende tilbage til København, men at blive i Sønderjylland. Gennem hele krigen førte hun dagbog om sin hverdag i Haderslev.

24. Oktbr.

Fader fortalte, at den unge Späht, Frees og nogle andre havde siddet i Centralhotellet og drukket en Øl og snakket om Forretninger paa dansk.Læs videre

23.oktober 1915. Der skrælles æbler og nippes hyldebær. Brev fra Inger

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, fredag aften (poststempel 23.10.1915)

Kære Jørgen!

Det er nok ved at blive en regel, at jeg skal have et brev skrevet til dig, inden jeg går i seng, ellers synes jeg ikke, det er helt rigtig.Læs videre

23. oktober 1915 – De faldne

Ackermann, Ernst Louis (SMS Prinz Adalbert) – Østersøen.
Andersen, Niels Christian (RIR209/4) – Houthulst, Flandern.
Bertram, Carl (RIR260/6) – Illuxt, Rusland.
Carstens, Marius Michel Florian (RIR260/6) – Gut Schlossberg, Illuxt, Rusland.
Clausen, Nicolai (RIR31/1) – Angres, Frankrig.
Eichholz, Hugo (SMS Prinz Adalbert) – Østersøen.
Elley, Jørgen Paulsen Holdt (SMS Prinz Adalbert) – Østersøen.
Faust, Friedrich (SMS Prins Adalbert) – Østersøen.… Læs videre

23. oktober 1915. Sønderborg-krydseren SMS Prinz Adalbert torpederet!

Skibsartilleriskolen i Sønderborg (Sønderborg Kaserne) blev taget i brug i 1907 som uddannelsessted for artillerister til Den kejserlige tyske Marines skibe. Ét af skoleskibene var panserkrydseren (“schwerer Kreuzer”) SMS Prinz Adalbert. Prinz Adalbert blev taget i tjeneste i 1904.

Den var opkaldt efter kejser Wilhelm II’s lillebror og gav navn til sin klasse af svære krydsere.… Læs videre

22. oktober 1915: Overblik over månedens kampe i Serbien

Stigende tab, overstrakte forsyningslinjer og ufarbare veje satte i slutningen af september 1915 en stopper for centralmagternes offensiver på Østfronten. Men den russiske hær var bragt i knæ, og det ville tage flere måneder, før Rusland igen var i stand til udføre større operationer på Europas østlige krigsskueplads. Således kunne centralmagterne nu vende blikket mod Serbien, der stadig var en torn i øjet på Østrig-Ungarn og en stopklods for de fælles forbindelser til Det Osmanniske Rige.… Læs videre

22. oktober 1915. Gas …?

Søren P. Petersen, Rødding, gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 84. I oktober 1915 lå regimentet ved Loretto.

Dengang havde vi endnu ingen gasmasker, og da råbet »GAS!« lød gennem skyttegravene, føltes det næsten, som om alt blodet løb fra hovedet, og man måtte svælge en klump.

Hastigt kiggede jeg over dækningen. Jo, der kom en tæt grå tåge, ligesom skubbende sig frem og fyldende alle ujævnheder.Læs videre

22. oktober 1915 – Ribe Stiftstidende: Krigens mange ofre

Tyskernes henrettelse af den engelske sygeplejerske Frk. Carell

Pressebureauet har offentliggjort en meddelelse  fra den amerikanske ambassadør i London med vedlagt rapport fra den amerikanske legation i Bryssel(Bruxelles) om dommen over den britiske sygeplejerske Frk. Carell for at have skjult soldater af de allieredes hære, at have vist falskhed og at have været spotsk over for de tyske myndigheder, der undlod at opfylde deres løfte om at holde den amerikanske legation i Bryssel underrettet om dagens udvikling.Læs videre

22. oktober 1915 – Enkefru Røgind: ” …om Hanses Død”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

22. Oktbr.

Meddelelse fra Peter Petersen [tidligere Kusk paa Damager] om Hanses Død. Jeg er meget bedrøvet. Lille Hans, at han skulde dø og begraves i Rusland.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918