1. august 1917 – Ribe Stiftstidende: brevsmuglerier

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Brevsmugleri paa jernbanen

Bladet Nordfriesische Rundschau i Nibøl skriver i onsdags: I de sidste dage søges der af Kriminal-embedsmænd og jernbanepatrouiller ivrigt i togene efter breve osv., der er bestemte til at sendes fra afspærrings-omraadet til andre egne og kun for at gøre folk en tjeneste tages med at for lægges i en brevkasse. I tirsdags blev der alene paa strækningen fra Dagebøl til Nibøl opdaget 5 personer, der havde saadanne breve hos sig, som er underkastede censuren. Disse blev dem fratagne og overgivne til censuren. Ethvert tilfælde, hvor omgaaelse af censuren opdages, har streng straf til følge.

I krigsvindings-skat

maa landsbyen Løgumkloster betale ikke mindre end 70,000 mark. Tondernsche Zeitung bemærker, at det i betragtning af de stedlige forhold maa kaldes meget.

Faldne

Fru Christine Amelang i Skovhus ved Aller har i tirsdags modtaget efterretning om, at hendes mand, Otto Amelang, er falden paa slagmarken den 25. juni.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Friedrich Egebjerg fra Hardeshøj, der tidligere har været meldt savnet, er falden den 6. juni 1915.

Jakob Sørensen fra Uldal ved Vojens er den 23. juli død paa et feltlazaret, næppe 30 aar gl. Han efterlader sig hustru og flere børn.

Saarede

Ewald Clausen og hustru i Toftlund modtog i torsdags fra et lazaret meddelelse om, at deres søn Peter er bleven saaret ved fronten i Frankrig.

Ligeledes modtog Jørgen Skøtt i Hølleskov ved Toftlund efterretning om, at hans søn Johannes er bleven saaret og kommen paa et lazaret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *