Den 28. Oktober 1915: Faldne, Saarede og i Fangenskab

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.
Hans Knudsen og Hustru i Traasbøl i Felsted Sogn har faaet den sørgelige Meddelelse, at deres Søn Lorens (Davidsen) er falden i Rusland den 16. September. han blev næppe 22 Aar gammel. der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Onsdag den 3. November om Eftermiddagen Kl. 3 i Felsted Kirke.
Ifølge “S.Ztg.” er Inderste Nis Hansen fra Skodsbøl og en Søn af Bagermester Petersen i Skelle faldne ved Østfronten.
Den 7. Oktober er Andreas Schack Stoffer fra Brøns falden i Serbien, næppe 22 Aar gammel. der holdes Sørgegudstjeneste for ham Onsdag den 3. November em Eftermiddagen Kl. 3 i Brøns Kirke.
Blikkenslagermester H. Petersen og Hustru i Borggade 10 i Flensborg har ifølge “Fl-Av.” modtaget den sørgelige Efterretning at deres eneste Søn, Gardegrenader Christian Petersen, er død af sine Saar paa den østlige Krigsskueplads den 15. september; han blev 23 Aar gammel.

Saarede.
Christian Kloster fra Over-Jersdal er bleven saaret for anden Gang og ligger paa et Lasaret ved Vestfronten.
Johan Jespersen fra Over-Jersdal, der har været med fra Krigens begyndelse af, er under Kampene ved Østfronten bleven saaret af en Kugle gennem det ene Laar. Det er ogsaa anden Gang, han er saaret.
Frits Mortensen fra Tønder er bleven haardt saaret i Rusland; han ramtes af et Skud i underlivet.

I Bedring.
Terkel Tejlmann, Søn af Gaardejer A. Tejlmann i Hjartbro ved Bevtoft, der for nogen Tid siden ved Østfronten blev saaret af et Skud i den ene Lunge, er nu saa vidt helbredet, at han er kommen hjem paa Orlov.
Jef Jefsen fra Gesing ved Skærbæk, der i Slutningen ag Juli Maaned blev saaret i Rusland, er nu saa meget i Bedring, at han har faaet Hjemlov.

I Fangenskab.
Gaardejer Thomas Hübschmann i Allerup ved Toftlund fik i Forgaards Brev fra sin Søn Christian, hvori han meddelte ham, at han under kampene i Frankrig var bleven saaret af en Geværkugle i højre Underarm og derpaa falden i fransk Fangenskab.
Svinehandler Niels Kloster fra Over-Jersdal, der blev indkaldt tidlig i Foraaret og derpaa har været med først ved Østfronten og senere ved Vestfronten, er fornylig blevet saaret og derved falden i fransk Fangenskab. Han er en Broder til den ovenfor nævnte Christian Kloster, der ogsaa er bleven saaret.

Fra Provinsen.

En Opgørelse af Brødkorn, Havre og Mel skal foretages den 16. November og omfatte alle Landbrugsbedrifter; desuden alt det, der befinder sig i Kommunalforbundenes Forvaring eller hos Bagere, Konditorer, Handelsmænd eller Dyreholdere endnu den 16. November.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *