23. oktober 1915 – De faldne

Ackermann, Ernst Louis (SMS Prinz Adalbert) – Østersøen.
Andersen, Niels Christian (RIR209/4) – Houthulst, Flandern.
Bartlitz, Johannes Karl Otto (SMS Prinz Adalbert) – Østersøen.
Bertram, Carl (RIR260/6) – Illuxt, Rusland.
Carstens, Marius Michel Florian (RIR260/6) – Gut Schlossberg, Illuxt, Rusland.
Clausen, Nicolai (RIR31/1) – Angres, Frankrig.
Eichholz, Hugo (SMS Prinz Adalbert) – Østersøen.
Elley, Jørgen Paulsen Holdt (SMS Prinz Adalbert) – Østersøen.… Læs videre

23. oktober 1915. Sønderborg-krydseren SMS Prinz Adalbert torpederet!

Skibsartilleriskolen i Sønderborg (Sønderborg Kaserne) blev taget i brug i 1907 som uddannelsessted for artillerister til Den kejserlige tyske Marines skibe. Ét af skoleskibene var panserkrydseren (“schwerer Kreuzer”) SMS Prinz Adalbert. Prinz Adalbert blev taget i tjeneste i 1904.

Den var opkaldt efter kejser Wilhelm II’s lillebror og gav navn til sin klasse af svære krydsere.… Læs videre

22. oktober 1915: Overblik over månedens kampe i Serbien

Stigende tab, overstrakte forsyningslinjer og ufarbare veje satte i slutningen af september 1915 en stopper for centralmagternes offensiver på Østfronten. Men den russiske hær var bragt i knæ, og det ville tage flere måneder, før Rusland igen var i stand til udføre større operationer på Europas østlige krigsskueplads. Således kunne centralmagterne nu vende blikket mod Serbien, der stadig var en torn i øjet på Østrig-Ungarn og en stopklods for de fælles forbindelser til Det Osmanniske Rige.… Læs videre

22. oktober 1915. Gas …?

Søren P. Petersen, Rødding, gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 84. I oktober 1915 lå regimentet ved Loretto.

Dengang havde vi endnu ingen gasmasker, og da råbet »GAS!« lød gennem skyttegravene, føltes det næsten, som om alt blodet løb fra hovedet, og man måtte svælge en klump.

Hastigt kiggede jeg over dækningen. Jo, der kom en tæt grå tåge, ligesom skubbende sig frem og fyldende alle ujævnheder.Læs videre

22. oktober 1915 – Ribe Stiftstidende: Krigens mange ofre

Tyskernes henrettelse af den engelske sygeplejerske Frk. Carell

Pressebureauet har offentliggjort en meddelelse  fra den amerikanske ambassadør i London med vedlagt rapport fra den amerikanske legation i Bryssel(Bruxelles) om dommen over den britiske sygeplejerske Frk. Carell for at have skjult soldater af de allieredes hære, at have vist falskhed og at have været spotsk over for de tyske myndigheder, der undlod at opfylde deres løfte om at holde den amerikanske legation i Bryssel underrettet om dagens udvikling.Læs videre

22. oktober 1915 – Enkefru Røgind: ” …om Hanses Død”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

22. Oktbr.

Meddelelse fra Peter Petersen [tidligere Kusk paa Damager] om Hanses Død. Jeg er meget bedrøvet. Lille Hans, at han skulde dø og begraves i Rusland.Læs videre

21.oktober 1915. Når en soldats bror er gået over grænsen kan han ikke få orlov. Brev fra Jørgen

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

(Siden sidste brev er det lykkedes for Jørgen Friis at komme hjem på orlov.… Læs videre

21. oktober 1915. Ribe Stiftstidende: Enkelte sårede er blevet udvekslet

Faldne

I de sidste prøjsiske tabslister opføres som savnede:

Jens Iversen fra Sejerslev, Heinrich Schwarz fra Toftlund, Hans Blom fra Burkal. Peter Hejsel fra Kassø i Aabenraa Amt, Theodor Petersen fra Rugbjerg Mark ved Øster Løgum, Hans Jørgensen fra Mommark, Emil Callesen fra Flensborg, Johan Lund fra Skrydstrup, Christ. Mikkelsen fra Lunderup ved Rødekro, Andreas Lorenzen fra Kravlund og Andreas Andersen fra Flensborg.Læs videre

21. oktober 1915 – Flensborg Avis: “Fremkalder Krigen særlige Sygdomme?”

Fremkalder Krigen særlige Sygdomme?

Allerede fra gammel Tid veed man, at Krigen ikke blot slaar sine Saar, men ogsaa har Sygdom i sit Følge, skriver Or. J. i »Nationaltidende«,  og han fortsætter: Frygtelige Epidemier af forskellige Farsoter vandrede tidligere i Krigens Fodspor, og mange flere Mennesker døde af Sygdomme end af Saar.

Den nuværende Krig har imidlertid vendt op og ned paa dette som paa saa mange andre Forhold.Læs videre

20. oktober 1915. Ved Loretto: “Bon camerade! Nicht schiessen!”

Søren P. Petersen, Rødding, gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 84. I oktober 1915 lå regimentet ved Loretto.

Det regnede nu næsten hver dag, og vi øste og udbedrede, for gravene styrtede hele tiden sammen. Så fyldte vi pløret i sandsække og byggede på ny, men når vandet så var løbet fra, var sækkene jo kun halvfulde, og så faldt det hele igen sammen, eller der gik en granat ned og væltede det hele, og så var der ikke mere til at stikke spaden i.Læs videre

20. oktober 1915. Jyllandsposten: Desertører og flygtede russere

Russerne der landede på Ærø.
Om de sex Russere, der kom i Land paa Ærø efter at være undslupne fra tysk Fangenskab, skrives der fra Marstal til “Fyns Tid.”: De sex russiske Flygtninge landede ved Lebymark i Dagningen. De gav sig paa Vandring ind over Øen, og da de kom forbi Gaardejer Rs Hansens Gaard i Bregninge, blev de budt indenfor, kom i tørt Tøj og fik en Kop Kaffe at varme sig paa.… Læs videre

19. oktober 1915. Ved Loretto: “En granat slog ned i gravens kant.”

Søren P. Petersen, Rødding, kom i efteråret 1915 til Giesseler-højden på Vestfronten ved Arras.

Næste nat blev jeg sammen med en underkorporal sendt ud i en sammenskudt løbegrav som lyttepost. Det var så tæt ind på franskmændene, at de kunne kaste håndgranater over til os. Graven var halvfyldt med vand, og der lå to døde tyske pionerer.Læs videre

19. oktober 1915 – Ribe Stiftstidende: Ingen snapse mere på banegårdene

Ingen snapse mere på banegårdene

Chefen for felt-jernbanevæsnet har forbudt salget af snaps af enhver art i banegårdsrestaurationer. Det er ikke alene forbudt at sælge til militærtransporter og soldater, men også til officerer osv. samt til civilpersoner.

Faldne

Thomsen og hustru i Felsted har modtaget budskab om, at deres søn Christian er falden i Rusland.

Hjuler Mathias Burhøj fra Tandslet på Als er den 17.Læs videre

18. oktober 1915. Ved Lorretto: “Overalt lå der døde mænd, ven og fjende mellem hinanden.”

Søren P. Petersen, Rødding, kom i efteråret 1915 til Giesseler-højden på Vestfronten ved Arras.

De allierede havde startet offensiven ved Loretto som et stort anlagt gennembrudsforsøg. Deres soldater var iklædt nye uniformer og var forsynede med forplejning til flere dage. De nåede dog kun nogle kilometer frem, før fremstødet blev kvalt i ild og blod.

Efter tyske opgivelser mistede de allierede ved dette forsøg omkring 150.000Læs videre

18. oktober 1915. Ved Lorettohøjden: “Nu lå løbegraven fuld af døde.”

Jakob Moos, Holm, gjorde krigstjeneste ved Reseve-infanteriregiment 31, 1. kompagni. I oktober 1915 deltog han i de voldsomme kampe ved Lorettohøjden i Artois.

Det blev en lang ventetid, men endelig kom da fjerde kompagni, som var blevet udpeget til at overtage stillingen. Kompagniets fører, en kaptajn, var en sær fyr. Han forlangte af os, at vi skulle tage alle vore døde med tilbage.Læs videre

18. oktober 1915. Jyllandsposten: Skarp grænsekontrol

Syd for Grænsen
Kontrollen ved Grænsen yderst skarp.

Fra i Tirsdags er kontrollen med dem, der passerer Grænsen, skærpet stærkere end hidtil, og det vil ikke sige så lidt, skriver “Ribe Stiftstidende”. Saaledes er det forbudt at medføre skrevne eller trykte Papirer over Grænsen – ikke engang Indpakningspapir er tilladt.

Kreaturkommissionærer, over for hvem Grænseopsynet ellers har stillet sig ret velvillig, maa nu – i al Fald for adskilliges Vedkommende – ikke en Gang medføre Afregningsbøger, men maa holde saadanne paa begge Sider af Grænsen og sende Afregningerne med deres Forbindelser pr.Læs videre

18. oktober 1915. Christian Lorensen på vej til Sibirien via Smolensk og Moskva

Landmand Christian Lorensen fra Blansskov på Sundeved gjorde krigstjeneste i Landstormregiment 31. Den 10. september 1915 blev han taget til fange på østfronten. Efter afhøring gik det til fods i lange dagsmarcher til de første fangelejre.

(… fortsat fra 10. september)

Fra Lida maatte vi marchere videre til Fods, hver Dag 25-30 km. En Dag om Ugen havde vi Fridag.Læs videre

17. oktober 1915. “… der lugtede af lig fra mange af ruinerne.”

Søren P. Petersen, Rødding, kom i efteråret 1915 til Giesseler-højden på Vestfronten ved Loretto.

Så skulle vi til afløsning i forreste linie på Gisselerhøjen. Fra Angres drejede vi til venstre ad vejen til Givenchy, en større landsby, der næsten uafbrudt lå under ild fra de franske kanoner. Gennem denne by førte nemlig den eneste hårde vej ud til dette afsnit af fronten.Læs videre

17. oktober 1915. Jakob Moos ved Loretto-højden: “De kommer! De kommer!”

Jakob Moos, Holm, gjorde krigstjeneste ved Infanteriregiment 31. I sommeren 1915 var han beskæftiget med at bygge dækningsrum ved Avricourt, men i oktober 1915 blev hans regiment forflyttet til egnen omkring Lorettohøjen.

Aldrig har en nat været så lang, men omsider begyndte det dog at dages. Vi kunne begynde at skimte lidt af omgivelserne, og vi troede, al det værste var forbi; men pludselig — klokken var vistnok halv syv — begyndte de franske maskingeværer at brænde løs.Læs videre

16. oktober 1915. Nyt fra Hejmdal: Faldne, Saarede og indførelse af Sødmælkskort

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Smaabanearbejder Vilhelm Rasmussen fra Løjt Kirkeby er ifølge meddelelse fra hans Kompagni den 22. September falden under et Stormangreb i Rusland. Han efterlader Enke og 2 smaa Børn.

I Onsdags indløb ifølge “Dbp.” den sørgelige Efterretning, at Hjulmager Lorens Jakobsen fra Stenderup i Sundeved er falden i Rusland. Han efterlader sig Hustru og Børn.Læs videre

16. oktober 1915. “Hist og her lå en død mand slængt op over gravens kant.”

Søren P. Petersen, Rødding, kom i efteråret 1915 til Giesseler-højden på Vestfronten ved Loretto.

Den følgende aften skulle vi ud til fronten på skansearbejde. Vi kom gennem en stor mineby, Angres. Den var dog delvis sammenskudt, og også kirken var en ruinhob. Herfra fortsatte vi i en løbegrav.

Af og til måtte vi standse og trykke os op mod siden, for at lade sanitetssoldater med deres sørgelige byrder af sårede soldater passere.Læs videre