23. oktober 1915 – Ribe Stiftstidende: Russere skudt ned fra træerne i Rejsby

Mislykket flugt- – 2 russere skudt ned fra træerne.

Ved Rejsby var der i aftes et meget livligt røre, idet der foranstaltedes jagt på flygtende russere – en alt andet end opbyggelig jagt. Tre russere var flygtet fra en fangelejr ved Neumünster og på deres flugt ankommen til Tønder, hvor de blev sat fast og anbragt i arresten. Fra denne flygtede de sammen med to andre senere skyndsomt nordpå og nåede undervejs en plantage i nærheden af Rejsby, hvor de skjulte sig. Her opdagedes de i aftes, og militæret fik ordre til at gennemsøge plantagen, hvortil der desuden rekvireredes militær fra Hvidding; da toget ankom hertil ved titiden i aftes, returnerede det straks til Rejsby med militær. imidlertid havde man allerede fanget 2 af russerne og skudt to andre, som sad skjult oppe i de ikke altfor store træer, en kugle gennem hovedet. Hvorfor dette sidste var nødvendigt, er vanskeligt at forklare, da de jo dog ikke længer kunde flygte derfra.

 

Faldne

Severins enke i Agerskov har modtaget den sørgelige efterretning, at hendes søn Søren, er falden i Frankrig den 25. september, 31 år gl.

Fr. Wilhelm Herbst af Langkær ved Haderslev er falden i Vogeserne, næppe 24 år gl.; han har endnu fire brødre med i krigen.

Anton Gubi af Bevtoft er falden i Frankrig den 4. oktober, 20 år gl.

Brandt og hustru i Oksenvad har modtaget meddelelse om, at deres søn Carl er falden den 13. oktober, 24 år gl.

Snedkermester Johannes Blaske fra Løgumkloster er falden den 16. oktober i Vogeserne. Han er den femte håndværksmester her fra byen, som er falden i krigen. Han efterlader hustru og tre børn.

Andreas Chr. Petersen af Nykirke ved Tønder er 25. september falden i Argonnerne, 18 år gl.

Heinrich Brodersen fra Vestre i Ladelund sogn er falden; hans broder Johan, der tjente ved samme regiment, er falden i samme time. De var henholdsvis 20 og 24 år gammel.

I den sidste tabsliste opføres følgende nordslesvigere som faldne:

Georg Gøttschke fra Flensborg, Christian Ley fra Kegnæs, Simon Simonsen fra Fæsted, Wilhelm Lausten fra Abild, Christian ? fra Flensborg, Erik Beck fra Vonsbæk, Anton Wiuf fra Feldum ved Haderslev og Marius Nissen fra Nørre-Hjarup ved Rødekro.

Jendre Møller af Aabenraa er den 15. oktober død på lazarettet i Villy Montigny, knap 31 år gl.

Emil Juhl af Aller er den 10. oktober død på et lazaret i Rusland, næppe 21 år gammel.

Elias Lorenzen fra Gallehus ved Møgeltønder er død på et krigslazaret.

 

Sårede

Postbud Fr. Jensen fra Løgumkloster, der stammer fra Felsted, er på den vestlige slagmark bleven såret i højre lår og ligger på lazaret i Speyer ved Rhinen

I den sidste tabsliste opføres Andreas Rudolph fra Hjartbro ved Bevtoft som hårdt såret.

 

Savnede

I den sidste tabsliste opføres Adolf Christiansen fra Løgumkloster som savnet.

 

Fangenskab

Georg Tarp af Haderslev er i russisk fangenskab og har det godt.

I den sidste tabsliste meddeles, at følgende nordslesvigere er i fangenskab: Fritz Schmidt fra Flensborg, Niels Juhl fra Abterp ved Brede, Christian Mathiesen fra Lund i Tønder Amt, Marius Rasmussen fra Tornumskov, Herman Saak fra Jejsing Mark og Peter Schmidt fra Halk.

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *