6. oktober 1915 – De faldne

Bohlbro, Claus (IR78/5) – Souain, Champagne, Frankrig.
Christensen, Thomas (FR86/5) – Moulin, Frankrig.
Görrigsen, Nis (RIR260/1) – Neu Mitau, Rusland.
Hörl, Carl Sonnich (IR92/11) – Souain, Frankrig.
Jessen, Tyche Andreas (RIR259/9) – Dünaburg, Rusland.
Juhl, Jes Jørgensen (IR92/1) – Somme-Py, Frankrig.
Knudsen, Tonnes (IR92/1) – Somme-Py, Frankrig.
Meinhardt, Peter Christian (IR78/6) – Somme-Py, Frankrig.
Sternkopf, Anton Otto (IR92/12) Souain, Frankrig.… Læs videre

6. oktober – Iver Henningsen: “I kan tro, at imellem længes jeg meget”

Iver Henningsen fra Haderslev kom i februar 1915 til østfronten, hvor han gjorde tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60.

Brev 6. oktober 1915, Nova-Alkesandrovsk (russisk), Nowo Alexandrowsk (tysk)

Min søde Pige!

I morges fik jeg dit brev fra den 27. september, altså otte dage undervejs. Det går bedre som pakkerne, de er ikke komne endnu. Hver dag kommer otte autoer, men kan ikke skaffe det hele, her er for meget militær.Læs videre

5. oktober 1915 – Thyge Thygesen: “… ja, det er også Døden!”

Thyge Thygesen var landmandssøn fra Stepping og blev indkaldt sidst i december 1914. I foråret 1915 kom han til fronten og blev tildelt Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 36.

Vailly d. 5. 10. 1915.

Kære Allesammen!

Takker mange Gange for Eders kære Breve og Pakkerne med Marmelade og Kiks. Postsagerne maa være bleven holdt tilbage for jeg fik 2 Breve, Pakkerne og 3 Aviser på een Gang, men Hovedsagen er jo at jeg har faaet det.Læs videre

4. oktober 1915. Georg Hansen simulerer dårligt hjerte

Georg Hansen, Broager, forsøgte på mange forskellige måder at undgå at komme til fronten. I efteråret 1915 meldte han sig syg med dårligt hjerte og forsøgte at komme hjem på orlov.

Imidlertid søgte jeg om Orlov, og jeg fik den ogsaa.

Nu var det ikke min Mening at komme tilbage til Frankrig, selv om Orloven lød paa, at jeg skulle komme tilbage til Fronten.Læs videre

4. oktober 1915 – De faldne

Brik, Kristian Nissen (IR77/12) – St. Souplet, Frankrig.
Gubi, Anton Petersen (IR77/11) – St. Souplet, Frankrig.
Mathiesen, Niels (IR92/12) – Souain, Frankrig.
Petersen, Diederik (RIR265/5) – Kowno, Rusland.
Petersen, Hans (IR91/7) – St. Marie á Py, Frankrig.
Petersen, Hans Christian (FR86/14) – Moulin-sous-Touvent, Frankrig.
Skau, Christian Christensen (IR91/8) – St. Marie a Py, Champagne, Frankrig.
Sørensen, Claus (RIR75/3) – Verpolliéres, Frankrig.… Læs videre

4. oktober 1915 – Ribe Stiftstidende: I Tyskland spiser man Hindenburg-suppe

Hindenburg-suppe

I Tyskland spiser man nu Hindenburg-suppe. Hedvig Collin skriver om denne ret i Politiken.

Den er lavet af vand, salt, kommen og krigsbrødsaffald. Spørg mig ikke om, hvad krigsbrød er lavet af, men opdages det, at bageren bruger sejlgarn, gamle sivsko og stråhatte dertil, bliver butikken ubarmhjertigt lukket.

Hvorledes suppen smager? – ubeskriveligt. Min værtinde i Berlin lærte mig kunsten.Læs videre

3. oktober 1915. Georg Hansen simulerer

Georg Hansen, Broager, forsøgte på mange forskellige måder at undgå at komme til fronten.

Den 17. August 1914 blev jeg indkaldt til Infanteriet, kom til Flensborg og derfra til Slesvig, senere tilbage igen til Flensborg. Den 3. Marts 1915 gik det til Frankrig — til forskellige Frontafsnit. Det var strenge Tider.

Hen paa Efteraaret syntes jeg, at jeg nu havde faaet nok af denne Ballade, og derfor meldte jeg mig syg.Læs videre

3. oktober 1915 – Reichsrevolver Modell 1879

Tysk revolver Modell 1879 også kaldet Reichsrevolver M1879, fabrikant V.C. Schilling & C.G. Haenel, kaliber 10,6 mm.

Revolveren har tilhørt arkitekt Dall, Sønderborg, der bar den under felttoget i Litauen under Første Verdenskrig. Revolveren var den første den tyske hær indførte, og allerede før Første Verdenskrigs udbrud blev den anset for udtidssvarende. Mobiliseringen medførte dog en akut mangel på håndvåben, og den blev derfor givet til soldater, der ikke tilhørte egentlige kampenheder som eksempelvis chauffører og sanitetsfolk.… Læs videre

2. oktober 1915 – Ribe Stiftstidende: Hvor grænsen er uklar…

Hvor grænsen er uklar – ikke sjældent, at tyske vagtposter kommer på dansk grund

Fra grænsen skrives til Kolding Avis, at det ingenlunde er nogen sjældenhed,  at prøjsiske vagter overskrider grænsen.

Forleden nat var således en prøjsisk soldat fra Frørup gået tæt over Brænøre Mølle. En underofficer, som reviderede postkæden; kunne intet steds finde ham. Efter nogen tids ihærdig fløjten fik han dog manden kaldt tilbage.Læs videre

2. oktober 1915 – H. Lausten Thomsen: ”Hjælp mig først, vi er da begge fra Skærbæk.”

H. Lausten-Thomsen fra Skæbæk var læge ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86, som i slutningen af september blev indsat i kampene ved Loretto.

(forsat) Den 2. Okt. hen paa eftermiddagen fik bataillonen ordre til at rykke fra Petit-Vimy ud i forreste stilling; jeg maate forlade min hule under banelinjen og gaa med. Det gik glat nok til at begynde med, jeg sad 1½ time i anden hule lige ved bjergværket i Petit-Vimy, og ved mørkets komme naaede jeg ad en hulvej og over nogle grønne marker op til la Folieskoven.Læs videre

1. oktober 1915 – H. Lausten Thomsen: ”ekstrafine salonskud”

H. Lausten-Thomsen fra Skæbæk var læge ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86, som i slutningen af september blev indsat i kampene ved Loretto.

(forsat) Næste dag laa bataillonen atter bag banedæmningen ved Vimy, jeg selvtredje gravet ind i jorden.

I løbet af dagen blev bataillonen sendt frem til landsbyen Petit-Vimy, der laa paa begge sider af landevejen Lens-Arras, opvokset rundt om en bjergværksskakt lige nordfor Vimy by.Læs videre