21. september 1915 – Flensborg Avis: Krigsfanger ved navn Hansen

Fla-Udsnit_21-09-1915I fransk Fangenskab. (Hmd.)

Paa en Forespørgsel til Røde Kors, om Brødrene Henrik og Avgust Hansen fra Mels paa Als, der har været savnede siden Slaget ved Moulin den 6. Juni, var i Live, er der indløbet det Svar, at følgende Nordslesvigere ved Navn Hansen befinder sig i fransk Fangenskab:

Christian Hansen, født 27. Avgust 1879,
Johan Hansen, født den 8. Februar 1884,
Hans Hansen, født 3. Avgust 1894,
Karl Hansen, født den 26. Oktober 1893,
Martin Hansen, født den 6. Marts 1889,
Jørgen Hansen, født den 1. Juli 1895,
og Jens Henrik Hansen fra Medelby Mark

Desværre er, med Undtagelse af den sidstnævnte, de paagældendes Fødeby ikke nævnt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *