5. marts 1915. “Sønderjyske kvinder, der gør Mands Gerning.”

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Sønderjydske Kvinder, der gør Mands Gerning

„Hejmdal“ skriver:

Paa et Par Ejendomme i Øster Løgum Sogn har man i den senere Tid set Konen læsse Gødning, det ene Sted sammen med Manden, det andet Sted gør Konen Arbejdet alene, medens Manden kørte og Pigen spredte.Læs videre

4. marts 1915. Peter Østergård på patrulje i ingenmandsland

Peter Østergård fra Stursbøl i Oksenvad Sogn gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 på Vestfronten. Vi har fulgt hans bror, Jeppe, fra krigens begyndelse og indtil han faldt på østfronten den 26. oktober 1914; og vi følger nu Peter, der blev indkaldt kort efter broderens død.

I Skyttegraven d. 4. Marts 1915.

Her bliver vejret stadig mere mildt, og man fryder sig rigtig, når man nu på vagten kan gå og sole sig en hel time.Læs videre

3. marts 1915. Peter Østergård: “Vi bliver nogle hele muldvarper her, jo dybere vi kan komme ned, desto sikrere er vi!”

Peter Østergård fra Stursbøl i Oksenvad Sogn gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 på Vestfronten. Vi har fulgt hans bror, Jeppe, fra krigens begyndelse og indtil han faldt på østfronten den 26. oktober 1914; og vi følger nu Peter, der blev indkaldt kort efter broderens død.

Brev fra Peter Østergårds til hans søster 3. marts 1915:

Ja, sidst jeg skrev til dig, var vi jo nået til Cuy, og da du nu er nået så vidt, er det vist bedst, at du også får at se, hvordan vi bor herude i skyttegraven.Læs videre

2. marts 1915. Fangelejr ved Jaruplund, rationering – og faldne nordslesvigere

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Fangelejr ved Jaruplund

Tirsdag den 23. Februar ankom der til Jaruplund sydfor Flensborg ca. 1000 Krigsfanger, der indkvarteredes i de dér opførte store Barakker. Fan­gerne, hvoraf der baade findes Bel­giere, Franskmænd, Englændere og Russere i yderst forskellig Mundering, skal beskæftiges ved Kultiveringsarbejder i de store Moser mellem Jaruplund, Sankelmark, Barderup og Veding.Læs videre

2. marts 1915. “Den rene belejringskrig …”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86) på Vestfronten.

Lassigny den 2. marts 1915

Kære alle sammen!

Mange tak for det brev, faster, og blomsterne – ja, påskeliljen skal nok komme til at betyde fred. Jeg har rigtig fået et brev fra dig før, men du må jo ikke have fået mit svar derpå; enkelte breve kan nok gå tabt i tider, hvor der er større troppeforskydninger; men det er kun yderst få; postvæsenet funktionerer uhyre præcis.Læs videre

1. marts 1915. SMS Dresden: “Vi saa stadigvæk ikke saa meget som et Glimt af en Englænder”

Christian Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der som det eneste tyske skibe var undsluppet søslaget ved Falklandsøerne den 8. december 1914. Siden da havde skibet skjult sig i den store skærgård ved Sydamerikas sydspids, men i februar 1915 blev skjulestedet opdaget og det måtte bryde op og genoptage sin kapertogt mod engelske og franske skibe.… Læs videre

28. februar 1915. “Sådan er krigen jo …”

Paa Lasaret i Rusland.

I… I Rusland, den 28. Februar 1915.

Kære Kone og Børn!

Nu er det atter nogenlunde med højre Haand. Den venstre er endnu i Bind, men vil forhaabentlig ogsaa komme sig, og saa er jeg igen godt kørende. Særlig naar man betragter saa mangen Kammerats Skæbne, maa man være fuldkommen tilfreds. Mit gamle Kompagni, der ogsaa ligger her i Stilling, har haft Tab.Læs videre

27. februar 1915. Pastor Fischer fra Højrup død af sine sår

Fra Regimentshistorien: “Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 i Verdenskrigen:

Februar bragte mildere vejr og mere tørke. Forsyningstjenesten og reserveformationernes arbejde blev bedre organiseret. Udbygningen af stillingen gjorde bedre fremskridt end i januar. Frem for alt overvandt man nogenlunde mudderplagen. Artilleriilden tog ganske vist til i styrke, idet den nu også greb over i det højre regimentsafsnit. Den fortræffelige løjtnant pastor Fischer blev offer for den, da han under et kraftigt ildoverfald inspicerede sine poster.Læs videre

26. februar 1915. Byer, der provianterer: 3 tons røget flæsk til Tønder

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Byer, der provianterer

Tønder By har ifølge “Tondernsche Zeitung” købt 3000 kg røget Flæsk og 460 Skinker samt 10,000 kg Ris og 3 Vognladninger Kartofler. Denne Pro­viant opmagasinerer Byen, saaledes at den kan holde sig i Sommer.Læs videre

25. februar 1915 – Iver Henningsen: “Vi får intet at vide”

Iver Henningsen gjorde gennem det meste af 1915 tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60, der var tilknyttet 80. Reserve-Division på den nordlige del af Østfronten.

Tegningen af landsbyen Krytlakka af Iver Henningsen 1915.
Tegningen af landsbyen Krytlaka af Iver Henningsen 1915.

“Krylatka, 25. februar 1915

Til I kære hjemme!

Så er vi komne så vidt. Hvor længe det varer, ved vi ikke. Vi er jo et farende folk og kan hver øjeblik få marchordre.Læs videre

24. februar 1915. Fangelejren ved Tinglev, grisejagt og andre nyheder fra Sønderjylland

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Fangelejren ved Tinglev

I Lørdags Eftermiddags Klokken 5,30 ankom ifølge „ Flensborg Avis“ der til Tinglev et Vagtkommando fra Gü­strow med 1000 Krigsfanger, Fransk-mænd, Belgiere og Englændere. Der var nogle Befalingsmænd iblandt, som oversætter Befalingerne til Fangerne.Læs videre

24. februar 1915. Hans Petersen drømmer om hjemmet

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 24. Februar 1915. Vi var nu kommen til Blérancourdelle, hvor vi skulde have 5 Dages Ro.

Vi laa i en Stue, der sidst havde været benyttet til Faaresti. Da vi kom dertil, var den fuld af Faaregødning, saa vi havde et lille Arbejde at gøre, før vi kunde tage Stuen i Besiddelse.Læs videre

23. februar 1915. Nyt fra Peter Østergård: Beskrivelse af Noyon og Cuy

Peter Østergård fra Stursbøl i Oksenvad Sogn gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 på Vestfronten. Vi har fulgt hans bror, Jeppe, fra krigens begyndelse og indtil han faldt på østfronten den 26. oktober 1914; og vi følger nu Peter, der blev indkaldt kort efter broderens død.

Cuy d. 23. Februar 1915.

Naa, lille søster, hvad skal jeg ellers fortælle dig idag.Læs videre

23. februar 1915 – Iver Henningsen: “på eventyr”

Iver Henningsen gjorde gennem det meste af 1915 tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60, der var tilknyttet 80. Reserve-Division på den nordlige del af Østfronten.

Iver Henningsen, Haderslev, i fuld uniform før afmarchen til fronten i begyndelsen af 1915.
Iver Henningsen, Haderslev, i fuld uniform før afmarchen til fronten i begyndelsen af 1915.

Klokken 1/2 8 den 23. gennem Rajgrod til Augustow, en stor by men i den grad overfyldt af militær, at hestene stod i stuerne og betragtede gennem de ituslåede vinduer det brogede virvar på gaden.… Læs videre

23. februar 1915. “Det er da løgn, Tømmermand!” Med Christian den X. og dronning Alexandrine om bord

Nis Kock var besætningsmedlem på en blokadebryder, der skulle sejle våben og ammunition til tysk Østafrika

Den næste Morgen laa Nordsøen udbredt omkring os uden et eneste Skib, ja, uden saa meget som en Røgsøjle i Horisonten. Vejret var stille og glædeligt usigtbart, og det maatte jo forbedre vort Chancer, hvis vi havde nogen.

Nu kunde jeg se, hvad det var, Matroserne og Tømmermanden havde haft saa travlt med om Natten.Læs videre

22. februar 1915 – Iver Henningsen: “Et hurra for vor fører Hindenburg”

Iver Henningsen gjorde gennem det meste af 1915 tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60, der var tilknyttet 80. Reserve-Division på den nordlige del af Østfronten.

Iver Henningsen, Haderslev, i fuld uniform før afmarchen til fronten i begyndelsen af 1915.
Iver Henningsen, Haderslev, i fuld uniform før afmarchen til fronten i begyndelsen af 1915.

“Den 22. afmarch kl. 9. I Prostken passerede vi grænsen. Prostken er en stor by, hvor grænsen går lige gennem.Læs videre

22. februar 1915. Anholdte danskere atter løsladt

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Grosserer I. C. Clausen af Kolding løsladt af Haderslev Arrest

Grosserer I. C. Clausen, Indehaver af Tarmsliberiet i Kolding, blev som bekendt Søndag den 7de Februar paa Hjemrejse fra Hamborg, anholdt i Som­mersted og Dagen efter indsat i Arre­sten i Haderslev.Læs videre

21. februar 1915. Feltpost fra Frits Clausen: “Da Russerne blev drevet ud af Østpreussen”

Den senere så kendte Frits Clausen var netop ankommet til fronten som sygebærer.

Rusland, i Februar 1915.

Kære Mor og Tante!

Saa vil jeg endnu fortælle lidt om Slagene, vi har haft Del i. Det første større, vi var med i, var ved Doygallen ved Bialla. Der mistede vort Kompagni 4 Døde og over 30 Saarede.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918