Tag-arkiv: ægkort

6. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: hvad man spiser til brød..

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Æg

skal nu haves paa kort. Der kan foreløbig faas udleveret i tiden fra 1. til 21. oktober i alt to æg for hver person.

Sessionerne i Aabenraa

Den 3. session i aar i Aabenraa udskrivningsdistrikt finder sted den 12., 13., 14.  og 16. oktober om formiddagen kl. 8 i teatret i Aabenraa.

Hvad man spiser til brød i Flensborg

I Flensburger Norddeutsche Zeitung skrives bl.a.: Mangen en spørger: hvad skal man spise til brød? til ære for alle flensborgere antager bladet, at man har vænnet sig af med at spise smør paa brød og i stedet for anvender den smule fedt og smør, der kan faas, i køkkenet. Pølse og kød paa brød er ogsaa dyre og sjældne. Ja endog marmelade bliver knap. Bladet foreslaar til afveksling et raad, der er godt i krigstid og ligeledes har staaet sin prøve i fredstid, nemlig: man taget et stykke tørt brød i den ene og et æble i den anden haand, og saa tager man en mundfuld brød og dertil en mundfuld æble. Derefter tygger man det grundigt. Det smager ikke blot udmærket, men bekommer én ogsaa særdeles godt. Ingen vil savne smørret, og der er den fordel derved, at man godt kan spise sure æbler til brødet. Naar man tygger det godt, mærkes styren ikke saa meget. Man kan ogsaa tage andre frugter end æbler. Det er endog sundere med raa frugt end med marmelade.

 

Faldne

I tabslisten meddeles, at Mathias Hansen fra Sønder-Hostrup, Johan Hansen fra Rendbjerg, Behrend Petersen fra Sønderhav, Hans Skelgaard fra Sottrupskov, Christian Thomsen fra Hong Kong, Thomas Bertelsen fra Bjerndrup i Aabenraa amt, Jes Budde fra Hørlyk, Jens Thuesen fra Stevelt, Hans Clausen fra Hjerndrup og Hans Jacobsen fra lille Mommark er faldne.

Johannes Dominikussen fra Nordborg er den 21. september død paa et feltlazaret i Frankrig, 38 aar gl.

Jens Sørensen fra Gøtterup, der tidligere har været meldt savnet, er død.

 

Saarede

I tabslisten meddeles, at Christian Jessen fra Skovbølgaard er haardt saaret og savnet.

I de sidste tabslister meddeles, at Mathias Lorentzen fra Store Nustrup, Andreas Jessen fra Skovbøl i Aabenraa amt, Eduard Ludvig i Haderslev, Klaus Brodersen fra Grønnebæk, Simon Callø fra Hoptrup, og Mathias Petersen fra Nybøl i Sundeved er haardt saarede.

Henry Rasmussen fra Sønderborg opføres som saaret og Jørgen Hansen fra Lambjerglund opføres som saaret den 5. oktober 1914.

Fangevogter W. Lorenzen i Nordborg har hørt fra deres søn , at han er sund og ved godt mod; han er altsaa ikke saaret.

30. september 1916 – Ribe Stiftstidende: nye indkaldelser

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Omfattende nye indkaldelser?

Der vil i nær fremtid blive foranstaltet afholdt sessioner, til hvilke skal møde ikke blot alle 18-aarige, der hidtil undgaaet at blive udskrevet og er sat over i Landstormen, og de ved tidligere sessioner som garnisons- eller arbejdsduelige betegnede værnepligtige, men ogsaa alle værnepligtige, der er født i tiden mellem 1897 og 1869 og hidtil er stillede tilbage som følge af legemsfejl samt endelig alle værnepligtige, der er født den 8. september 1870 eller senere og som tidligere er bleven betegnet som varigt uduelige, varigt garnisonsuduelige, varigt felt- og garnisonsuduelige og varigt fuldt invalide!

 

Fedtkort og ægkort

indføres fra 1.okt. d. A.

 

Telefoneringen,

der har været underkastet stærk indskrænkning, er nu i almindelighed tilladt indenfor de lokale omraader, i byerne f.eks. indenfor bygrænsernes omraade.

 

Belgiske æbler

indføres nu i Tyskland i vid udstrækning. I mandags ankom den første vognladning til byen Slesvig, der venter en ny vognladning i disse dage, De sælges i portioner paa 10 pund.

 

Faldne

Købmand Chr. Jessen, søn af snedkermester J. Jessen i Barsmark ved Løjtkirkeby, nævnes som falden paa Vestfronten.

Jacob Jacobsen fra Blansskov i Sundeved er falden, 23 aar gl.

Arbejdsmand Nis Outzen fra Rougstrup i Moltrup sogn er falden, 33 aar gl. Han efterlader hustru og tre smaa børn.

I tabslisten meddeles, at Eduard Wilke fra Nordborg og Julius Braasch fra Sønderborg er faldne.

Hans S. Hansen og hustru i Rejsby-Ballum har modtaget efterretning om, at deres søn Martin er falden, 23 aar gl.

Gaardejer Peter Jørgensen og hustru i Pøl ved Nordborg har faaet meddelelse om, at deres ældste søn Peter, 22 aar gl., er død paa et lazaret. En anden af deres sønner er savnet.

H. Jelschen og hustru i Lundsbæk ved Vojens har modtaget efterretning om, at deres yngste søn Behrend er død af sine saar.

 

Saarede

Arbejdsmand Hans Petersen i Aabenraa er bleven saaret i venstre haand og kommen paa et lazaret i Slesvig.

Landmand C. Sievertsen paa Gaardeby Mark har modtaget budskab om, at hans plejesøn Peter Jacobsen er saaret.

Murermester Christiansen i Kravlund har faaet meddelelse om, at hans søn H. Christiansen er bleven saaret paa begge hænder. Han ligger paa lazaret i Frankrig.

I tabslisten meddeles, at Peter Clausen fra Ullerup og Lorenz Lorenzen fra Gaaskær er haardt saarede.

 

I fangenskab

Skipper Jes Maags søn fra Løjtkirkeby er saaret og i fransk fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Nis Jacobsen fra Jægerup Mark er i  fangenskab.

 

Savende

Agent Meien, Aabenraa savnes.

Hvem kan give oplysning om gaardejer Rasmus Heisel fra Alslev ved Jordkær, der har været savnet siden den 31. august efter en fægtning ved Tonstobaby; der foreligger mulighed for, at han er i fangenskab.

Landmand Overbecks hustru i Haderslev har faaet meddelelse om, at hendes mand savnes.