7. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: langs grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Langs grænsen

Som tidligere omtalt blev al trafik ad landevje over grænsen spærret efter den 30. septbr. og henvist til banerne over Vamdrup-Vojens og Vedsted-Hvidding; der er dog gjort en undtagelse med landevejen over Frederikshøj, der holdes aaben indtil videre. Ved Hømlund er der i stedet for det hidtidige pigtraadshegn anbragt en bom over vejen, og denne er derefter gravet igennem bag bommen. Slusen over Gjelsaa lige nord for Gjelsbro er bleven spærret med pigtraad, og ved Foldingbro er broen over Foldingaa bleven spærret med pigtraad under broen, og pigtraad er ligeledes trukket langs aaens bred. Umiddelbart syd for Kjær mølles toldsted er der for nogle dage siden trukket 5 rækker pigtraad, der imidlertid siges at skulle tages bort igen i de nærmeste dage.

 

Faldne

 Enke Margrethe Schmidt, født Straadt, i Aabøl ved Toftlund har modtaget budskab om, at hendes søn Eilhardt er falden, 22 aar gl.

Christen Schmidt, søn af Hans J. Schmidt i Lebøl paa Als er falden, 23 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Jens Tychsen fra Broager, Søren Hansen fra 2. i Sommersted skov, Eilhardt Schmidt fra Spandet, Otto Hansen fra Bovrup, Mathias Dinsen fra Skodborg og Jørgen Schmidt fra Haderslev er faldne, at Niels Klindt fra Aabøl og Peter Jørgensen fra Hokkerup er døde af deres saar og at Johan Beck fra Bovrup er død.

 

Saarede

Seminarist Broder Boysen, søn af lærerenke B. i Haderslev, ligger paa lazaret i Charlottenburg.

I tabslisten meddeles, at Claus Wrang fra Stolbro, Christian Schmidt fra Røllum, Marius Kaufmann fra Sønderborg, Niels Bendix fra Lintrup, og Claus Høj fra Notmark er haardt saarede: at Martin Boss fra Haderslev er bleven saaret den 16. august 1915 og at Emil Kirste fra Haderslev er bleven saaret den 15. august 1915.

 

I fangenskab

Møllers enke i Bøgehoved paa Als har fra sin søn faaet meddelelse om, at han sammen med 10 andre nordslesvigere er i fransk fangenskab.

Landmand Johannes Degn fra Errigsted ved Haderslev er i fransk fangenskab.

 

Savnede

Savnede er: Chr. Colmorn fra Aabenraa, Chr. Fogt, søn af landmand Fogt i Vestermark, Peder Petersen. eneste søn af Petersens enke i Damkobbel og Jens Thomsen i Kongshoved.

I tabslisten meddeles, at Peter Detlefsen fra Tiset Mark og at Jens Hansen-Christensen fra Skodborg, er savnede.

 

Forfremmelse

Ingvert Dam, søn af gaardejer Dam i Kastrup ved Gram, er fra underofficer bleven forfremmet til vice-feldwebel.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *