30. december 1918. Ernst Christiansen: “Kun Danevirke-Linjen tilfredsstiller min Retsfølelse”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis kom hjem fra krigen de 10. december 1918. Han var oprørt over Vælgerforeningens beslutning om en afstemningsgrænse nord om Flensborg og satte sig derfor straks i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke.

Efter et Par Dages Besøg hos Peter Grau med ham til Vælgerforeningsmøde i Aabenraa. Hilst paa gamle Venner. Langt og trættende Møde i det gamle tilrøgede Lokale paa “Folkehjem”.

I mit første Indlæg efter min Hjemkomst, nævner jeg de to Muligheder, at de allierede eller Danmark sætter Grænsen. Kun Danevirke-Linjen tilfredsstiller min Retsfølelse. En Afstemnmg nu byder os et uretfærdigt Grundlag. Vil ikke nu arbejde paa at kuldkaste det givne Grundlag og derved skabe indre Strid; men vi maa kunne samles om at bygge videre i Enighed: Ingen ny Uret mod vort eget Folk hvor det har lidt mest Uret. Saa betryggende Former for en fri Viljes tilkendegivelse som muligt. Ikke skære fra gammel dansk Folkegrund paa Forhaand.

Besættelse i Forvejen og Frihed til at arbejde. Distriktsvis Afstemning i hele Slesvig med geografisk Afrunding. Advocat Ravn paataler de tyske Overgreb og danske radikale Blades Holdning. Flensborg er blevet tysk af økonomiske Grunde. Derfor har jeg-fremført dem. Kloppenborg glæder sig over Røsterne fra Mellemslesvig.

H. P. Hanssen: Der kan foretages en Afgørelse efter Folkenes Selvbestemmelsesret uden en Afstemning: Elsass-Lotring’erne faar næppe Afstemning.

Taleren maler sort med Hensyn til Angel; der skal overtages
500 Millioner Gæld.

Resultat af Mødet over Forventning. Svenssons Resolution om Mellemslesvig vedtages. Det første Skridt.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *