28. august 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Senest ændret den 23. december 2016 10:38

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Afdøde gæstgiver Johan Johansens enke i Bovrup ved Varnæs har faaet meddelelse om, at hendes søn Hinrich er falden den 20. august ved Vestfronten, 28 aar gl.

Hans Uldals hustru i Mastrup i Hoptrup sogn har modtaget efterretning om, at hendes mand er falden under den sidste tids haarde kampe. Hustruen sidder nu ene tilbage med fire smaa børn.

I tabslisten meddeles, at Ernst Weber fra Graasten og Karl Kanne fra Bodum er faldne.

Arbejdsmand Chr. Rasmussen i Haderslev har faaet budskab om, at hans søn Iver er død 17. august paa et feltlazaret. En ældre, gift søn er falden den 29. februar i aar, mens en tredje søn er bleven hjemsendt som invalid og arbejdsudygtig. En fjerde søn gør endnu tjeneste ved hæren.

I tabslisten meddeles, at Christian Callesen fra Aabenraa er død af sine saar og at Simon Simonsen fra Terp i Haderslev amt er død ved et ulykkestilfælde.

 

Saarede

Kontorist Niels Nissen fra Haderslev(Dannevirkes kontor)er bleven saaret ved Østfronten og ført til et lazaret i Tyskland.

I tabslisten meddeles, at Nis Paulsen fra Tyrstrup er haardt saaret.

 

Savnede

Hans Duus fra Lysabildskov, Johannes Ravn fra Vilstrup og Jørgen Jørgensen fra Dyndved er savnede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *