30. juli 1915. LIR84 – ”NAREW-BOHR SLAGET”

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division, som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

1915-07-30 LIR84 Der Weltkrieg 1914-18 Narew-Front

Efter Vinterslaget i Masurien i februar 1915 var der faldet ro over fronten og man forberedte sig på stillingskrig, da man stod overfor en lang større modstander. Men hen over sommeren var man klar til en ny offensiv og den 13. juli indledte tyskerne slaget ved floderne Narew-Bohr. 1. Landwehr-Division lå lige nord for Lomza.

I hærledelsen var der stor uenighed om, hvor på nordfronten dette angreb skulle indsættes. Oberbefehlshaber Ost foreslog angreb af 10. armee mod Kowno, samt forsat angreb i Kurland nord for Njemen floden. Men den øverste hærledelse besluttede sig for angreb af Armee von Gallwitz mod Ostralenka. Angrebsmålet ændrede Oberbefehlshaber Ost senere til Rozan og Pultusk mere vest på, mens 8. Armee skulle støtte Armee Gallwitz venstre flanke.

Som det fremgår af Skizze 19: ”Das russische Stellungssystem an der Narew-Front am 13. Juli 1915 nach deutscher Auffassung“ (Kilde: Der Weltkrieg 1914-1918 bn. VIII) havde russerne et forgrenet og dybt nedgravet forsvarssystem, som var forbundet til hinanden. Der var tale om to forskellige forsvarssystemer: Det forreste bestod af 3 stillinger, hvor det trejde lå ca. 3 km bag ved det forreste. I mitten var byen Przasnysz bygget op som en fæstning. Bagved lå det andet stillingssystem i linien Ciechanow – Krasnosielc.

På de to første dage var Armee Gallwitz rykket 10-15 km fremad og taget 7100 russiske soldater til fange. Tab af mandskab løb sig op på 2.600 mand. Da man den 18. juli havde brudt igennem russernes månedslange opbyggede forsvarsstillinger på en strækning på 30 km havde man på 6 taget 24.000 til fange, mens tabet af egne var steget til 20.000. Det næste mål var Narew floden, som man de fleste steder også på 8. armees højre fløj nåede den 19. juli. Men her mødte man hård modstand fra nye friske russiske tropper. Den 24. juli efter 11 dages kamp lykkedes det endelig at indtage Pultusk og Rozan og bryde gennem Narew-linjen. 37.000 til fange tagende soldater, men begrænset krigsmateriel, som russerne havde nået at tage med sig.

Men på den anden side af floden Narew mødte man hård modstand af fornyede og friske russiske styrker, som med artilleri ødelagde og besværlig gjorde bygningen af nye brobygninger. Dette forsinkede de tyske styrkers overgang af floden, og heftig regn, tilstoppede veje og længere transport vej af forplejning og amunition gjorde at man ikke kunne besvare russernes beskydning og kostede store tab af mandskab.

Som støtte for 8. armee til at komme over floden nordøst for Ostrolenka fik de tilført 58. Infanteri Division den 26. juli. Natten til den 28. juli lykkedes 8. armees 75. Reserve Division under heftig beskydning at bygge bro og kommer over floden ved Szkwa mundingen. Men de kunne ikke komme videre, og som det hed i Krigsdagsbogen, ”at de efter de enorme anstrengelser var ved slutningen af deres kræfter”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *