24. juli 1915 – Nicolai Kraach: “Livet her ude i Skyttegraven”

Nicolai Kraack kom fra Flovt på Haderslev Næs. Han blev indkaldt i slutningen af marts 1915 og uddannet i Flensborg. Sidst i juni afgik han til vestfronten, hvor han blev tildelt Infanterie-Regiment nr. 85, der lå ved Moulin-sous-Touvent. I begyndelsen af  juli kom han ud i skyttegravene.

Lørdag Frankrig d. 24/7 15.

I Kære i Hjemmet.
Har i Gaar og i Dag modtaget 3 Breve og takker for dem. 1 fra Jer fra Haderslev ved Onkel Knuds og 1 fra Søster Cathrine og 1 fra Jens Thuesen; han er i Dag rejst til Lokestedt, skriver han.

Igaar Aftes blev jeg kaldt hen til vor Kompagnifører, jeg laa og sov da der blev kaldt; men jeg sover helt let, saa jeg var ude af Understanden med det samme; Tøjet og Støvlerne har man jo altid paa her. Undervejs hen af Skyttegraven til den Understand [h]vor vor Leutnant bor, spurgte ham som førte mig, om jeg havde rakt Orlov ind, jeg svarede jo. Da jeg kom derhen og melte mig paa Stedet, sagde Leutnanten at der var indrakt Orlov for mig; men den var ikke Stemplet; derfor gav han mig den med den Anmodning om at sende den Hjem og lade den Stemple, enten af Amtsforstanderen eller Kommuneforstanderen og saa at sende den til Ham igjen. Altsaa vist paa samme Adr som før. Altsaa sender jeg den i et Brev hjem i Dag den 24/4.

Nu vil jeg fortælle Eder lidt [h]vordann vi lever Livet her ude i Skyttegraven. Hvi har om Dagen 2 Timer Vagt og om Natten 2½ Time; om Dagen staar vi i en saakaldt Beobachtungsstand, der er et Spejl at see i, der staar kun 1 Mand af vor Gruppe af Gangen, i [h]ver Gruppe er 9 Mand. og om Natten staar vi 3 Mand af Gangen udenfor paa en saakaldt Triverse og kugger oven over Skyttegravskanten; see Skyttegr. er jo temmelig dyb saa vi skal jo et paar Trappetrin op, derfor kaldes det Triverse. Den øvrig Tid forgaar saaledes, den som ikke har Vagt sover til Kl. 9 om Formd. drikker Kaffe, ogsaa fra 10-12 Skandsearbejde spiser Middagsmad, som for det meste bestaar af store Bønner eller Ærter med en lille humpel ikke rigtig kogt Kød eller Brusk; fra 2-4 skandse [gravning/red.] og i Dag blev der fastsat at vi ogsaa skulde skandse fra 5-6 og om Natten fra 11½ -2 skandse vi ogsaa; det vil sige det gaar afveksling med 3 Hold i ver Gruppe 1 Hold af Gangen.

Nu tænker jeg I forstaa det omtrent [h]vordann. Søster Cathrine vilde gerne vide det. Den øvrige Tid ligger eller sidder vi inde i vor Understand og Læser, skriver, sover eller padsiarer som vi nu synes be[d]st. Det kan ogsaa nok give extra Arbejde, som hente Træ i Moulin eller Miner eller saadan noget eller hente Kantin[e]sager. Man kan saamænd ikke klage over for megen Ro; har man ikke andet kan man see om man kan fange en Lus eller Flere.

Si[d]ste Nat var det saare roligt, der blev næsten ikke løsnet et eneste Skud i de 2½ Time jeg stod, og det var fra 2-4½, da begyndte det at lyse af Dag, saa man kunde tydelig see vor Østen er. Vi staar med Ansigtet omtrent mod Vest ellers Sydvest. Om Formd. har vi ogsaa Geværrengøring. Forleden Dag da vi var ved dette Arbejde kunde vi tydelig høre at Franskmanden havde Musik i deres Skyttegrav; om det nu var Morgenandagt eller vad det betød det ved jeg ikke. Saa længe det er saa roligt her, er der jo ingen Nød, kun bør man passe paa for de skitte Miner og Artilleriild, som de skyder med saadann i Stødvis. Der bliver alligevel nogle saarede af og til forleden Nat, blev der en saaret tæt ved os af en Granat og i Gaareftermd. jeg var i Moulin efter Miner kom de bærende med 2 Mand, men de er altid tilhyllet, saa man ikke kan see enten de er døde eller saarede. Naar man staar paa Vagt og der kommer Miner flyvende maa vi nok springe ned i understanden. Men det er sjældent man kommer saa langt, for naar man hører de bli[v]er afskud[t]e, er de straks der; men dukker sig saa langt ned som muligt, gør man jo altid; naar man saa rejser sig op igjen kan man rigtig see vor det ryger efter den.

Vil I ikke ogsaa lade Søster Cathrine læse det, for saa sparer jeg jo at skriver et til i Dag. Papiret er for Tiden ogsaa lidt knap. Søster sender altid en Ark og en konvolut med, det er i Grunden praktisk, takker hende derfor. Sieg til hende, at hendes Tid er optaget, det ved jeg og hendes Øjne er ikke gode, saa hun maa nok spare lidt paa skrivningen til mig, jeg er rigtig godt tilfreds med lidt mindre. Jeg faar med Post af alle dem i min Nærhed.

Her i min Understand er vi tre Mand 1 Tysk og 2 Danskere. Heide og 2 til ligger i en ved siden af. – Det er da ogsaa kedligt med den lille Jørgen? Hvorledes ellers ere I alle sunde og og har I Hjem[m]e ikke faaet et Brev i [h]vorom jeg bad om et Photografi af mig selv? ellers er det gaaet tapt, for jeg skrev det straks, da vi var kom i Reserve i Kamolin. Jeg synes I maa da faa en Del post fra mig ogsaa, jeg modtager mange fra Jer. og Pakker har jeg ogsaa takket for mener jeg. Søster skriver at I ikke har hørt om jeg har modtaget Pakkerne; men Brevene ere ikke lige længe undervejs for Søsters Brev jeg modtog i Dag er skreven Mandag og afsendt Tirsdag og i Dag har vi Lørdag. Men haaber at I modtager alt og at I har det godt. Glæder mig ogsaa at see en Hilsen fra Pein. Og alle dem som er paa Anonsen har jeg ligget sammen med og kender dem. Kun 1 ikke
Nu til Slut de kærligste Hilsner fra Eders Nico.

Hils Alle i Hjemmet for ikke at nogen skal glemmes. Jeg satte mig op af mit sæde, men man kan ikke rigtig staa opret herinde i vor Bude. Man bliver helt stiv af at sidde og min Ende er heller ikke saa god igjen, jeg har en Byl[d] paa den igen. Ellers er alting godt. Det er godt grovt, [h]vor de nu skyder, Minerne slaar ned tæt ved og Buden ryster.

(Brev i privateje, kopi i Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *