29. juli 1915 – Flensborg Avis: Carstensen fra Tønder taget til fange efter hjemkomst fra Amerika

 

Frigivet krigsfange. Anton Carstensen af Tønder, tidligere ejer af gården Dyrhus, som ved krigens begyndelse for et år siden blev tagen til fange på et skib på hjemrejsen fra Amerika, er nu vendt tilbage fra fangenskabet i Frankrig. Carstensen havde det mærkelige uheld, at en ven, som han ville besøge i Amerika, samtidig var rejst til Europa for at besøge ham, og på hjemrejsen faldt han så i hænderne på franskmændene.

 I den 286. tabsliste meddeles, at Johan Boisen af Ladegaard, der stod ved 84. infanteriregiment og hidtil stod opført som falden, ikke er falden, men befinder sig ved Forstærkningsbataillonen.

 

Faldne

Emil Schmidt, der var indehaver af en begravelsesforretning på Holmen i Flensborg, er falden den 24. juli på den vestlige krigsskueplads, 33 år gammel. Schmidt deltog i krigen som gefreiter i Landeværnet.

August Jessen, en søn af ejeren af Hotel Union i Nikolajgade, er falden den 17. juli under et stormangreb på den østlige krigsskueplads. Han blev kun 19 år gammel.

Den nyeste tabsliste nævner Hans Bartelsen af Flensborg blandt de faldne.

Den 41. marine-tabsliste meddeler, at fændrik Vilhelm Nissen af Flensborg er død.

Den unge købmand Laust Sørensen i Tønder er falden den 20. juli i Præsteskoven i Frankrig, dræbt på stedet af en granat. Han efterlader enke med to småbørn.

Tabslisten nævner, at Kristoffer Abild af Højer og Johan Christensen af Rantrup er falden.

Tabslisten meddeler, at Underofficer Maks Schwarzer af Sønderborg er falden og Peter Jørgensen af Almsted falden.

Efter kammeraters udsagn skal arbejdsmand Nis Jessen fra Kliplev, som i nogen tid har været savnet, være falden. En kammerat, der blev såret samtidig, har skrevet, at Nis Jessen fra Kliplev, som var død, lå oven på ham. Hans kone har, så vidt vides, endnu ikke fået officiel meddelelse om hans død.

Arbejdsmand Søren Beck i Flovt, Øsby sogn, skal, efter hvad hans kammerat og nabo har meddelt hans hustru i tirsdags, være falden i Rusland. Ligeledes er Mads N. Boysen fra Raad falden den 16. juli i Rusland. Han var ugift og blev 33 år. En sørgegudstjeneste agtes afholdt i Øsby kirke onsdagen den 4. august.

Werner Frölich, eneste barn af lærer Frits Frølich og hustru i Haderslev er falden under stormen på et brohoved den 17. juli.

 

Sårede

Tabslisten nævner, at Laust Ottsen af Norhus er hårdt såret.

Tabslisten meddeler, at Holger Karberg af Augustenborg er hårdt såret.

Lærer Bruhn af Draved er bleven såret under et stormangreb i Frankrig den 13. juli og ligger nu på et lazaret i Anspach. Han har fået en granatsplint i venstre overarm og er desuden bleven såret i højre lår.

Landeværnsmændene Peter Sandvej fra Holm og Jens Thomsen fra Lyshøjgaard på Als, som siden krigens begyndelse har været med i Russisk-Polen og Galicien ved samme kompagni, ligger nu begge på et lazaret i Schlesien. Sandvej er let såret af en kugle; Thomsen lider af reumatisme.

Ifølge tabslisten er Peter Clausen af Kværs Mark og Chr. Hansen I af Varnæs hårdt sårede. De stod ved 60. infanteriregiment.

I den 284. tabsliste meddeles, at Jørgen Krab af Magstrup og Hans Branderup af Gøtterup hårdt sårede.

 

Savnede

I den 284. tabsliste meddeles, at Anders Rosenlund af Neder Jerstal og Jesper Madsen af Lert er savnede.

Julius Jørgensen af Neder Aastrup savnet.

 

Forfremmelser og udmærkelser

Jernkorset er blevet tildelt gefreiter Ferdinand Reuter, en søn af afdøde Retstjener Reuter i Flensborg.

Enke Anna Nielsen i Dynt har nu fra sin søn, hvis opholdssted var ubekendt, af hvilken grund moderen havde fået tilsendt Jernkorset, som sønnen havde erhvervet sig, fået meddelelse fra et lazaret mod Øst, hvor han for tiden ligger.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *