24. juli 1915 – Flensborg Avis: Brug for mænd til at få høsten i hus

 

Flensborg Avis meddeler

Ansøgninger om at få mandskaber på orlov til høsten osv. må anføre størrelsen af areal. Antallet af de ønskede folk og orlovens varighed. Ansøgningens nødvendighed skal attesteres af Landråden. Daglønnen er foruden frit ophold og forplejning 1 Mark 50 Penning om dagen. Arbejdsgiveren skal endvidere underskrive en erklæring, hvori han forpligter sig til at forsørge soldater, som under arbejdet mister mindst 10 Procent af deres arbejdsevne, på samme måde, som de ville have krav på, hvis de havde gjort det under selve militærtjenesten.

Forsvunden undervejs. Parcellist Appel Stenger fra Rådager, der siden krigens begyndelse har ligget ved Vestfronten, var forleden hjemme på orlov i 9 dage, og afrejste igen den 14. juli. Nu har imidlertid politiet bragt hans hustru den sørgelige meddelelse, at han ikke er ankommen til sin troppeafdeling.

 

Hilsner fra felten

Fra skyttegraven skrives den 21. juli:

Vi undertegnede sender alle venner og bekendte i vor kære hjemstavn de kærligste hilsner. Vi står alle ved 31. Reserve-infanteriregiment og alle ved eet kompagni: vi er sunde og raske endnu. Hans E. Clausen. Nybøl (Sundved): Hans Philipsen. Bøgeskovskov i Hans Matthiesen, Nørre Hostrup: Iver Iversen, Uge: Hans Hansen, Dybbølsving: Gerhard Hansen, Sønderborg: Peter Thomsen. Iller: Peter Jørgensen, Østerholm ved Elstrup, Als: Leonhard Hartung, Vestermark, Peter Kronheit, Lvsabild, og Th.Friedrichsen, Uge Mark.

Førstelærer Delfs, lederen af drenge-mellemskolen i Flensborg, der siden krigens begyndelse har været indkaldt og har gjort tjeneste blandt vagtmandskabet ved kysterne og fangelejrene, er ifølge, et flensborgsk blad nu vendt tilbage til skoletjenesten og har genoptaget sine forretninger. Hans Fritagelse fra militærtjenesten er sket på grundlag af en almindelig forordning fra Kultusministeren.

 

Faldne

Ifølge indløben efterretning har Herman Münchow af Flensborg fundet døden på krigsskuepladsen. Den 282. tabsliste meddeler, at Kaptajn Erik Dieckmann af Flensborg, der stod ved 263. Reserve-infanteriregiment, er falden. i russisk fangenskab.

Jørgen Paulsen af Harreslevmark er ifølge den sidste tabsliste falden. Han deltog i krigen ved 221. Reserve, Regiments 8. Kompagni.

Tabslisten nævner Albert Hansen af Nibøl blandt de faldne. Han stod ved 215, Reserve-infanteriregiment.

 Død på lazarettet. Landmand Karsten Jensen i Vester Terp har nu fået underretning om, at hans søn Antony den 8. november er død af sine sår på et lazaret i den østprøjsiske by Lyck. Han blev 23 år. Efterretningen kommer så sent, da man ikke bestemt har vidst, hvorfra han var.

Falden mod vest. Antoni Vestergaard af Rådager er i sidste uge falden ved Vestfronten. Hans sørgende moder, der er enke, har modtaget hans ejendele.

Falden, Dr. Anton Hansen af Broager, der deltog i krigen som Overstabslæge i marinen, har fundet døden i Rusland. Dr. Hansen, der var Formand for Krigerforeningen i Broager, vil finde sit sidste! hvilested på kirkegården i Libau.

Den nyeste tabsliste nævner Peter Hansen af Broager blandt de hårdt sårede. Han stod ved 183. Infanteri- regiment.

Ifølge den 282. tabsliste er Karl Springer af Sønderborg, som stod ved 84. Reserve-infanteriregiments 1. Kompagni, død af sine sår.

 

Sårede

Underofficer Johannes Schubert af Aabenraa, der stod ved en Pionerbataillon, er ifølge tabslisten bleven hårdt såret.

 

Forfremmelser og udmærkelser 

Johannes Schubert, en søn af Slagter Schubert i Møllefurten i Aabenraa, har fået Jernkorset og er bleven forfremmet til Underofficer. En anden søn af Schubert fik for nogen tid siden ligeledes Jernkorset.

I fangenskab

Underofficer Fred. Petersen, næstældste søn af direktøren for Efterskolen i Flensborg, er falden i russisk fangenskab. Han havde været meldt som savnet siden den 14. juni. vendt tilbage.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *