26. juli 1915 – Flensborg Avis: Russiske fanger ankommer til Toftlund-egnen for at hjælpe til med høsten

 

Flensborg Avis meddeler

En flaskepost er ifølge Sonderburger Zeitung i lørdags bleven fisket op af havnen i Sønderborg.Sedlen, som fandtes i flasken, indeholder følgende påskrift: Libau 1. 7. 15. De bedste hilsner sender D. Ehlers og M. Lassen.

Russiske fanger. I lørdags formiddags ankom der et ekstratog sydfra med 200—300 russiske fanger, som landmændene i Toftlund-egnen har fået bevilget til hjælp ved høsten. Fangerne blev afleverede ved de forskellige stationer, Toftlund, Stenderup, Gravlund, Højrup og Arnum.

 

Den ottende særliste over soldater, hvis hjemsted ikke er oplyst, er udkommen og kan efterses i bladenes ekspeditioner og på Oplysningskontoret for pårørende af krigsdeltagere på rådhuset. Den indeholder også yderligere oplysninger til særtabslisterne 1—5

 

Faldne

Den 18. juli er Landeværnsmand Gustav Grothe af Flensborg afgået ved døden på feltlazarettet i Miflolcz, 38 år gammel; han var sine forældres eneste søn og støtte. På et kloster ved Rhinen er våbenmester ved 86. füsilierregiments maskingevær-kompagni

Johan Kæhler afgået ved døden som følge af sygdom. Den afdøde, der var indehaver af Jernkorset og af Guld-Fortjenstkorset, efterlader kone og barn.

Jernkorset er for udvist tapperhed på den østlige krigsskueplads blevet tildelt Walter Voss, som for nogen tid siden er falden. Hans moder, enke efter lærer Voss i Flensborg, fik i fredags Jernkorset tilsendt. Walter Voss var eneste søn.

Pludselig død. En søn af forvalter Petersen på Slotfeld i Møgeltønder, som var indkaldt til hæren, er pludselig afgået ved døden på lazarettet Nordorf, hvor han lå i garnison.

Død af sine sår. Den 14. juli er Harm Hansen af Skovlyst bukket under for sine sår på et feltlazaret i Miendryles. For den faldne, der kun blev 23 år gammel, holdes der sørgegudstjeneste søndag den 8. august i Hjortkær kirke.

Sørgelige budskaber. Thomas Øster i Gramskov har nu modtaget den sørgelige meddelelse, at hans søn Jens er gået under med krydseren Blücher den 24. januar. Han blev kun 22 år gammel. Desuden har Øster, som forleden nævnt, mistet en anden søn, Søren Øster, i Frankrig den 3. juli. En sørgegudstjeneste afholdes i Gram kirke fredag den 30. juli.

Falden? Murmester Hans Petersens familie i Mejlby har i den sidste tid fået tilbagesendt breve med påtegnelsen: Falden. Hans Petersen deltog på den vestlige krigsskueplads og var, efter at have været såret, med for anden gang.

 

Sårede

I den sidste tabsliste nævnes Pionererne Richard Rohs og Karl Danielsen af Flensborg som henholdsvis såret og let såret.

På lazaret. Slagtermester Paulsen i Bispegade i Haderslev, som i september blev såret i foden af en shrapnel og siden har ligget på et hospital i Grünewald ved Berlin, er nu kommen på lazarettet i Haderslev.

Tidligere Kontorist Christensen på Slotsvandmøllen i Haderslev, der for tiden deltager i krigen mod øst som Landstormsmand, er ved et ulykkestilfælde bleven såret i foden af en geværkugle. Han ligger på et lazaret bag fronten.

 

Forfremmelser og udmærkelser

Jernkorset er blevet tildelt Landeværnsmand Ingver Petersen, en stedsøn af Joh. Anthonysen i Bestre(?). Petersen har siden krigens begyndelse kæmpet i Belgien.

Matros Frits Greve, der er om bord på en hjælpekrydser, har erhvervet sig Jernkorset.

Marineløjtnant Ernst Hannemann, en svigersøn af Drogist L. Nielsen i Sønderborg, har fået Jernkorset.

Dyrlæge I. P. Schmidt af Aabenraa, der er med på den vestlige krigsskueplads som Stabsveterinær, er bleven forfremmet til Regimentsdyrlæge ved et Feltartilleriregiment.

Lærer Hans Lund en søn af organist Lund i Aabenraa, har for nogle dage siden fået tildelt Jernkorset. Lund står som Løjtnant ved et infanteriregiment på den østlige krigsskueplads.

Gartner A. Jessens søn i Haderslev, som siden krigens begyndelse har stået ved Vestfronten, har erhvervet sig Jernkorset.