20. marts 1915. Chr. Stöckler på vej i chilensk fangenskab

Chr. Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på krydseren SMS Dresden. Efter at have flakket om på havene siden krigens udbrud, mødte skibet sin skæbne den 14. marts 1915, da tre britiske krydsere skød den i sænk, selvom den lå i neutral, chilensk havn. Briterne tog mange af Dresdens besætningsmedlemmer til fange, men Stöckler gemte sig på øen og afventede chilenernes ankomst.

SMS_Dresden_vrag_1

Langt ude saas to store Røghaler som fra Krigsskibe. De styrede lige mod Land, og snart kunde vi skimte Overbygningen og Rigningen af to Krigsskibe, hvoraf det ene lignede Dresden som den ene Draabe Vand den anden. Vort Ophold paa Robinson Crusoes Ø var forbi, og at de to Skibe var chilenske Krydsere, der kom for at hente os.

Indskibningen var allerede i fuld Gang, da vi naaede til Stranden. Et Par Baade var gaaet af Sted, og vi kom straks op i en Baad, der laa ved Strandbredden. Jeg læste Navnet Esmeralda paa Baaden. Den gik som de andre ud til den største af de to Krydsere.

Saa havde vi atter Foden paa et Skibsdæk. Chilenerne modtog os venligt og gæstfrit. Det første, vi fik udleveret, var en stor Bliktallerken, og kort efter kom Kokken og hældte Suppe op til os. Da vi havde spist, fik vi udleveret uldne Tæpper og Tøj. Det var herligt for mig at komme af med de Klude, jeg havde haft paa, og komme i noget godt varmt og rent Sømandstøj.

Kort efter, at vi var blevet indskibet- det var sket meget hurtigt, da vi jo ikke havde andet end, hvad vi gik og stod i – var de chilenske Krydsere lettet, og da vi var færdige med at spise og var blevet omklædte, laa Mas-a-Tierra allerede langt agterude som en Taagebanke.

Beretningen om Chr. Stöcklers færd med SMS Dresden kan læses i Chr. P. Christensen: “Kejserens sidste kaperkrydser.” (1934)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *