Tag-arkiv: Dreslincourt

27. oktober 1914. Regimentets nye stilling

Af Füsilierregiment 86’s historie:

Regimentets nye stilling begyndte på højre fløj i en skov, der kronede Oise-dalens vestlige højder, strakte sig langs med Dreslincourts sydvestrand, løb i sydøstlig retning gennem Oises brede og smukke engdrag og lagde sig foran landsbyen Pimprez med sin venstre fløj op ad Oise og dens ledsagende kanal.

Landskabet var smukt, egnen frugtbar, landsbyerne gjorde et velhavende og komfortabelt indtryk. De tre bataljoners stillinger var ret forskelligartede. Den højre fløj, som I bataljon tog sig af, lå i skoven på bakken ved Dreslincourt.

Bataljonen logerede i en af de store kalkhuler, som hyppigt forekommer på den egn, den sikrede sig ved stærke vagtenheder, der på deres side igen fremskød underofficersposter og dobbeltposter. Forbindelsespatruljer sneg sig gennem den tætte skov inden for vagtpostkæden. Med korte intervaller blev feltvagterne afløst og gik så til ro i hulen. Denne blev særligt om aftenen lyst svagt og spøgelsesagtigt op med hundreder af stearinlys, et ukendt syn for sønnerne af det nordtyske lavland og fuld af sælsom eventyrromantik.

Også skoven var af en egenartet skønhed, stedvis uigennemtrængelig, afbrudt af stejle slugter og lange kedelformede indhug af underjordiske kalkhuler. Et af disse romantiske steder ragede en stor rovfuglerede op, båret af flere natursøjler, som et grotesk tempel fra hedningetiden.

Selve Dreslincourt blev holdt af III bataljon. II bataljon spærrede Oise-dalen bag ved en lille bæk, der flød ud i Oise, og sikrede med sin venstre fløj Pimprez. Her var der fremskudt stærke feltvagtenheder til ledvogterhuset ved banedæmningen på strækningen Noyon-Paris, og det samme i kratskoven umiddelbart ved Oise. Regimentsstaben lå i Chiry.

Franskmanden syntes endnu ikke at have gennemgående skyttegrave.

Han lå om dagen 800-1000 meter borte i Ribécourt, førte om natten feltvagter og poster frem og besatte små stykker skyttegrave.

Regiment 86 015 Moulin indgang til hulen
Regiment 86 ved Moulin: Indgang til kalkhulen.