3. december 1915. Ribe Stiftstidende: Syd for Grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Høje kvægpriser.

Gårdejer P. Hansen og P. Iversen i Sønderborg solgte forleden hver 26 staldstude til en pris af hver 775 henholdsvis 750 mark ved levering til foråret.

Et godt resultat.

En indsamling blandt de mere velstillede i Møgeltønder sogn har indbragt omtrent 12.000 mark til hjælp for de mindrebemidlede i vinterens løb.… Læs videre

3. december 1915. Andreas Bøgen på Østfronten: Hvor er kammeraterne?

Af Allan Otto Wagner

Andr. Bøgen, Vennemose, blev indkaldt i sommeren 1915 og blev efter træning i Slesvig i november transporteret til østfronten.

I Modsætning til hjemme i Sønderjylland, hvor Vinteren endnu ikke havde indfundet sig, havde der her været Frost og Sne; men nu var det Tøvejr. Vejene var plørede, og i Vejlavningerne var der Vandpytter med Isunderlag.Læs videre

2. december 1915. Ribe Stiftstidende: Brændt feltpost og andre nyheder

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Brændte feltpakker.

Overpostdirektionen meddeler, at en bivogn med feltpostpakker er kommen i brand mellem Osnabrück og Münster. Det lykkedes at redde 5/6 af vognens indhold, der bestod af 30.000 feltpakker; der er bleven henved 5.000 pakker ødelagt af ilden.… Læs videre

2. december 1915 – Flensborg Avis: Faldne og sårede m.v.

Ifølge den 393. Tabsliste
er Hans Nielsen Hansen af Ballum, Boy Konstmann af Borrig, Jakob Popp af Løgumkloster Mark og Jes Paulsen af Rens Mark, som hidtil har været savnede, i Fangenskab. Poul Nielsen af Diemersminde, falden og Christian Clausen af Klægsbøl, Haardt saaret.

Død i Rusland.
Karl Madsen og Hustru i Kummerlev har modtaget det  tunge Bud, at deres Søn Jens er død af Lungebetændelse paa  Hovedforbindingspladsen Gr.Læs videre

2. december 1915 – Kresten Andresen: “Hvorfor skal vi føre krig med hinanden?”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter han i foråret var kommet til skade, havde han gjort tjeneste et stykke bag fronten, men i slutningen af november kom han tilbage til frontlinjen.

FRA DAGBOGEN

Lens den 2. december 1915
En morgenstund kom en stor alpejæger op af en sappe ved Lorette.Læs videre

1. december 1915. Nyt fra Ribe Stiftstidende: Faldne, sårede, fangne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Sårede, faldne og fangne

Læs videre

1. december 1915 – Enkefru Røgind: “Jugendwehr”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

1. Decbr. 

Flagning [osv.]. Nu er Kursen paa Kronen her 40, hvad skal det hele dog blive til, Fader mener Ruin, Tyskland kan ikke undgaa sin Skæbne.Læs videre

1. december 1915. Krigsfange i Rusland: Næste stop: Vladivostok.

Landmand Christian Lorensen fra Blansskov på Sundeved gjorde krigstjeneste i Landstormregiment 31. Den 10. september 1915 blev han taget til fange på østfronten. Efter ophold i Smolensk, Moskvar og Boreosowka i Sibirien gik turen nu til Vladivostok.

(… fortsat fra 10. november)

Den 1. December fik vi Ordre til at gøre os færdige og marchere til Banegaarden.Læs videre

30. november 1915 – Kresten Andresen: “Forfærdelig granatild”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter han i foråret var kommet til skade, havde han gjort tjeneste et stykke bag fronten, men i slutningen af november kom han tilbage til frontlinjen.

FRA DAGBOGEN

Lens den 30. november 1915
Forfærdelig granatild. Det bliver jo længere jo værre. De slår ned rundt om huset.Læs videre

29. november 1915 – Thyge Thygesen: “ein Hundsgemeiner”

Thyge Thygesen var landmandssøn fra Stepping og blev indkaldt sidst i december 1914. I foråret 1915 kom han til fronten og blev tildelt Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 36, der i efteråret 1915 blev indsat i Champagne.

Champagnen d. 29. 11. 1915.

Kære Allesammen!
Mange Tak for Eders kære Brev og Pakke. I Dag modtog jeg Flæsket. Jo, lille Mor, Strømperne har jeg også modtaget for længe siden, jeg må jo have glemt at takke for dem.
Læs videre

28. november 1915 – Kresten Andresen: “… granater slog ned til højre og venstre”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter han i foråret var kommet til skade, havde han gjort tjeneste et stykke bag fronten, men i slutningen af november kom han tilbage til frontlinjen.

FRA DAGBOGEN

Lens den 28. november 1915
Forfærdeligt bombardement med svært skyts. Granaterne slår ind rundt om. Mange, mange døde og sårede.
Læs videre

Krigens seneste barn

Satirisk Postkort "Jerntidens seneste barn" (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)
Satirisk Postkort “Jerntidens seneste barn” (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)

Postkortet er en spøgefuld kommentar til den i efteråret 1915 indførte fem-pfennig mønt fremstillet af jern og overtrukket med zink for at forhindre rust. “Der eiserne Zeit” (Jerntiden) blev anvendt som betegnelse for krigen.… Læs videre

27. november 1915 – Kresten Andresen: “…vant til at se al den gru”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter han i foråret var kommet til skade, havde han gjort tjeneste et stykke bag fronten, men i slutningen af november kom han tilbage til frontlinjen.

Brev

Lens den 27. november 1915

Kære forældre!
Mange tak for brevet og pakken. Det var rart med strømperne, og ikke mindst med handskerne, som jeg vil få god brug for, når jeg skal køre.Læs videre

26. november 1915. IR84 ved Moulin: Forholdet til de lokale

Den 10. oktober 1915 var Regiment 84 kommet retur til Moulin-sous-Touvent, hvor det afløste søsterregimentet Füsilierregiment 86. Thormeyer, komp.-fører for 7. komp. reg. 84, fortæller om situationen i efteråret 1915.

Vore folks forhold til indbyggerne var venligt. Vore soldater fandt ingen glæde ved at spille den brutale sejrherre, tvært imod følte de vist mest medlidenhed med indbyggerne, for hvem de hyppige indkvarteringer og den begyndende knaphed på levnedsmidler ikke var et nemt lod.Læs videre

26. november 1915 – Jens Jensen: “… et mål for de unge”

Jens Jensen (1894-1916)

Jens Jensen kom efter at være blevet krigsstudent fra Haderslev Katedralskole i efteråret 1915 til fronten i Belgien.

Terrest, 26/11 1915

Kære moder!
I går aftes modtog jeg 2 pakker fra jer I kære. De gode sko var i den ene og marmelade i den anden. Hav den bedste tak for det. Jeg ved, kære moder, at jeg må komme til dig, hvad der angår mit legemlige behov, men jeg plager dig vel ikke for meget med mine ønsker.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918