10. september 1917. “Ved de allerede Faldnes dyrebare Blod og ved de endnu for vort Fædreland kæmpende Sønners elskede Liv …”

Rigsdagsmand H.P. Hanssen førte under krigen dagbog. I september 1917 var han hjemme i Sønderjylland.

Aabenraa d. 10. September 1917

I en Mængde tyske Byer udfoldes der i denne Tid en meget stærk Propaganda for at faa Folk til at aflægge det saakaldte Guldløfte, der lyder saaledes:

„Ved de allerede Faldnes dyrebare Blod og ved de endnu for vort Fædreland kæmpende Sønners elskede Liv forsikrer og lover jeg paa Ære og Samvittighed, at der ingen Guldpenge findes i min og mine Slægtninges Besiddelse, og at jeg ogsaa senere hen til Krigens Ende vil bringe ethvert Guldstykke, der eventuelt endnu kommer i min Besiddelse, til Omveksling ved de offentlige Kasser.”

Den, der aflægger Guldløftet, skal aflevere en skriftlig Erklæring,
naar han næste Gang afhenter sine Brødmærker. Han vil da faa sit Navn indføjet i „Kommunens Æresbog”, som skal opbevares i Kommunens Arkiv. De, der ikke aflægger Guldløftet, vil derimod faa deres Navne indførte i „den sorte Liste”, som vil blive offentlig bekendtgjort. „Derfor,” hedder det i Opfordringen, som er bleven mig tilsendt, „herut med det sidste Guldstykke, for at De kan underskrive paa ærlig Vis og blive indført i Kommunens Æresbog!”

H.P.  Hanssen: Fra Krigstiden

En tanke om “10. september 1917. “Ved de allerede Faldnes dyrebare Blod og ved de endnu for vort Fædreland kæmpende Sønners elskede Liv …””

 1. Der har flere gange stået om indsamling af guld og om veksling af guldmønter.
  Tysklands behov for penge og værdier for at kunne føre krigen har været umætteligt.
  Fx “Nu, da enhver god Tysker bringer sit Guld til Rigsbanken for at styrke vor Finanskraft”, som der står på
  https://denstorekrig1914-1918.dk/den-27-oktober-1915/

  Men hvad skulle guld egentlig bruges til ? Jeg forestiller mig, at det har været til at købe varer i udlandet. At man har solgt guld (guldbarer) for at få udenlandsk valuta. Bl.a. til køb af mad og heste fra Danmark, og jernmalm fra Sverige.
  Det kunne være interessant at få lidt at vide om krigens finansiering. Herunder om salg af guld til andre landes nationalbanker.

  (I dag har Danmarks Nationalbank 66,5 ton guld, hvoraf størstedelen ligger i Bank of England. Gad vide, hvordan guldbeholdningen havde det under første verdenskrig, og om der kom tysk guld til Danmark).

  – – –
  Apropos guldpenge / guldmønter:
  https://europeana1914-1918.s3.amazonaws.com/attachments/54382/4908.54382.original.pdf
  “Om hændelser for Peter Andresen Andersen og hans familie omkring 1.Verdenskrig 1914 – 1918, ud fra hjemmet Lysabildgade 86 – Lysabild – 6470 Sydals – DK”

  “Før de fire sønner drog i krigstjenesten, fik de hver syet en guldmark ind i ærmeopslaget på deres soldateruniform. Tanken fra faren var, at denne guldmønt måske kunne være med til at redde dem ud af en farlig situation. Måske endda redde deres liv.
  Vi kender kun en enkelt beretning om en af disse guldmønter.
  Og den er fra, hvor Christen blev taget til fange i Frankrig. …”

  Mon der findes andre lignende beretninger om indsyede guldmønter / guldmark ?

  (Da guld kan have værdi ‘allevegne’, har det også andre steder og i andre tider været brugt at medbringe guldmønter. Fx https://www.information.dk/moti/2011/09/nerver-guld “.. i det amerikanske luftvåben, hvor det i mange år var almindeligt, at kaptajnerne bar to guldmønter i deres uniform. Blev de skudt ned, havde de altid noget af værdi på sig, som kunne bruges alle steder. Dollaren regnede ingen med.”)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *