23. november 1918. “Lykkelig den, der var det beskaaren — at komme hjem!”

Andreas Kaad fra Mindebjerg på Als gjorde i efteråret 1918 tjeneste som vagtmand for krigsfanger i Lorraine/Lothringen. Nu gik det hjemad.

Den 21. November naaede vi Neumünster. Herfra blev Hjempermitteringen foretaget den 22. November.

Om Aftenen ved 7-Tiden damper vi videre nordpaa som hjempermitterede.

Rendsborg, videre, Slesvig, og videre, Flensborg med Natophold i en tætpakket Ventesal med Hundreder af hjemvendende Nordslesvigere.

Næste Dags Morgen videre til Sønderborg og Hjemmet.

Og Gensynet! Ja j eg ser endnu Fars store Smil, da jeg mødte ham paa Sønderborg Gade og hører endnu Mors bevægede Stemme i Telefonen, da jeg fra Sønderborg melder: »Hjemme igen«.

Saa med den lille Smaabane op igennem Als. »Velkommen hjem«! lyder det atter og atter.

Ved 12- Tiden er jeg igen i mit Hjem i Mindebjerg. Og Gensynet i Hjemmet! Ja, det hører Privatlivet til og kan heller ikke i nogen Form eller Maade gengives.

Lykkelig den, der var det beskaaren — at komme hjem!

Sønderjyske Årbøger 1927

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *