3. oktober 1918. I den tyske rigsdag: “Alt bryder nu sammen. Fredsaktionen er i fuld Gang.”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 3. Oktober 1918

Efter et Par Dages Arbejde og Forhandlinger hjemme rejste jeg atter i  Gaar herned til Berlin for at deltage i de forestaaende vigtige Forhandlinger.… Læs videre

3. oktober 1918. “Lufttrykket er så voldsomt, at jeg slår en kolbøtte”

Paul Hedegaard (født 1899) gjorde krigstjeneste ved en MG-deling ved IR86.

1.-6. oktober: Så begynder tilbagetoget. Overmagten stiger. Altså tilbage, ofte til gamle stillinger, vi har forladt.

Franske angreb tager til. Men det går da i den rigtige retning – hjemad.

Men franskmændene følger efter os, deres flyvemaskiner også, og de generer os ikke så lidt; de kommer strygende hen over  Argonner-skoven i 50 meters højde, og vi ligger i udkanten af denne skov.Læs videre

3. oktober 1918. Endelig over grænsen: De sidste, kryptiske ord fra Frederik Tychsen …

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Efter at have været deltager ved den tyske forårsoffensiv samt det andet Marneslag, var han hjemme i Agerskov på en velfortjent orlov.

Det blæste en lille smule vestlig vind, og når jeg ville i nordlig retning, skulle jeg bevæge mig således, at jeg hele tiden havde vinden på venstre side.Læs videre

2. oktober 1918. Franskmændene kommer! “Jeg råbte den ene gang efter den anden: »Pardon, monsieur!«”

Hans Peter Hansen, Tønder, gjorde krigstjeneste ved RIR266 på vestfronten. Han lå med fem kammerater i allerforreste linje og skulle sikre tyskernes tilbagetog. Pludselig høre de et brag – tyskerne har sprængt broen over Loire-kanalen. De var afskåret i forreste linje.

(… fortsat)

Vi gjorde maskingeværet ubrugbart og kastede det bort. Så vendte vi til højre og satte af sted bag efter hinanden.Læs videre

2. oktober 1918. En ny forsvarslinje bag Rhinen?

Th. Kauffmann bevogtede i oktober 1918 banen i Vogeserne.

Efter mere end fire Aars omskiftelig Tilvarelse som gammel Krigsmand, kom jeg den 2. Oktober 1918 til en lille Landsby Wimmenau, i Vogeserne, hvor jeg overtog Posten som Vagthavende for en Banevagt paa 14 Mand.

Paa dette Tidspunkt begyndte man indenfor de meniges Rækker i den tyske Hær at forudse Afslutningen paa dette store Krigsdrama, som var blevet udspillet i Europa i de forløbne fire Aar.Læs videre

2. oktober 1918: ”Jeg kunne tydelig se de tyske vagtposter…” – Frederik Tychsen på farefuld flugt over grænsen.

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Efter at have været deltager ved den tyske forårsoffensiv samt det andet Marneslag, var han hjemme i Agerskov på en velfortjent orlov.

Kl. 4 om morgenen fandt jeg ejendommen, gik om i haven og bankede på vinduerne. Konen stod op. Jeg sagde, hvem jeg var, og så kom jeg straks i seng.Læs videre

2. oktober 1918. Füsilier-Regiment Nr. 86 kan mærke udmættelsen efter “kraftig tilintetgørelsesild mod vore grave”.

Füsilier-Regiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregiment” pga sin høje andel af sønderjyder.

Til den 2. oktober havde tilfangetagne bebudet et større angreb. Derfor skød vort artilleri tidligt om morgenen 1½ times spærreild. En fjendtlig stødtrop følte sig kl. 6.45 om morgenen frem mod 12. kompagni. Håndgranater bragede imod ham og jog ham tilbage. Men dermed var det ikke slut.Læs videre

2. oktober 1918. Peter Madsen og de andre krykhusarer ekserceres

Peter Madsen fra Ullerup gjorde krigstjeneste i Infanterie-Regiment Nr. 162. Han blev såret og efter flere operationer indlagt på lazarettet, først i Sønderborg i marts 1918, men fra juli 1918 i Lübeck. Her lever han et driverliv – men nu er det forbi!

Den 3. oktober 1918.

I dag er jeg blevet overflyttet til et andet erstatningskompagni og fra nu af har vi kvarter i den gamle kaserne.Læs videre

1. oktober 1918. Afskåret i forreste linje

Hans Peter Hansen, Tønder, gjorde krigstjeneste ved RIR266 på vestfronten.

Det var allersidst i september måned 1918. Regimentet hørte til en »flyvende division«. Vi var her og der og alle vegne, og ikke ret længe ad gangen.

Nu var vi indsat i kampene omkring Reims. Fronten var i bevægelse. Nat og dag satte franskmændene ind med hårde angreb.Læs videre

1. oktober 1918: Over grænsen til Danmark

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Efter at have været deltager ved den tyske forårsoffensiv samt det andet Marneslag, var han hjemme i Agerskov på en velfortjent orlov.

Den 1. oktober om eftermiddagen kl. 5 gik jeg hjemmefra. Jeg tog ikke ret mange penge med. Mor gav mig et pund smør, som jeg stak i frakkelommen, og så sagde hun: “Hvis du bliver taget, så giv ham dette smør, så skal han (den tyske vagtpost) nok lade dig gå”.Læs videre

1. oktober 1918 – Hejmdal: Krisen i Tyskland

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Krisen i Tyskland


Efter hvad “Berliner Tageblatt” meddeler, er det efter Forlydende alle preussiske Ministres Hensigt at stille Kongen deres Portefeuille til Raadighed.

Alle Statsministre, ogsaa Hr. v. Hintze, har allerede i Gaar indgivet deres Afskedsbegæring til Kejseren. Fra Højre agiteres der ivrigt for Grev Roederns Udnævnelse til Rigskansler.Læs videre

1. oktober 1918. “I løbet af halvanden time var vore maskingeværer alle gjort ukampdygtige”

Chresten J. Fauerholm, Blans Østermark, deltog i Første Verdenskrig. Han blev indsat på vestfronten i 1918 i Infanterie-Regiment 397, 2. MGK (Maskingeværkompagni).

Den 24. september forlod vi Elsass. Kampene omkring Oise varede kun fire dage.

Det gik frem og tilbage, og den 1. oktober havde vi mistet halvdelen af vort kompagni. Foran byen Jarvin mødte vi amerikanske tropper.Læs videre

1. oktober 1918 – De faldne

Enewoldsen, Hans (IR417/7) – Bourg, Frankrig.
Have, Mathias Hansen – Güstrow, Mecklenburg.
Jensen, Hans Christian – Zeebrügge, Ostende, Flandern.
Jepsen, Frederik – Valenziennes Bahnhof, Frankrig.
Lauritzen, Svenne (IR393/1) – Somme Py, Frankrig.
Michael, Karl Friederich Willy (RIR84/5) – Proville, Frankrig.
Qualen, Hans von (IR357/6) – Königstein, Frankrig.
Thiessen, Franz Christian (IR31/1) – Ostel, Frankrig.
Zimmerling, Johann Heinrich – Sønderborg.… Læs videre

1. oktober 1918. Jeg mangler dig at tale med i denne tid. Brev fra Inger til Jørgen.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Rønkærgård i Fjelstrup videre.

Tirsdag d. 1. okt. 18

Min kæreste Jørgen!
… Det går slemt til på hele fronten nu.Læs videre