2. oktober 1918. En ny forsvarslinje bag Rhinen?

Th. Kauffmann bevogtede i oktober 1918 banen i Vogeserne.

Efter mere end fire Aars omskiftelig Tilvarelse som gammel Krigsmand, kom jeg den 2. Oktober 1918 til en lille Landsby Wimmenau, i Vogeserne, hvor jeg overtog Posten som Vagthavende for en Banevagt paa 14 Mand.

Paa dette Tidspunkt begyndte man indenfor de meniges Rækker i den tyske Hær at forudse Afslutningen paa dette store Krigsdrama, som var blevet udspillet i Europa i de forløbne fire Aar. Tysklands Forbundsfæller var tvungne i Knæ, og de tyske Hære paa Vestfronten var i Færd med at vige.

Hver Nat rullede Togene ustandseligt forbi Stationen, hvor jeg holdt Vagt, førende Krigsmaterialet østpaa tilbage over Rhinen.

Mellem Soldater og Officerer var den ny Forsvarslinje bag Rhinen et staaende Samtaleemne.

Sprogforeningens Almanak, 1927.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *