Særtilbud: Thode til halv pris: 99,- kr

Nu kan du købe den anmelderroste roman “Thode” til halv pris.

Romanen, der udkom sidste sommer, er baseret på sønderjyske Carl Theodor Thodes erindringer fra sin tid som tysk soldat i Den Store Krig fra 1915-1918.

Bogen følger den unge mand rundt i det krigshærgede Europa – fra de iskolde stillinger ved Dynaborg til det støvede skyttegravshelvede i Somme, fra hårrejsende træfninger i Karpaterne til fluebefængte lazaretter på Østfronten.… Læs videre

6. september 1917. Endelig i Feltham: “Nu var jeg blandt Landsmænd, og jeg takkede Gud, der havde ført mig saa vidt, nærmere til mit Hjem”

Christensen, Gram, blev såret og taget til fange i foråret 1917. Han blev sendt på militærhospital i England.

Efter et Par Maaneders Ophold i Militær-Hospitalet i Fulham, kom vi til en Rekonvalescentlejr for Krigsfanger i noget, der hed Brockton Camp.

Ved Siden af denne Lejr, kun skilt ved et Pigtraadshegn, som ganske vist ikke kunde overstiges, laa en Lejr, hvis Indvaanere blev udskiftet over Svejts med saarede Englændere.Læs videre

6. september 1917 – Ribe Stiftstidende: ny fabrik til forarbejdning af søtang

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En større fabrik til forarbejdning af søtang m.m. ved Højer sluse

En længe forberedt plan skal nu træde ud i virkeligheden, nemlig anlæggelse af en fabrik til forarbejdelse af søtang og adskillelige ferskvandsplanter, som siv og flæg, der gror i massevis i Bredeaalavningen.Læs videre

5. september 1917. I Rumænien: K. Tastesen tages til fange – og flygter igen!

Füsilier K. Tastesen kæmpede på fronten i Rumænien i IR59.

Dagen efter var der nogenlunde roligt, men den 5. September om Aftenen ved 12-Tiden overfaldt Rumænerne og Russerne os. De havde skudt vore Lytteposter, og pludselig var de helt inde ved Skyttegravene. Overfaldet kom saa pludseligt, at der ingen Tid var til Modstand. Jeg skulde lige til at tage mit Gevær, da pludselig en Haand tog mig i Nakken, og jeg stod over for 3 Rumænere.Læs videre

5. september 1917 – Peter Geil: “½ Stunde gingen wir mit der Gasmaske um”

Pastor Nicolai C.  Nielsen brevvekslede under krigen med mange nordslesvigske soldater, en af dem var Peter Geil.

Geschrieben d. 5 September 1917.

Lieber Herr Pastor!

Bin ja nach dem Urlaub wieder hier gelandet. Es war nicht so ganz leicht sich gleich in das Leben hier zu finden. Jetzt fühle ich mich ganz wohl. Bald bekam ich ein ruhrartiges Magenleiden, das ich jetzt 4 Wochen habe.Læs videre

5. september 1917 – Lorens Jepsen: “Kommer dog i Dag bort …”

Landmand Lorens Jepsen fra Valsbøl blev taget til fange på vestfronten sidst i marts 1917. Den første tid befandt han sig i en britisk fangelejer i Frankrig.

5. Septbr. 17.

Kære Anne!
Vil rask skrive et Par Ord. Meget har jeg ellers ikke at fortælle. Fra mit Liv her er der ikke noget at skrive om, og Post har jeg længe ikke haft, saa der er intet at svare paa.Læs videre

5. september 1917 – Ribe Stiftstidende: brødre mødes tilfældigt

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Et uventet møde

Et sjældent tilfælde hændte fornylig, idet to brødre Mads og Ernst Schou, sønner af skræddermester Anders H. Schou i  Hjerpsted, traf sammen paa banegaarden i Hamborg, ligesom de begge vilde med toget hjem paa orlov; den ene kom fra Vestfronten og den anden fra Østfronten.Læs videre

Det daglige nyhedsbrev

Kære abonnenter!

Vi oplever uregelmæssigheder med vores daglige nyhedsbrev.

Det skyldes, at vores gratis mailtjeneste har et månedligt maksimum på 12.000 mails.

Vi har ca. 500 abonnenter, hvilket genererer ca. 15.000 mails om måneden.

Det betyder, at når grænsen er nået, så stopper udsendelsen af nyhedsmails. Den skal reaktiveres manuelt, når vi kan gå i gang med en frisk måned.… Læs videre

3. september 1917. Straffefangen Claus Clausen får kontakt til sine forældre

Claus Clausen, Harres pr. Bredebro, gjorde krigstjeneste som garnisonssoldat. I foråret 1917 besluttede han at desertere. Hjemme på orlov gik han gennem Vadehavet mod nord, men for vild og blev fanget den 26. maj. Han blev den 30. juli 1917 idømt 5 år og 3 måneders fæstningsarrest. Efter ophold i flere fæstninger kom ham i begyndelsen af september 1917 til Nordslesvig, til fangelejren ved Skovby ved Hovslund.… Læs videre

2. september 1917. Tastesen i østrigsk tjeneste – ved et uheld!

Füsilier K. Tastesen kæmpede på fronten i Rumænien.

Den 26. juli kørte vi fra Bukarest gennem Plojeschii, Buzau, Romdiku-Saratu til Foksahani i Provinsen Moldau i Rumænien. Derfra marscherede vi op i en stor Skov, hvor vi slog Lejr og blev i tre Dage. Saa marscherede vi i et meget hurtigt Tempo videre.

Der var mange, der faldt af, da det gik op ad et Bjerg, der paa Tysk kaldtes Tusind og en Meter Bjerget.Læs videre

Plakat: Spare Seife

Som opfølgning på indlægget i Ribe Stiftstidende den 31. juli 1917 ang.  smugleri af sæbe, er nedenstående plakat fundet i samlingerne på Sønderborg Slot.

Afskrift:
“Spare Seife!
Denn sie besteht aus den jetzt so nötigen
und knappen Fetten und Oelen.

aber wie?

Tauche die Seife nie in das Waschwasser!
Halte sie nie under Fliessendes Wasser!Læs videre

2. september 1917. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om urolighederne i Rusland – og mytterier i Sortehavsflåden – og den meget stille Kaukasusfront. Der er også nyt fra det franske angreb ved Verdun – og det britiske ved Passchendaele.… Læs videre

2. september 1917 – De faldne

Andresen, Peter (IR131/12) Riga, Letland.
Blunk, Christian Jessen (IR96/1) – Boiry-Notre-Dame, Frankrig.
Callesen, Otto Iver (GIR19/7) – Rigazehalben.
Clausen, Martin Nielsen (GIR6/9) – Riga, Letland.
Danielsen, Christian (GRIR2/9) – Regensburg, Bayern.
Hansen, Lorenz Karl Emil (RIR73/3) – Oger-Galle, Riga, Letland.
Jacobsen, Mathias Nicolaus Andreas Heinrich (IR410/12) – Düna, Rusland.
Rasmussen, Jørgen (GIR6/7) – Leikas, Riga, Letland.… Læs videre

Ny månedsrekord i antallet af sidevisninger

Hjemmesiden denstorekrig1914-1918.dk satte i august måned 2017 ny rekord i antallet af sidevisninger (page views): 84.685 gange klikkede besøgende på én af hjemmesidens artikler.

Hjemmesiden gik on-line i juni 2014. Vi begyndte at tælle sidevisninger i slutningen af august 2014. Vi forventer at runde 2 millioner sidevisninger i løbet af efteråret 2017.

Den store krig 1914-1918 har Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot som tovholder, men med bidrag fra en lille gruppe frivillige fordelt over hele landet.… Læs videre

1. september 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Fritz Clausen fra Kegnæs er 1. juli afgaaet ved døden paa et lazaret i Berlin i en alder af 27 aar.

Christen Oberg og hustru i Sønderborg bekendtgør, at deres søn Hans er falden paa den vestlige krigsskueplads, 21 aar gl.Læs videre

1. september 1917. Desertøren Claus Clausen på tvangsarbejde i Nordslesvig

Claus Clausen, Harres pr. Bredebro, gjorde krigstjeneste som garnisonssoldat. I foråret 1917 besluttede han at desertere. Hjemme på orlov gik han gennem Vadehavet mod nord, men for vild og blev fanget den 26. maj. Han blev den 30. juli 1917 idømt 5 år og 3 måneders fæstningsarrest. Han blev efter et hårdt ophold på fæstningen Hyi i Belgien i slutningen af august ført til fæstningen i Danzig.… Læs videre