27. august 1915 – Flensborg Avis: “Fader og Sønner ved Hæren”

Fader og Sønner ved Hæren. (Dv.)
Forarbejder Riis hos Tømmermester Jürgensen i Haderslev, der har tjent som Underofficer og paa Mandag fylder 46 Aar, er bleven indkaldt som Landstormsmand til Tjeneste i Hæren. Han har mistet en Søn, en ligger paa Lazarettet, og en nittenaarig Søn er tagen til Soldat ved sidste Session.

Faldne 
Blikkenslager V. Kückelhahn og Hustru i Graasten er blevne Haardt ramte af Krigen. I Mandags Aftes modtog de fra Lazarettet i Ostrov den sørgelige Efterretning, at deres Yngste Søn Vilhelm var død den 16. Avgust som Følge af et Skud i Underlivet og var bleven begravet den 17de. Den unge Mand, der stod ved en Maskingeværafdeling, havde allerede en Gang tidligere været saaret og havde først en kort Tid igen været ved sin Afdeling, da han ramtes af den dræbende Kugle. Kückelhahns ældste Søn ligger paa et Lazaret mod Vest med Blindtarmsbetændelse, og af Familiens Svigersøn savnes ethvert Spor.

Forstærkningsreservist Albert Jürgensen, Søn af H. N. Jürgensen i Flensborg, er den 26. Avgust død af sine Saar paa et Lazaret i Heilbronn.

Fusiler Otto Herrmann, Lagerist hos Firmaet Christian Böhm i Flensborg, er falden paa Valpladsen i Rusland. Af dette Firmas 30 Funktionærer staar 21 i Felten, og af dem er tre allerede faldne.

Død af sine Saar. En Søn af Gaardejer Henr. Petsersen paa Kværs lykke, Chr. Petersen, er efter sikkert Forlydende død paa Lazarettet af sine Saar. Det unge Menneske har kun i kortere Tid deltaget i Krigen.

Falden i Frankrig. Pensioneret Lærer H. Behrendsen Mathildegade i Flensborg har i Aftes modtaget den sørgelige Meddelelse fra Kompagniføreren, at hans Søn, Lærer Henrik Behrendsen fra Kelstrup, som har været savnet siden Juni Maaned, er falden i Slaget ved Moulin.

(Dv.) Murer Langendorf og hustru i Jomfrugangen i Haderslev har i Onsdags modtaget den Efterretning, at deres eneste Søn, Tømrer Hans Langendorf er falden i Kamp østpaa.

Ifølge den 311. Tabsliste er Andreas Hansen af Endrupskov, der stod ved 213. Regiments 12. Kompagni, død i fransk Fangenskab. Hidtil var han opført som saaret.

Paa Lazaret
Landmand Edlev Lorensen fra Øster Gasse ved Skærbæk, som blev indkaldt ved Krigens Begyndelse og nu var med mod Ost, er paa Grund af Revmatisme kommen paa et Lazaret i Halle.

I Fangenskab (Hmd.)
Gaardejer Andreas Brodersen i Øster Terp har fra sin Søn, Mathias Brodersen, der har været savnet siden den 28. Avgust 1914, faaet den glædelige Meddelelse, at han er i Fangenstab i Vladivostok i Sibirien og har det godt.

Forfremmelser og Udmærkelser
Officersaspirant v. Helmolt af Flensborg (239.Reserve-Infanteriregiment) og Fændrik Walther (86. Fusilerregiment) er blevne forfremmede til Løjtnanter.

Frivillig Christian Behrendsen, Søn af tidligere Førstelærer Behrendsen, Bismarckgade 52, er bleven forfremmet til Underofficer og har faaet Jernkorset.

Toldopsynsmand Grotsch af Flensborg, der ifølge et flensborgsk Blad gør Tjeneste ved en Landstormsbataillon i Bryssel, er bleven forfremmet til Officersstedfortræder. Hans eneste Søn staar som Gefrejter ved et Maskingevær-Kompagni paa Vestfronten.

Løjtnant i Reserven Greger Gregersen af Vesebykær ved Flensborg har erhvervet sig Jernkorset af første og anden Klasse.

Rigt flagsmykket
var Byen i Gaar Eftermiddags og i Dag i Anledning af Sejren ved Brest-Litovsk. I Middags ringede Kirkeklokkerne.

Kredsmuseet i Haderslev
vil blive aabnet nu om  en fjorten
Dages Tid. Opstillingen af Samlingerne har begyndt, og Museet vil ifølge “Dannevirke” under Opstillingen være fuldstændig lukke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *