21. august 1915 – U38: Jaget af bevogtningsskibe

Under kommando af Max Valentiner sænker U38 på vej mod Den engelske Kanal den engelsk damper “Windsor” (6.055 BRT) med granatild og den engelsk damper “Cober” (3.060 BRT) med en torpedo. Derefter stoppes en stor engelsk damper med et skud for boven.Der er sandsynligvis tale om “San Melito” (10.160 BRT), men tre bevæbnede fiskefartøjer kommer til og tvinger U 38 til at dykke, så damperen undslipper.… Læs videre

20. august 1915. Hjem på orlov – men rejsepengene er brugt på øl!

Senest ændret den 6. april 2021 17:50

C. Vøllschow, Blans, gjorde krigstjeneste i Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86. Under de hårde kampe ved Moulin-sous-Touvent blev han såret den 4. juni 1915. Det var få dage før det store franske angreb, der kostede så mange sønderjyder livet. Efter 10 uger på forskellige lazaretter kom han til ”Genesungskompagniet” (”skåne-kompagniet”) i Guise.… Læs videre

20. august 1915. Regiment 84 i kampene ved Bielsk

Lauritz Jensen var delingsfører ved Regiment 84’s 8. kompagni. Midt i august deltog han i kampene ved Bielsk på Østfronten.

Om eftermiddagen den 20. august begyndte vort artilleri at skyde heftigt, og det var interessant at iagttage de godt placerede nedslag fra vor grav med godt udsyn. Det fjendtlige artilleri var heller ikke uvirksomt, men bestrøg hele tiden den bag os liggende skov.Læs videre

19. august 1915 – U38: Sænker tre dampere

Under kommando af Max Valentinr sænker U38 ud for Scillyøerne tre engelske dampere: “Restormel” (2.118 BRT), “Baron Erskine” (5.585 BRT) og “Samara” (3.172 BRT). De to første sænkes med torpedoer og den sidste med 14 skud fra dækskanonen. Som tidligere forsøger en bevæbnet yacht at gribe ind, men U38 slipper fra den uden at dykke.

Læs mere om Max Valentiner www.max-valentiner.dkLæs videre

19. august 1915. Regiment 84 i kampene ved Bielsk: Generende russisk maskingeværild.

Lauritz Jensen var delingsfører ved Regiment 84’s 8. kompagni. Midt i august blev han forflyttet fra grænsebevogtning ved Aller til Østfronten.

Banedæmningen Bialystok- Bielsk – Brest-Litowsk overskred vi endnu den 19. 8. uden kamp.

Men efter knap en time måtte vi igen deployere. Russerne havde sat sig fast foran landsbyen Proniewicze, og jeg måtte med min deling forstærke 7.Læs videre

19. august 1915 – Friedrich Nissen: “… heftigt Gewærild”

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg tilhørte Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, og deltog i sommeren 1915 i den tyske fremmarch på østfronten.

19.8. Tidlig om Morgenen tilbage i en lille Skov, hvor vi ligger Dagen over – Tordenvejr og Regn næsten hele Dagen. Kl. 5 Efterm. heftigt Gewærild ved Fronten, vi bliver allarmeret og gaar frem til en Vej, hvor vi igen graver ned for at være skyttet.Læs videre

19. august 1915 – De faldne

Senest ændret den 21. februar 2020 19:04

Bossen, Nicolai (RK40) – Miriampol, Rusland.
Christensen, Christian (RIR207) – Michalky, Rusland.
Christensen, Jens (LIR31/9) – Krituly, Ruski.
Hansen, Theodor Heinrich (IR84/5) – Banki, Rusland.
Juhler, Nis Jessen (RIR266/11) – Stallupönen, Ostpreussen.
Jürgensen, Hans Neumann (ID54) – Komirow, Rusland.
Jürgensen, Heinrich (IR79) – Augustowo, Rusland.
Jørgensen, Marius Nissen (IR31/4) – Lublinertrasse, Polen.… Læs videre

18. august 1915. Storm på fæstningen Kowno

Senest ændret den 2. februar 2016 12:02

Johannes Jessen fra Korup gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 262, der i 1915 kæmpede på Østfronten.

Hen ved den 15.8. kom vi frem til en dyb slugt en smal vej førte ned i den og på en gang blev denne tilførselsvej beskudt af fæstningskanonerne, jeg fløj til højre side ned i vejgrøften, den var så smal, at jeg blev hængende i tornisteret, men kunne dog få hovedet så langt ned så lufttrykket og granatsplinterne gik hen over mig.Læs videre

18. august 1915 – Inger Friis: Bekymringer for høsten

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, blev det begyndelsen på en 3 år lang korrespondance mellem ham og hustruen Inger, om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, d. 18. aug. 15

Kære Jørgen!

Jeg har nu spurgt hos Thaysen om din ansøgning, og han havde sendt den til landråden d.Læs videre

18. august 1915 – Kresten Andresen: den store orlov

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter at han i maj havde slået benet alvorligt under en patrulje, var han i begyndelsen af juli blevet erklæret uegnet til tjeneste ved infanteriet og overført til en transportkolonne.

Ugny le Gay den 18. august 1915

Kære for ældre!
Mange tak for brevet af den 13/8 med brevene fra Age og Chr.Læs videre

18. august 1915. Regiment 84 i slaget ved Bielsk: “I lange rækker kom russerne løbende ned mod os.”

Lauritz Jensen var delingsfører ved Regiment 84’s 8. kompagni. Den 17. august blev han indsat i kampene ved Banki.

I morgentimerne den 18. august opstod der kamp på to fronter. I den bæk, der løb bag vor stilling, dukkede fjendtlige ænder op. Vore folk gik straks over til angreb, men al venlig vinken dem nærmere hjalp intet.Læs videre

17. august 1915. “Fabriksnye løjtnanter. ” Lauritz Jensen på vej til slaget ved Bielsk

Lauritz Jensen var delingsfører ved Infanteriregiment 84’s 8. kompagni.

På en søndag aften i de første augustdage 1915 fik jeg i det umiddelbart ved den danske grænse beliggende pastorat Aller, hvor jeg boede og tilhørte grænsebevogtningen, telefonisk ordre til at begive mig til Altona og rykke i felten næste dag.

Mandag middag samledes i Altona en transport på 29 officerer, der straks fik marchordre til 54.Læs videre

17. august 1915 – Peter Østergård: Landbrugsskole på Fyn

Peter Østergård fra Stursbøl i Oksenvad Sogn gjorde krigstjeneste ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86 på vestfronten.

17. August 1915.

I formiddags blev jeg kaldt op til bataillonskommandøren. Jeg var fra kompagniet bleven angivet som „vejrkyndig”, og der skulde nok sendes en bort på et kursus (det drejer sig vist hovedsageligt om benyttelse af giftige gasarter fra begge sider).Læs videre

17. august 1915 – U38: “Torpedobåde jager mod os”

Under kommando af Max Valentiner sætter U38 kursen mod St. Georgs Kanalen. I det rolige og dissede vejr sænker U38 de engelske dampere “Paros” (3.596 BRT),  “Kirkby” (3.034 BRT), “Maggie” (269 BRT),  “Thornfield” (488 BRT), “Glenby” (2.196 BRT),  “The Queen” (557 BRT), “Bonney” (2.702 BRT), de engelsk fiskefartøjer “Repeat” (107 BRT) og “George Baker” (91 BRT), og den spansk damper “Isidoro” (2.044… Læs videre

16. august 1915. FR86’erne i minekrig

[…] den underjordiske krig gik videre. Her meldes der om en særlig lysende heltedåd fra 2. kompagni. I natten fra 15. til 16. august sprængte fjenden spidsen af sape 11. Fem angreb på sprængningskrateret blev slået tilbage af folk fra 2. kompagni. Kampens forløb bliver fremstillet ved følgende dagsbefaling fra kommandøren for 1. armé:

”Ved kampene om et sprængningskrater opstået ved fjendtlig minesprængning foran vor front har i natten til 16.Læs videre

16. august 1915 – Flensborg Avis: “Sørgelige Tider”

Senest ændret den 8. maj 2016 19:24

Sørgelige Tider.
Lavst Truelsen af Hvidding er falden i Krigen. I Foraaret døde hans Hustru fra flere smaa Børn, som nu i Løbet af kort Tid er blevne forældreløse. For nogen Tid siden var Truelsen hjemme paa Orlov, og der fortaltes dengang, at han var flygtet over Grænsen, men det viste sig senere, at det var et ugrundet Rygte.Læs videre

16. august 1915 – Flensborg Avis: Begrænsning af brevsammenkvem

Begrænsning af Brevsamkvemmet med det nevtrale Udland. Der offentliggøres følgende:

For formaalstjenligt at kunne gennemføre det under Krigen nødvendige Tilsyn med Efterretningssamkvemmet med Udlandet er det nødvendigt, at Brevteksten i Privatbreve, der maa indleveres aabne, til det ikke- fjendtlige Udland med Undtagelse af de besatte Dele af Belgien og Russisk-Polen, lige meget om Brevene er skrevne paa Tysk eller paa et for Brevsamkvemmet til Udlandet tilladt fremmed Sprog, ikke er længere end to Sider af et almindeligt Brevformat.Læs videre

15. august 1915 – Jørgen Friis: “Havde det været alvor …”

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, blev det begyndelsen på en 3 år lang korrespondance mellem ham og hustruen Inger, om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Husum d. 15. august 1915

Min kære Inger og små piger!Læs videre

15. august 1915 – Friedrich Nissen: “…saa ham dog falde”

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg tilhørte Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, og deltog i sommeren 1915 i den tyske fremmarch på østfronten.

15.8. Tidligt gaar det videre, Russerne ere frivilligt gaaet tilbage, saa vi skal bagefter. Regimentet samler sig bag en Skov, saa ga[a]r det videre til Bojenka. Vor Morgenkaffeen tages i voldsom Hast. Fra Bojenka gaar det atter frem mod Fjenden, som skal sidde ved Schaty.Læs videre

15. august 1915. Barnetroen den eneste redningsplanke

15. august 1915.

Det er Aften.

Jeg sidder oppe paa de gamle Fæstningsvolde med Vemod i Sind og længes efter Hjemmet der langt mod Nord, længes tilbage til den Tid, da jeg var lille, til Fortidens gyldne Land.

Den Gang syntes jeg, „at Verden den var meget mindre, men ogsaa meget mindre slem.“ Den Gang syntes Engene mig grønnere og Himlen mere blaa.… Læs videre

15. august 1915. March, march, march ad endeløse russiske veje

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han blev indkaldt den 5. februar 1915 til Füsilierregiment 86 i Flensborg, men overflyttet til uddannelse af rekrutter i Aabenraa. Her var han, indtil han i august 1915 blev sendt sydpå til en ukendt destination. Han skulle overflyttes til Regiment 91 og indsættes på Østfronten.

Vi hviler nu ud til næste dags morgen, saa gaar det videre.Læs videre