24. oktober 1916. “Nøden og sorgen bliver større og større for hver uge, der gaar.”

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

De faldne nordslesvigeres efterladte

Hovedkomitéen i Haderslev til uddeling af de indkomne penge til faldne nordslesvigeres efterladte har nylig holdt møde med Hjælpekomitéen i Aabenraa, Flensborg, Sønderborg, Tønder, Graasten og Løgumkloster.

Man enedes om at uddele pengene efter følgende regler: Til trængende enker efter faldne, til gamle folk, hvis forsørgere er indkaldte eller faldne, og til indkaldtes familier, naar der paa grund af vedholdende sygdom eller anden ulykke er særlig trang tilstede.Læs videre

24. oktober 1916 – Lorens Jepsen: “6 Dage i saakaldt Ro”

Lorens Jepsen var landmand fra Valsbøl lige syd for den nuværende dansk-tyske grænse. I januar 1916 blev han tildelt Infanterie-Regiment Nr. 75, der efter flere ture ved Somme i løbet af sommeren midt i september blev indsat mellem Blangy og Tilloy ved Arras.

Monchy 24.X.1916

Min egen kære Anne!
Atter bag Fronten, 6 Dage i saakaldt Ro.Læs videre

24. oktober 1916. Ved Fort Douaumont: ”Første kompagni frem til storm!”

19-årige Johannes Christensen fra Nørby ved Visby hviler ud i tredje linje, da det meget veltilrettelagte franske angreb på Fort Douaumont kulminerer 23-24. oktober 1916. I optegnelser nedskrevet 7/12 1916 beskriver han, hvordan han oplevede det franske angreb.

En dag var vi i Montmedy. Den 23. oktober gik det så i stilling igen. Vi skulle ligge i Douaumontfortet og derfra bringe materialer og levnedsmidler forud.Læs videre

24. oktober 1916. Der er orlov på vej, så Jørgen kan komme hjem og hjælpe på gården. Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Beverloo d. 24.10.1916

Jeg kommer altså snart hjem, men ved endnu ikke bestemt, når jeg kan rejse herfra.Læs videre

23. oktober 1916. Glædeligt gensyn med en formodet død kammerat

Carl Theodor Thode gjorde krigstjeneste i 4. Schlesiske Infanteriregiment 157 på Østfronten.

Der gik nogle dage. Så en dag fik vi en ny kammerat tildelt.

Jeg blev vel nok slemt forundret, da jeg så, hvem det var. Det var
min kammerat, som lå ved siden af mig, da vi måtte løbe tilbage
den 4. september (1916), han, som jeg bestemt troede, var død.Læs videre

Fem russeres eventyrlige flugt til Bornholm – Nyt på siden med redaktør Willemoës’ notesbøger

Redaktør N.C. Willemoës på Ribe Stiftstidende samlede i sine lommebøger stort og småt om begivenhederne ved grænsen til Sønderjylland.

Der er navnlig mange beretninger om sønderjyske desertører og flygtede krigsfanger.

Som regel har Willemoës selv interviewet sine kilder – men denne lange og spændende beretning har han på anden hånd.

Det er Grete  Bram Nissen, der transkriberer notesbøgerne.… Læs videre

23. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: daarlig kartoffelhøst og indskrænkninger i samfærdsel

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Yderligere indskrænkninger i samfærdselen

I grænseegnene i Nordslesvig er der af militære hensyn indført en strengere militær kontrol. Samfærdslen er blevet underkastet nogle yderligere indskrænkninger. Foruden de sædvanlige af politimyndighederne udstedte pas udkræves der nu et af Færdselskommandanturens udstedt bevis, der giver tilladelse til færdsel og kan gælde for kortere eller længere tid, dog højst for en maaned, hvorom Kommandanturen træffer nærmere afgørelse.Læs videre

22. oktober 1916. “Pludselig er helvede løs!” Med materiel til forreste linje ved Somme

Matthias Møller, Sønderborg, gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 69.

Vi lå i ro i Moyencourt. Vi havde været indsat i første linje i Sommeegnen over for Chaulnes, oktober 1916. Sommeslaget var ebbet ud. Her havde der ikke været angreb.

Man var dog ikke sikker på, at ikke franskmanden og englænderen igen ville begynde med masseangreb. Artilleriilden var ofte endnu temmelig stærk.Læs videre

22. oktober 1916. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om kampene i Somme, Bulgarien, Rumænien og ved Verdun, hvor franskmændene planlægger at tilbageerobre for Douamont. Vi slutter i Grækenland – formelt neutralt, men i praksis …

Læs videre

22. oktober 1916 – Krigsudstilling åbner i Flensborg

Den 22. oktober åbnede Røde Kors krigsudstilling på Augusta-Viktoria Skolen i Flensborg, Flensborg Avis meddelte dagen efter:

Krigsudstillingen for Nordgrænselandet i Flensborg aabnedes i Gaar Middags i Lyceet. I en Del særlig indbudte Gæsters Nærværelse holdt Overpræsident v. Moltke Aabningstalen. Han omtalte blandt andet et Brev, hvori Kejserinden over for Kommandøren for hendes Regiment udtalte sin Tak til dets Soldater, der ved deres modige Optræden ikke mindst havde bidraget til de hidtil vundne Sejre.Læs videre

22. oktober 1916. “Allez lá-bas!” Hans Fuglsang-Damgaard tages til fange ved Somme

Senere biskop Hans Fuglsang-Damgaard gjorde krigstjeneste Infanteri-Regiment Nr. 215. I oktober blev det indsat ved Somme.

Det var i slaget ved Somme i efteråret 1916. Den 22. oktober har ætset sig uudsletteligt ind i min hukommelse. Det var den dag, da jeg, og mange kammerater med mig, blev overmandet efter nogle frygtelige døgn midt i trommeildens inferno.Læs videre

21. oktober 1916. Jakob Moos med kurs mod Danmark

Jakob Moos fra Holm ved Nordborg gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 31

Jeg havde som hørende til 1. kompagni i infanteriregimentet 31 deltaget i de svære og udmattende kampe ved Lorettohøjderne, ved højderne ved Vimy og i slaget ved Somme i årene 1915 og 1916 og var omsider med en sygetransport kommet til Zeithain i Sachsen.

Herfra sendte man mig til min forstærkningsbataillon i Heide i Holsten.Læs videre

21. oktober 1916 – De faldne

Carstens, Peter Albert (RIR215/4) – Pressoire, Frankrig.
Christiansen, Peter Heinrich (RER4/4) – Somme, Frankrig.
Eskildsen, Martin (IR215/3) – Somme, Chaulnes, Frankrig.
Gundlach, Johannes Wilhelm Heinrich Ludwig (RER3/9) – Courcelette, Somme, Frankrig.
Hansen, Andreas (GRR2/11) – Langemark, Flandern.
Hansen, Nicolai (RIR215/3) Amboltskoven, Chaulnes, Frankrig.
Schreiber, Fritz Paul Otto (RER4/4) Somme, Frankrig.
Sønnichsen, Hans – Frankrig.… Læs videre

21. oktober 1916. Massebespisningsanstalt i Sønderborg

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Der er udstedt forbud mod at fodre svin med kartofler

i Haderslevkreds for saa vidt at kartoflerne er tjenlige til menneskeføde.

En massebespisningsanstalt

er den 18. oktober aabnet i Sømandshuset i Sønderborg. Maden bestaar i regelen af sammenkogte spisevarer, grønsager, melvarer, kød.Læs videre

20. oktober 1916. Homøopaten i Hvidding er flygtet til Danmark

Redaktør N.C. Willemoës fra Ribe Stiftstidende førte en privat notesbog, bl.a. med de ting, han ikke kunne skrive i avisen. En del af sine oplysninger lod han gå videre til den danske efterretningstjeneste.

De hjemløse
Såvidt jeg har kunnet erfare har indenrigsministeriet nu til alle ansøgere blandt de hjemløse [sønderjyder uden hverken dansk eller tysk statsborgerskab, RR] afsendt en erklæring lydende på, at de har indgivet andragende om indfødsret og at dette vil blive behandlet med velvilje.Læs videre

Tag ud og se på spor efter Første Verdenskrig

Efterårsferie … Museumsbesøg eller hellere en tur ud i den friske luft, hvis vejret ellers holder?

Museum Sønderjylland tilbyder en gratis app til iPhone og Android-telefoner: Verdenskrigens spor.

Med app’en på din smart phone eller tablet kan du blive guidet rundt til spor efter Første Verdenskrig i Sønderjylland: Bunkers i Sikringsstilling Nord, Zeppelinbasen i Tønder, Krigsfangegrave, mindesmærker og meget mere.… Læs videre

20. oktober 1916. Tastesen på vej til Rumænien: Sultne kvinder og børn i Tyskland

Füsilier K. Tastesen gjorde bl.a. krigstjeneste på den nordligste del af østfronten i Kurland ved floden Düna i det nuværende Letland. I oktober 1916blev hans enhed overført til Balkanfronten.

Nu havde vi kun Eksercits indtil den 8. Oktober, da vi afløste et Regiment ved Alt Seilburg; der var vi i 8 Dage, i hvilket Tidsrum der kun fandt smaa Patrouillekampe Sted.Læs videre

Foredrag: “Hjemmefronten og de russiske krigsfanger under Første Verdenskrig”

Tirsdag den 25. oktober 2016 – Kl. 19:00 holder tidligere museumsinspektør Inge Adriansen foredrag på Oldemorstoft / Bov Museum, Bovvej 2, 6330 Padborg

Hvordan gik livet i hjemmet, hvor kvinderne måtte stå for landbruget, mens mænd og karle var i krig, og hvordan forløb kommunikationen til fronten?

Hvilken rolle kom de russiske krigsfanger til at spille, og hvordan blev de behandlet af lokalbefolkningen?… Læs videre

19. oktober 1916. En livsfarlig pibe tobak

Carl Theodor Thode gjorde krigstjeneste i 4. Schlesiske Infanteriregiment 157 på Østfronten.

Efter nogle dages forløb blev jeg sendt til min troppedel. Det var Infanteriregiment 157, 7- kompagni.

Kompagniet lå i skyttegrav på en bjergkam. Bagtil, til venstre og til højre for os var der skov. Lige for os var der på en skråning en temmelig stor græsmark.Læs videre

19. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: Forholdene for hjemløse og et dumdristigt vovestykke

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Besynderlige forhold for hjemløse

Vi har tidligere gentagne gange omtalt de besynderlige forhold,  der kan opstaa for hjemløse i Nordslesvig og bl.a. ogsaa nævnte bankbestyrer Jørgen Møller, Skærbæk. Han blev i 1902 afskediget af militærtjenesten – hvortil han havde meldt sig som etaarig frivillig – og strøget af de militære lister, fordi han var dansk.Læs videre

Fra samlingerne: Garde-træn-uniform

I slutningen af 1915 indførte den tyske hær en enhedsuniform for alle våbengrene, den såkaldte Bluse M1915. Jakken havde en bedre pasform og et simplere snit end de tidligere jakker, og betød både en besparelse i materialer og arbejdstimer.

03061h_02_resize

Denne M1915 Bluse har tilhørt en gefreiter ved gardens trænbataljon (Garde-Train-Bataillon). Den har en grøn, ombøjet krave med gardens hvide dobbeltlitzer og gefreiterknap på hver side.… Læs videre

19. oktober 1916. I tågen ved Somme: Englænderne kun 15 skridt væk!

Jørgen Gaarde kom til fronten ved Somme i begyndelsen af oktober 1916.

Vi skiftede stilling et par gange, og så var vi trænede nok til at blive sat ind i Sommeslaget først i oktober, først et par dage i anden linje, så en dag, hvor alt ved middagstid var i oprør, ind i den rene hurlumhej, et helvede af eksplosioner og krudtrøg, skrig og jammer.Læs videre

18. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: bliv i kommunen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Det kunde han ikke holde ud

En russisk fange hos en landmand ved Genner strand fandtes i gaar morges hængt paa en stige i laden. Fangen, der sidste aar havde mistet konen fra 6 børn, havde ifølge Hejmdal nu faaet den sørgelige meddelelse, at alle hans 6 børn var afgaaede ved døden.Læs videre

18. oktober. Thygesens mor. “Vi var så angst for dig, Herren ske lov og pris!”

Thyge Thygesens mor skriver til sin søn, som hun troede død ved Somme. Hun har lige erfaret, at han ligger såret på lazaret i Tyskland – men i live!

Min egen elskede Thyge!         

Gud ske Lov, at vi nu lige fik dit Brev. Nu vi har ikke vidst, at du var der, for der har stået på Brevene og Pakkerne, Lazareth unbekannt.Læs videre