4. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: gaver til tyske fanger

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Gaver til tyske fanger i Frankrig og Nordafrika skaffes i neutrale lande

Provinsforeningen for Røde Kors i Slesvig-Holsten, underudvalget for krigsfangne tyskere, i Kiel har udsendt et  mærkeblad, hvori det hedder: Den for tiden hos os herskende knaphed, paa fødevarer, linned osv.Læs videre

3. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: session i Haderslev kreds

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Session i Haderslev kreds

afholdes ifølge Dannevirke fra mandagen den 2. oktober til mandagen den 9. oktober i Tivoli i Haderslev. Til sessionen skal møde:de værnepligtige af fødselsaargangen 1898(de attenaarige):

1)Mandagen den 2. oktober fra flækken Kristiansfelt og amtsdistrikterne Gammel Haderslev, Aastrup, Øsby, Halk, Vilstrup, Hoptrup, Fjelstrup og Hammelev.Læs videre

3. oktober 1916. “Tempo, Bwana!” En elefant raserer lejren

Nis Kock fra Sønderborg  deltog  i det tyske forsvar af Østafrika. I efteråret 1916 fremstillede han landminer og reparerede geværer i Kungulio ved Rufijifloden.

En anden Nat blev jeg vækket ved, at der lød vilde Hyl og Skrig fra Bærerne, og da det var paa en Tid, hvor der gik Rygter om, at engelske Patrouiller var i Nærheden, blev jeg hed om Ørene.Læs videre

3. oktober 1916 – De faldne

Hansen, Christian Wilhelm (IR84/1) – Fleury, Frankrig.
Hansen, Jørgen (IR377/11) -Wojmin, Ostpreussen.
Jörgensen, Heinrich (IR399/7) – Flirey, Frankrig.
Matthiesen, Friedrich Andreas (RFAR20) – Le Mesniel, Frankrig.
Pickart, Friedrich Wilhelm Robert (RIR86/11) – Le Transloy, Frankrig.
Seewaldsen, Hans Emil (IR160/10) – Frankrig
Skourup, Peter Boisen (LIR61/11) – Cholm, Rusland.
Skov, Theodor (IR162/4) – Morval, Frankrig.… Læs videre

3. oktober 1916. Helvedet ved Somme: Lig i drikkevandet

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni. I begyndelsen af oktober 1916 lå han ved Somme-fronten.

… det er det værste, vi endnu har været ude for. I Skyttegravene findes der saa godt som ingen Understande, i hvert Fald er de langtfra tilstrækkelige, og de fleste har maattet kampere i Hullerne, der forestiller Begrebet — Skyttegrav.Læs videre

2. Oktober 1916 – Thygesens kammerat: “Det gør mig ondt, men det er min pligt”

2. oktober 1916 fik 24-årige Thyge Thygesens forældre i Stepping denne frygtelige meddelelse fra Thyge Thygesens kammerat Marius Iversen. De to sønderjyder var ugen forinden kommet til Somme med Reserveinfanteri regiment 36.

Kære Hr. Thygesen og Familie!

Det gør mig ondt, men det er min Pligt. Jeg har ikke kunnet skrive før. Den 29. September om Natten havde vi udkastet en ny Skyttegrav, måske har Fjenden bemærket det, da Graven i Løbet af et Par Timer var helt jævnet.Læs videre

2. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Faldne

Frederik Petersen fra Egen er falden, 41 aar gl. Han efterlader hustru og 4 børn.

Der er kommet efterretning om, at Maks Heinsen fra Rejsby er falden i Frankrig den 27. juli.

I tabslisten meddeles, at Chr. Hunderup fra Skærbæk, Chr.Læs videre

2. oktober 1916. En flodhest tramper rundt i mørket …

Nis Kock fra Sønderborg  deltog  i det tyske forsvar af Østafrika. I efteråret 1916 fremstillede han landminer og reparerede geværer i Kungulio ved Rufijifloden. Et engelsk gevær [formentlig et Lee Enfield] beholdt han selv, da han blev nødt til at aflevere sin Mauser karabin.

Det viste sig at være et fortræffeligt Bytte. Det tykke, lidt klodsede Gevær med Træbelægning helt ud til Mundingen, saa man overhovedet ikke kunde se noget af Løbet, og med sit 10 Skuds Magasin, var ikke alene en god Erstatning for min tyske Karabin, men ogsaa et overdaadigt godt Jagtvaaben, der faldt mig ualmindelig godt i Haanden og skød ganske overordentlig præcist.Læs videre

1. oktober 1916 – De faldne

Adler, Karl Gustav (MIR1/3) – Grandecourt, Frankrig.
Andsager, Niels Peter – Grandecourt, Frankrig.
Hansen, Niels (MIR2/2) – Courcelette, Frankrig.
Kulp. Karl – Tønder.
Lebeck, Max Andersen (IR86/2) – Rocquigny, Frankrig.
Schmidt, Jørgen Knudsen (RIR265/2) – Bienenhof, Wolhynien.
Skjöth, Hans Jessen (IR93/3) – Courcelette, Somme, Frankrig.
Stamm, Bernhard Claudius (RIR265/1)) – Reczyn, Wolhynien.
Sørensen, Peter Christian (RIR75/3)) – Somme, Frankrig.… Læs videre

1. oktober 1916. “Springende som anskudte harer …” I forreste linje ved Somme

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni. I september 1916 kom han til Somme-fronten.

Det begyndte at lysne i Øst, og endnu laa vi stadig i samme Grav. Læs videre