20. oktober 1916. Tastesen på vej til Rumænien: Sultne kvinder og børn i Tyskland

Füsilier K. Tastesen gjorde bl.a. krigstjeneste på den nordligste del af østfronten i Kurland ved floden Düna i det nuværende Letland. I oktober 1916blev hans enhed overført til Balkanfronten.

Nu havde vi kun Eksercits indtil den 8. Oktober, da vi afløste et Regiment ved Alt Seilburg; der var vi i 8 Dage, i hvilket Tidsrum der kun fandt smaa Patrouillekampe Sted. Den 18. blev vi afløst og marscherede til Krautsche, hvor hele vort Regiment nu var samlet. Derfra marscherede vi til Gailet, hvor vi skulde med en Transport til Balkanfronten. Den 20. afrejste vi til Rumænien.

Før vi forlod Gailet var jeg oppe at se en stor Kirkegaard, hvor der laa op mod 30.000 Soldater begravede, baade Venner og Fjender. Jeg havde nogle Bekendte og Kammerater, som jeg vidste laa begravede der. Jeg fandt ogsaa nogle, men der var jo mange at gaa igennem. Et lille Trækors viste deres Navn og hvilken Dato de var falden, og deres Hjelm var lagt oven paa Graven.

Da vi naaede til Opeln, saa vi for første Gang, hvordan Hungeren grasserede i Tyskland. Da vi fik Mad udleveret, kom Kvinder og Børn med Spande og tiggede af os, og da vi kørte videre, løb Børnene langs med Toget og bad os kaste et Stykke Mad ud til dem, hvilket de saa bagefter sloges om.

K. Tastesen: En sønderjydes oplevelser under Verdenskrigen (u.å.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *