22. april 1915. Fra fronten til storbyen: Fattige børn og løsagtige fruentimmer

Sønderjyden Th. K. [måske Th. Kauffmann? /RR] skriver fra Lille:

Lille, den 22. April.

Nu er det Løvspringstid, Linden løves, og Kastanietræerne staar med Lys mellem de grønne Kviste. Træerne har faaet denne lette, lysegrønne Farve, der ligesom indhyller dem i et Brudeslør.

Ak, hvad ligger der ikke for tunge Dage mellem Vaaren i Fjor og i Aar!Læs videre

21. april 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for grænsen Under krigen

Dr. Thomsen i Skærbæk
er kommet hjem på en 5 dages orlov. Han blev, som bekendt, for nogen tid siden let såret. I den lille by, hvori han den gang lå i reserve, ville han under et bombardement, som franskmændene foretog på byen, gå over en gade for at yde hjælp til en såret, da han blev slynget til Jorden.… Læs videre

21. april 1915. “Tyskerne havde udregnet en djævelsk plan”. Gasangreb ved Ypres!

Senest ændret den 16. juli 2016 13:50

Lauritz Jørgensen deltog som tysk soldat i det første gasangreb ved Ypres den 21.-29. april 1915.

Allerede i februar 1915 blev der mand og mand imellem talt om „storangreb“. Vi skulle støde frem til dem engelske kanal. Angrebet, sagde man, skulle finde sted i marts.

Tyskerne havde udregnet en djævelsk plan.Læs videre

20. april 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Senest ændret den 10. september 2022 19:13

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under krigen

Der graves Skyttegrave

Man har i den sidste tid begyndt at grave skyttegrave ikke langt fra grænsen, bl.a. ved Vojens. Det er meningen at forsætte hermed på større stækninger.Læs videre

20. april 1915. Efter det fejlslagne angreb ved Moulin-sous-Touvent

Af regimentshistorien:

En fiasko, deprimerende for det ellers så succesfulde regiment. Men en lærestreg: moderne feltbefæstninger var ikke så lette at erobre efter kort beskydning, først efter at besætningen havde været udsat for den sværeste fysiske og moralske chokvirkning, var der udsigt til succes.

Mod slutningen af april blev der foretaget en nyinddeling af stillingen. Fronten blev opdelt i syv kompagniafsnit.Læs videre

19. april 1915. Efter angrebet: “Jeg kommer jo hjem, det har jeg da aldrig tvivlet på!”

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Ved Stenbruddet, hvor vi drak Kaffe om Morgenen, blev Kompagniet samlet. Det var næsten mørkt, kun Lyskuglerne, som af og til blev skudt til Vejrs, tyste for et Øjeblik ud over den forvirrede Kampplads, hvor alting for et Par Timer siden var i det vildeste Oprør.Læs videre

19. april 1915. Dagens nyt fra Sønderjylland: “Intet ærligt arbejde, selv det groveste, bør noget tænkende menneske skamme sig ved.”

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Faldne, Sårede og fangne. Efter nordslesvigske Blade

Landmand Hans Jensen, Aarø, der var såret, er død den 13. marts.

Hans Petersen og familie i Ellehoved har modtaget efterretning om, at sønnen Nikolaj den 7.Læs videre

18. april 1915. Angrebet afblæst. Hans Petersens kammerat dødeligt såret af eget artilleri

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Et Par Timer hengik i spændt Forventning om, hvilke nye Planer der blev lagt. Kl. 10 fik vi til almindelig Glæde Ordre til at trække os tilbage til Stenhulen ved Nampcel. Det lod vi os ikke sige to Gange, men gjorde os straks rede.Læs videre

18. april 1915. Status efter angrebet ved Moulin-sous-Touvent: En fiasko!

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 var ét af de såkaldte “slesvigske” regimenter med særligt mange sønderjyder. I foråret 1915 lå det ved Moulin-sous-Touvent. Franskmændene gravede minegange ind under de tyske stillinger, og den 11. og 12. april 1915 blev dele af de tyske forsvarslinjer sprængt nedefra. Tyskerne planlagde derfor et modangreb på de franske stillinger for at ødelægge eventuelle yderligere minegange.… Læs videre

18. april 1915. Hans Petersen beordret op over kanten med en revolver: “Gå De foran, Hr. Overløjtnant! Så kommer jeg bagefter!”

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86.

Jeg rystede paa Kroppen som et Espeløv; men jeg tvang mig til at se rolig ud. Længe fik vi ikke Lov til at hvile os her. Kanonerne tav. Øjeblikket var kommen til Angreb. — Nu skulde vi først hen til den gamle Jordhule for at grave vore Geværer ud.Læs videre

18. april 1915. Angrebet ved Moulin er i gang. Hans Petersen levende begravet!

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Kl. 5 hørte vi en underlig orkanagtig Brusen gennem Luften, den kom nærmere og nærmere, man spændte Nerverne og lyttede, det var, ligesom man omklamrede med et fast Greb den Genstand, man netop havde i Haanden, og Hovedet gik uvilkaarligt ned mellem Skuldrene, mens man holdt Aandedrættet tilbage.Læs videre

18. april 1915. Spændt venten før angrebet ved Moulin: “Mange røg så tungen smertede.”

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86. Den 18. april 1915 var der planlagt et angreb på de franske stillinger hen under aften.

Næste Morgen blev vi purret tidlig ud og fik en kraftig Portion Ærter og Flæsk til Davre. Nogle spiste to store Portioner; thi som de sagde: »Det er maaske sidste Gang, vi faar Ærter og Flæsk, og saa vil vi have alt det, vi kan spise.«Læs videre

18. april 1915. Regiment 84: Minekrig ved Somme-Py.

Vicefeldwebel af reserven, C. Beuck, Infanteriregiment ”von Manstein” Nr. 84, 5. kompagni, fortæller om stillingskampene i Champagne samt hviledagene i Saulces-Mouelin

Den 11. april, kl. 4 om morgenen, bliver II bataljon afløst af III bataljon; 5. og 6. kompagni bliver indkvarteret i Somme-Py, 7. og 8. kompagni i baraklejren “Kaisertreu” nord for den tidligere landsby.

Fra den 14.Læs videre

17. april 1915. Tog afsporet ved Tønder

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under krigen

Tog af Sporet ved Tønder
Det tog, der ankommer til Hvidding om Middagen kl. 12.48 løb i går middags af sporet umiddelbart nord for Tønder station. Der var en vogn omtrent midt i toget, der løb af.Læs videre

17. april 1915. Et angreb på de franske linjer ved Moulin planlægges

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 17. April blev vi kaldt sammen af vor Kompagnifører, som fortalte os, at der var planlagt et lille Foretagende mod »Frands«, som vi ogsaa skulde være med til. Det var tænkt saaledes:

Vort svære Artilleri skulde bombardere de franske Skyttegrave, som i Forvejen kun var tyndt besatte, i flere Timer.Læs videre

16. april 1915. Strandet i Østafrika. Hvad nu?

Senest ændret den 21. august 2016 21:09

Nis Kock var med blokadebryderen S/S Kronborg kommet til Østafrika. Skibet var skudt i sænk af briterne, men det var lykkedes at redde dets last af våben, ammunition og sprængstof. Men hvad skulle der nu sket?

Vi gled saaledes … hurtigt ind i det Liv, der levedes af hvide Mennesker i tysk Østafrika i de halvandet Aar, der fulgte efter Slagene ved Tanga og ved Jassini.Læs videre

16. april 1915. Ribe Stiftstidende: Faldne, sårede og fangne.

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Faldne, sårede og fangne.  Efter nordslesvigske blade

Vejmand Andersen i Toftlund har modtaget efterretning om, at sønnen er falden. Han var kun 22 år gammel og kom ind i efteråret som rekrut. Det var forældrenes eneste søn.Læs videre

15. april 1915. Faldne, sårede, fangne – og hjemme på orlov

Senest ændret den 20. maj 2018 9:41

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Af Nicolai Flyman

Syd for grænsen under krigen

Faldne, sårede og fangne

Søren Møller fra Felsted er død af sine sår på et Feltlazaret. Han blev næppe 21 år gammel.

Hans Flintholm, søn af Agent Flintholm i Bolderslev, er falden i begyndelsen af marts måned.Læs videre

15. april 1915. I Østafrika: S/S Kronborgs last bjærges

Senest ændret den 21. august 2016 21:08

Anker Nissen og Nis Kock var om bord på blokadebryderen S/S Kronborg, der med dansktalende besætning skulle sejle våben og ammunition til de tyske tropper i Østafrika.

Nis Kock fortæller:

I de to Maaneder, der nu fulgte, bjergede vi „Kronborg“’s Last, Stykke for Stykke, Kasse for Kasse. Det var midt i Regntiden.Læs videre

14. april 1915. Krigsfangerne i Nordslesvig: “Befolkningen vil gerne lade fangerne spise sig mætte.”

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Af Nicolai Flyman

Nye indkaldelser i går

I går er der fra egnene i Nordslesvig afgået en mængde indkaldte landstormsmænd indtil 34 års alderen til Flensborg, hvor de skal møde i dag. Også en del, der var hjemme på Orlov og ankom for få dage siden, har fået ordre til at møde.Læs videre

14. april 1915. På landbrugskommando med “pligt-preussere.”

Senest ændret den 16. juli 2016 13:50

J. Hansen gjorde krigstjeneste på vestfronten i Batl. 33.

Det var i Foraaret 1915 Tildragelsen foregaar. Batl. 33 laa i Hvilestilling i længere Tid i Gravelotte og paa Fæstningen „Kaiserin“.

Mange af Læserne har vel nok passeret Vejen Metz-Gravelotte-Conflans og vil huske at nord for St. Hubart, ca. 300 Meter, laa en Herregaard, kaldet „Moskov“.Læs videre