20. april 1915. Efter det fejlslagne angreb ved Moulin-sous-Touvent

Af regimentshistorien:

En fiasko, deprimerende for det ellers så succesfulde regiment. Men en lærestreg: moderne feltbefæstninger var ikke så lette at erobre efter kort beskydning, først efter at besætningen havde været udsat for den sværeste fysiske og moralske chokvirkning, var der udsigt til succes.

Mod slutningen af april blev der foretaget en nyinddeling af stillingen. Fronten blev opdelt i syv kompagniafsnit. Det højre afsnit, ”Grænsestillingen”, fik I bataljon med underafsnittene ”Haderslev” og ”Aabenraa”.

Til hurtig indgriben anbragtes et kompagni i stenbruddet og i dækningsgrave ved Moulin-dalens skrænter, kaldet ”Ny Tønder”, og hvilekompagniet i Le Fresnes. Midten, ”Landeværnsstillingen”, med underafsnittene ”Sønderborg”, ”Flensborg” og ”Slesvig” fik III bataljon sammen med 13. og 14. kompagni.

Reserverne lå i ”Hvilehjemmet”, ”Fort Dauber”, i Nampcel og på Carrière-Ferme. På venstre fløj af ”Königin”-stillingen blev II bataljon indsat med afsnittene ”Rendsborg” og ”Kiel”. Reserverne i Fort Dauber, Neudorf og Camelin. Forbindelsesgravene, som efterhånden blev trukket til de enkelte afsnit hed ”Haderslev-”, ”Mannstein-”, ”Aabenraa-”, ”Sønderborg-”, ”Flensborg-”, ”Slesvig-”, ”Glücksburg-”, ”Kiel-” og ”Dybbølvej”.

I de sidste dage af april blev der mere roligt i stillingen. Det syntes et øjeblik, som om kampene også her ville stilne af. Det var stilheden før stormen.

Wilhelm Jürgensen: “Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 i Verdenskrigen (2014)

IMG_9128 Moulin_april_1915

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *